Interactief en dialoog

Interactieve momenten in groter en kleiner verband, op allerlei plekken. Om met elkaar in gesprek te gaan om te: delen, bevragen, debatteren, scherpen, dromen,  …… Een vrije gedachtewisseling in gesprek met elkaar, luisteren, elkaar niet veroordelen of willen overtuigen. Samen kijken, zoeken, zin ervaren met wederzijds respect. Conversatie, discussie & debat en flow (creativiteit).

naar het Programma-overzicht>>

 

37 • De Bijbel en liederen over duurzaamheid, een stap richting Groene Kerk

24-05-2023

dr. Kick Bras

 

We verdiepen ons in enkele Bijbelgedeelten die vaak verkeerd begrepen zijn. Wat is bijv. de plek van de mens in de schepping? Hoe kunnen we in een kerkdienst aandacht besteden aan duurzaamheid? We bespreken liederen die het thema duurzaamheid aansprekend verwoorden. GroeneKerken streeft ernaar dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en in het dagelijkse leven

 

• Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het boekje ´Bijbel & duurzaamheid´ uitgebracht. Kick Bras laat zien hoe je dit boekje in de voorbereiding van kerkdiensten kan gebruiken. Het boekje is ook geschikt voor bijeenkomsten in de gemeente. Het is een opstap richting Groene Kerk en een goede manier om duurzaamheid in de kerk bespreekbaar te maken.

 

 

 

Lees verder

35 • Ga mee in de wereldwijde kerk, biddend en zingend

24-05-2023

Ds René de Reuver is scriba van de Protestantse Kerk. Ds Karin van den Broeke is programmaleider van Kerk in Actie en lid van Executive Committee World Council of Churches

´Ga mee in de stoet van gelovigen, samen getuigend van geloof, hoop en liefde', daar roept de Protestantse Kerk in Nederland met het jaarthema 2023-2024 toe op. De kerk van Christus is één en kleurrijk. Het evangelie in alle talen en culturen. De Wereldraad van Kerken roept op tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid: echte verbondenheid, over kerkgrenzen heen, in kerk en samenleving. Eenheid en diversiteit! Hoe geef je daar lokaal handen en voeten aan? Een koor geeft klank en kleur aan ons gesprek.

 • ´Ga mee, bid en zing samen’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Goede gaven delen en luisteren naar elkaar, ook naar elkaars pijn, is een beproefde methode om de inspirerende ervaring op te doen dat de kerk wereldwijd 'één' is. Wat betekent dit voor het lokale kerkzijn? Waar doe je ervaringen op, over kerkmuren heen? Wat betekent de eenheid in Christus voor ons?Wat zijn ervaringen met contact met andere christenen in de eigen omgeving? Zijn er drempels? Hoe leef je samen uit Gods liefde? ´Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen´(Efeziërs 3).Vanuit de ervaringen van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2022 en vanuit de lokale situatie gaan we in gesprek. Het programma krijgt muzikale omlijsting met liederen uit de Wereldkerk.

 

Lees verder

35A • Samen zingen in de wereldwijde kerk

24-05-2023

Ga mee, het evangelie komt zingend tot leven in een regenboog van talen en culturen

Marcel den Dulk

Zing mee in de stoet van gelovigen, samen getuigend van geloof, hoop en liefde´, daar roept de Protestantse Kerk in Nederland met het nieuwe jaarthema toe op. De kerk van Christus wil ruimte bieden aan een veelheid van kleuren. Het Evangelie komt zingend tot leven in een regenboog van talen en culturen. Dit programma neemt u mee in de samenbindende kracht van het delen in elkaars gezongen geloofsbelevingen.

 • Ga mee in de gezongen geloofswereld van de ander. Ontdek wat muziek teweegbrengt in en tussen mensen. Ervaar hoe het meebeleven van zang en muziek uit andere geloofsculturen jou kunnen inspireren tot het groeien in verbondenheid. Muziek heeft de kracht om mensen samen te brengen en in beweging te zetten. Maar dat leidt niet altijd en vanzelfsprekend tot een harmonische beweging… Marcel den Dulk voerde een onderzoek uit onder Protestantse gemeenten in ons land naar verbondenheid en de rol die muziek daarbij kan vervullen. Vanuit zijn expertise als dirigent, organisatiepsycholoog en zijn brede muzikale ervaring in

 

 

Lees verder

34 • intercultureel Bijbellezen en gelijkwaardigheid

24-05-2023

Ga mee in verbinding met de wereldkerk

Shadi Haddad, Michael Patawala en  nog twee anderen. Christenen metverschillende achtergronden gaan met elkaar in gesprek. Zo kunnen de vier groepen tegelijk bezig

 Samen spreken over een Bijbeltekst met mensen van verschillende culturele en kerkelijke achtergronden is altijd weer verrassend en waardevol. In dit jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij maken we deze ontmoeting extra spannend door in te zoomen op de vraag naar onze gelijkwaardigheid als broeders en zusters in het geloof tegenover een weerbarstige realiteit: in de samenleving én in de kerk blijkt deze gelijkwaardigheid zeker niet vanzelfsprekend!   

