Interactief en dialoog

Interactieve momenten in groter en kleiner verband, op allerlei plekken. Om met elkaar in gesprek te gaan om te: delen, bevragen, debatteren, scherpen, dromen,  …… Een vrije gedachtewisseling in gesprek met elkaar, luisteren, elkaar niet veroordelen of willen overtuigen. Samen kijken, zoeken, zin ervaren met wederzijds respect. Conversatie, discussie & debat en flow (creativiteit).

naar het Programma-overzicht>>

 

36 • Leven van genoeg - Recht laten stromen in je leven

14-08-2023

Alexander Bosma 

Wie werkt er voor de kleding die je draagt, de koffie die je zet of de bloemen in de vaas? Wat is de impact op mens en milieu? En hoe kun jij bijdragen aan recht in de wereld? Op een interactieve manier laten we deelnemers inzien en invoelen welke mensen er deel hebben aan de productieketens van onze consumptie en laten we vervolgens zien hoe een leven van genoeg kan leiden tot meer recht, rust en verbinding in je leven.    

Als Leven van genoeg bieden wij een programma aan waarin we jullie meenemen in het verhaal van onze stichting. Wij zien dat er te veel in deze wereld onrechtvaardig is. Maar God laat ons in de Bijbel en door Jezus een andere weg zien. Die weg is verrassend praktisch toe te passen in je eigen leven.  

Alexander Bosma is jongerenwerker in de kerk en vrijwilliger bij Leven van genoeg (voorheen Genoeg om te leven) 

 

Lees verder

34 • GA MEE, verbind je met de wereldkerk - Intercultureel Bijbellezen en gelijkwaardigheid

24-05-2023

Shadi Haddad, Michael Patawala, e.a.

Samen spreken over een Bijbeltekst met mensen van verschillende culturele en kerkelijke achtergronden is altijd weer verrassend en waardevol. We herkennen bij een ander, die wellicht een heel andere achtergrond en visie heeft dan wijzelf, tóch bepaalde overeenkomsten als mens en als gelovige. Tegelijkertijd geeft zo’n intercultureel geloofsgesprek de kans om met een hernieuwde blik naar de tekst en ons eigen geloof te kijken. 

 • In het jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij maken we deze ontmoeting extra spannend door in te zoomen op de vraag naar onze gelijkwaardigheid als broeders en zusters in het geloof tegenover een weerbarstige realiteit: in de samenleving én in de kerk blijkt deze gelijkwaardigheid namelijk niet vanzelfsprekend. Hoe komen we samen een stap verder?

Shadi Haddad is christenmigrant uit Syrië. Michael Patawala is predikant van de Molukse Evangelische Kerk in Barneveld en Lunteren met een speciale opdracht voor jeugd en jongeren.

 

Lees verder

35 • GA MEE in de wereldwijde kerk – Bid en zing samen

24-05-2023

René de Reuver, Karin van den Broeke

Ga mee, bid en zing samen’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Goede gaven delen en luisteren naar elkaar, ook naar elkaars pijn, is een beproefde methode om de inspirerende ervaring op te doen dat de kerk wereldwijd 'één' is. Wat betekent dit voor het lokale kerkzijn? Waar doe je ervaringen op, over kerkmuren heen? Wat betekent de eenheid in Christus voor ons? Wat zijn ervaringen met contact met andere christenen in de eigen omgeving? Zijn er drempels? Hoe leef je samen uit Gods liefde? ´

•´Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen´(Efeziërs 3).Vanuit de ervaringen van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2022 en vanuit de lokale situatie gaan we in gesprek. Het programma krijgt muzikale omlijsting met liederen uit de Wereldkerk.

´Ga mee in de stoet van gelovigen, samen getuigend van geloof, hoop en liefde', daartoe roept de Protestantse Kerk in Nederland met het jaarthema 2023-2024 op. De kerk van Christus is één en kleurrijk. Het evangelie in alle talen en culturen. De Wereldraad van Kerken roept op tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid: echte verbondenheid, over kerkgrenzen heen, in kerk en samenleving. Eenheid en diversiteit! Hoe geef je daar lokaal handen en voeten aan? Een koor geeft klank en kleur aan ons gesprek.

Ds. René de Reuver is scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. Karin van den Broeke is programmaleider van Kerk in Actie en lid van Executive Committee World Council of Churches

Lees verder

46 • De beste helft - Samen wijzer worden

26-04-2023

Arjan Broers

Wat wil je later worden? Die vraag krijg je als kind (te) vaak gesteld. En er komt een moment dat je iets bent geworden. En dan? Wat ga je daarmee zijn? Meestal kom je dan een grens tegen: verveling, een relatiebreuk, oud zeer dat opspeelt. Dat lijkt op een probleem, maar eigenlijk is het heilige grond. Het leven stelt je voor nieuwe vragen en geeft je de kans om wijzer te worden. 

 • Auteur en pastor Arjan Broers schreef het boek 'De beste helft. Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?' Hij houdt een pleidooi voor een wijsheidscultuur in plaats van een kenniseconomie. In drie stappen verkent hij wat zo'n wijsheidscultuur kan behelzen.

Arjan Broers is auteur, coach, programmamaker, pastor in de Dominicus Amsterdam.