• Het betrekken van een Bijbeltekst op ons eigen leven kan verbindend werken: we herkennen bij een ander, die wellicht een heel andere achtergrond en visie heeft dan wijzelf, tóch bepaalde overeenkomsten als mens en als gelovige. Tegelijkertijd geeft zo’n intercultureel geloofsgesprek de kans om met een hernieuwde blik naar de tekst en ons eigen geloof te kijken. Ook zal Bijbelstudie in een specifiek interculturele groep voor velen een nieuwe en verfrissende ervaring zijn.

    

 

Lees verder

43 • De -enige echte pop up - pubquiz

26-04-2023

Mieke Wiegeraad

De -enige echte pop up - pubquiz waar de vragen vooraf niet bekend zijn, maar die we maken met elkaar op een creatieve manier. Daarna spelen we zijn allen de pubquiz met samengestelde groepjes van jonge en oudere deelnemers. Welke groep wordt de pop-up pubquiz kampioen? Iedereen vanaf 8 jaar en ouder kan meedoen

 

Lees verder

33 • Nieuw Kerkelijk Peil; waarderend werken aan toekomstgericht kerk-zijn

26-04-2023

Prof. Henk de Roest (lezing), Trix Vahl (praktijkverhaal), Egbert van der Stouw (gespreksleider)

Nieuw Kerkelijk Peil is een diagnose-instrument dat de geloofsgemeenschap kan helpen in haar oriëntatie op de toekomst. Het brengt in kaart wat de gemeente in huis heeft en waar zij naar verlangt. Prof. Henk de Roest schetst de waarderende insteek ervan in relatie tot toekomstgericht kerk-zijn. Trix Vahl vertelt hoe haar gemeente in Rotterdam-Zuid er mee gewerkt heeft en wat de vrucht daarvan is.

  Nieuw Kerkelijk Peil is een diagnose-instrument dat de geloofsgemeenschap kan helpen in haar oriëntatie op de toekomst. Het brengt in kaart wat de gemeente in huis heeft en waar zij naar verlangt. Prof. Henk de Roest schetst de achtergrond van deze vitaliteitsscan en de waarderende insteek ervan in relatie tot toekomstgericht kerk-zijn. Trix Vahl vertelt hoe haar gemeente in Rotterdam-Zuid er mee gewerkt heeft en wat de vrucht daarvan is. En Egbert van der Stouw geeft een toelichting op de dienstverlening die de Protestantse Kerk bij dit instrument aanbiedt. In het programma is er gelegenheid om met de inleiders en onderling in gesprek te gaan over het thema.

Lees verder

46 • De beste helft. Hoe kunnen we samen wijzer worden?

26-04-2023

Arjan Broers

Auteur en pastor Arjan Broers schreef een boek als een pleidooi voor een wijsheidscultuurin plaats van een kenniseconomie: 'De beste helft. Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?' In drie stappen verkent hij wat zo'n wijsheidscultuur kan behelzen.

Lees verder

23 • Tafelgesprek - inspiratie tijdens het eten, verbinding met mensen van overzee.

25-04-2023

André van der Stoel, Margo Jonker e.a., Nadia Bolz Weber, Jos de Heer

Tafelgesprekken - samen aan tafel. Aan tafel voed je je lichaam. En als er van hart tot hart gesproken kan worden, en je je kunt laten aanspreken voed je je ziel. De Lutherse traditie is bekend met tafelgesprekken. En ze blijven een plek van inspiratie. Er is een gast van overzee bij: Nadia Bolz-Weber. En er is soep en brood!

  Rondom de tafel gaan we met elkaar in gesprek - over dat wat je inspireert, en dat wat je verderbrengt op de levenszeeën: inspiratie, nieuwe inzichten, hart onder de riem. En mensen die samen met jou daarover het gesprek willen voeren. Er is (hopelijk) ook een gast van overzee, die ons helpt bij het zoeken naar woorden voor lichaam en ziel: Nadia Bolz-Weber.Kom zitten rondom de tafel, voor voedsel voor lichaam en ziel. En geniet van pittige soep en stevig brood.

Lees verder

28 • Cooking Grace - Hoe smaakt genade?

25-04-2023

ds. Andreas Wöhle

Wat proef je als je proeft? En hoe vertel je daarover aan een ander? En als je nou eens ;'genade proeft', als genade je overkomt, hoe is dat? Wij gaan op zoek naar een nieuwe en existentiële en vernieuwende taal om te spreken over wat ons verstand te boven gaat. En we vertrekken daarvoor bij de smaak: Aan tafel proberen wij, delend in gemeenschap, woorden te vinden die verbinden.

   We zijn tegenwoordig in onze samenleving niet meer zo vertrouwd met de klassiekegeloofswoorden. De woorden zijn weggeraakt, soms ook beschadigd. In deze cursus gaan we met de deelnemers op zoek naar een aardse, lichamelijke manier om weer vertrouwd te raken met de inhoud van deze begrippen. Het startpunt ligt bij proeven, woorden geven aan smaak. Zo ga je ook geloofswoorden proeven. Heel letterlijk. Hoe smaakt zonde voor jou? Is dat iets heel zuurs, bijtend zelfs, iets wat helemaal niet lekker is? Of is dat juist iets verleidelijk lekkers, iets zoets, tintelend op de tong? En hoe smaakt genade? Het zijn vragen die je niet met het hoofd beantwoordt, maar met je hele lichaam. We gaan op zoek naar taal die 'raakt'  in alle opzichte. En het mooie is: iedereen is deskundig. Voor de een is een stamppot hemels, voor een ander is dat totaal iets anders.

Lees verder

25 • Ervaar (on)gastvrijheid en geef thuis aan vluchtelingen met de Thuisgevers

25-04-2023

teamleden van de Thuisgevers; Harry van de Kamp, Marleen Kragt, Coen vanLoon, Bertine Oosthoek, Laura Prat Bertrams, Henrica de Vries

'Speel mee'  met de Thuisgevers en ervaar wat het is als er geen plaats voor je is; als je terecht komt in een vreemde cultuur waar je niets van begrijpt en je ook geen perspectief hebt voor de toekomst. De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aaneen nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy's om mensen wegwijs te maken.

  De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy's om mensen wegwijs te maken.De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy's om mensen wegwijs te maken.

Lees verder

20 • Hoe verder met ons slavernijverleden?

24-04-2023

Joost Röselaers en Bianca Groen Gallant.

'Hoe verder met ons slavernijverleden? Hoe als kerken verder te gaan na de slavernijherdenkingen rond 1 juli? Beide inleiders blikken terug op de herdenkingen en reflecteren over hoe een verdergaand spiritueel proces op weg naar heling er uit zou kunnen zien. En of, en zo ja waarom een waarheids- en verzoeningscommissie tot inspiratie zou kunnen dienen voor een proces van heling en verzoening.Het nederlandse slavernijverleden staat het afgelopen jaar volop in de aandacht.

• Op 19 december 2022 bood premier Rutter namens de Nederlandse staat aan de nazaten van tot slaaf gemaakten in de West en in de Oost excuses aan. De Raad van Kerken gaf in 2013 een verklaring uit over de medeverantwoordelijkheid van de kerken voor het slavernijverleden. In 2020 besloot de Raad van Kerken om zich op weg naar Keti Koti 2023 opnieuw rekenschap te geven van de rol van kerken in het slavernijverleden. In het voorjaar 2023 verschijnt daarover een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning, in samenwerking met de PThU en de VU houdt de Raad van Kerken op 1 juni een internationaal symposium en op 30 juni wordt onder auspiciën van de Raad van Kerken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden. Op het Inspiratiefestival willen we nadenken over de vraag hoe het verder moet na het uitspreken van de excuses.

Lees verder

09 • Verhalentafel over Bakens van licht 09

24-04-2023

Gottfrid van Eck

Bij een Verhalentafel draait het om het delen van persoonlijke ervaringen rondom een bepaald thema. Iedere deelnemer vertelt én luistert om beurten. Het thema is: bakens van licht. Een vuurtoren zoals de Brandaris op Terschelling helpt schepen om op koers te blijven. Wat geeft jou licht? Wat kan jou door een donkere nacht loodsen? Welke ervaringen - korter of langer geleden - heb je daarmee  opgedaan?

  Bij een Verhalentafel draait het om het delen van persoonlijke ervaringen rondom een bepaald thema. Iedere deelnemer vertelt én luistert om beurten. Het thema is: bakens van licht. Een vuurtoren zoals de Brandaris op Terschelling helpt schepen om op koers te blijven. Wat geeft jou licht? Wat kan jou door een donkere nacht loodsen? Welke ervaringen - korter of langer geleden - heb je daarmee  opgedaan?

 

Lees verder

04 • De enige echte Inspiratiefestival Pubquiz

22-04-2023

Mieke Wiegeraad  

De enige echte Inspiratiefestival  pubquiz 2023  We spelen de quiz in 6 ronden. Je kunt deelnemen met een groep van max 5 personen. Je kunt ook als individu mee doen,  je sluit dan op de locatie aan bij een groepje.

 • De enige echte Inspiratiefestival  pubquiz 2023.  We spelen de quiz in 6 ronden. Je kunt deelnemen met een groep van max 5 personen . Je kunt ook als individu mee doen,  je sluit dan op de locatie aan bij een groepje. Dit jaar bestaat de quiz uit 6 categorieën : Proeven,  Bezielen, Bewegen, Verbinden, Beleven en Delen. Welke team wint de Inspiratiefestivalcup 2023 ? 

 

Lees verder