Lees verder

43 • Pop-Up-Pubquiz voor jong en oud

26-04-2023

Mieke Wiegeraad

In deze – enige echte POP-UP! – Pubquiz zijn de vragen vooraf niet bekend zijn. Die maken we namelijk samen, op een creatieve manier. Daarna spelen we de Pubquiz met z’n allen in groepjes die samengesteld worden uit jonge en oudere deelnemers. 
Welke groep wordt de Pop-Up-Pubquizkampioen 2023? Iedereen vanaf 8 jaar en ouder kan meedoen.

Mieke Wiegeraad is jeugd- en jongerenwerker in een protestantse gemeente. In haar vrije tijd maakt ze quizzen en spellen, die ze ook presenteert.

Lees verder

25 • Thuisgevers - Ervaar (on)gastvrijheid en geef thuis aan vluchtelingen

25-04-2023

Teamleden van de Thuisgevers

Speel mee’ met de Thuisgevers en ervaar wat het is als er geen plaats voor je is - als je terechtkomt in een vreemde cultuur waar je niets van begrijpt en je ook geen perspectief hebt voor de toekomst. 

 • De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy's om mensen wegwijs te maken.

Op zaterdag met Kader Abdolah !

Een aantal teamleden van de Thuisgevers zal aanwezig zijn: Harry van de Kamp, Marleen Kragt, Coen van Loon, Laura Prat Bertrams en Henrica de Vries

 

Lees verder

21 • We shall overcome! - Samen zingen en bezinnen ‘na de komma’

25-04-2023

Jeannine La Rose, Bianca Groen-Gallant, Geert van Dartel en Christien Crouwel 

Eind 2022 bood premier Rutte excuses aan voor de rol van de Nederlandse staat aan het slavernijverleden. Die excuses vormen, zo zei hij, geen punt maar een komma. Wat is er inmiddels gezegd en gedaan na die komma? En wat moet er nog gebeuren? In een interactief programma van gospelzang en debat gaan we op zoek naar de rol van de kerken in de verwerking van het slavernijverleden.

14.35 - 15:00 uur Gospelzang blok 1 
15:30 - 16:00 uur Gospelzang blok 2
16:40 - 16:45 uur Gospelzang blok 2

• Musicalperformer en vocal coach Jeannine La Rose zingt met ons gospels waarin de spiritualiteit en veerkracht van tot slaafgemaakten doorklinken. Bianca Groen-Gallant en Geert van Dartel nemen ons mee in de vragen en uitdagingen waar kerken voor staan als het gaat om onder andere de bestrijding van racisme. En aan de hand van prikkelende stellingen zoeken we, onder leiding van Christien Crouwel, onze eigen mening hierover

Dit programma wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland in het kader van de heilzame verwerking van het slavernijverleden

 Jeannine La Rose (muscialperformer en vocal coach); Bianca Groen-Gallant (voorzitter werkgroep Heilzame verwerking slavernijverleden); Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken), Christien Crouwel (secretaris Raad van Kerken)

 

 

 

 

 

Lees verder

28 • Cooking Grace - Tersailing

25-04-2023

Andreas Wöhle

Tersailing olv. captain Andeas Wöle: Cooking Grace -Hoe smaakt genadeWat proef je als je proeft? En hoe vertel je daarover aan een ander? En als je nou eens ‘genade proeft’ - als genade je overkomt - hoe is dat? We gaan op zoek naar een nieuwe en existentiële en vernieuwende taal om te spreken over wat ons verstand te boven gaat. En we vertrekken daarvoor bij de smaak. Aan tafel proberen wij, delend in gemeenschap, woorden te vinden die verbinden.

• We zijn tegenwoordig in onze samenleving niet meer zo vertrouwd met de klassieke geloofswoorden. De woorden zijn weggeraakt, soms ook beschadigd. In deze cursus gaan we met de deelnemers op zoek naar een aardse, lichamelijke manier om weer vertrouwd te raken met de inhoud van deze begrippen. 
Het startpunt ligt bij proeven, woorden geven aan smaak. Zo ga je ook geloofswoorden proeven. Heel letterlijk. Hoe smaakt zonde voor jou? Is dat iets heel zuurs, bijtend zelfs, iets wat helemaal niet lekker is? Of is dat juist iets verleidelijk lekkers, iets zoets, tintelend op de tong? En hoe smaakt genade? Het zijn vragen die je niet met het hoofd beantwoordt, maar met je hele lichaam. We gaan op zoek naar taal die ‘raakt’ in alle opzichte. En het mooie is: iedereen is deskundig. Voor de een is een stamppot hemels, voor een ander is dat totaal iets anders.

Andreas Wöhle is Luthers predikant in Amsterdam en amateur-kok met passie.

__ 

Lees verder

09 • Verhalentafel - Bakens van licht. De 7evende hemel

24-04-2023

Gottfrid van Eck

Bij een Verhalentafel draait het om het delen van persoonlijke ervaringen rondom een bepaald thema. Iedere deelnemer vertelt én luistert om beurten. Het thema is: bakens van licht. Een vuurtoren zoals de Brandaris op Terschelling helpt schepen om op koers te blijven. Wat geeft jou licht? Wat kan jou door een donkere nacht loodsen? Welke ervaringen - korter of langer geleden - heb je daarmee opgedaan?

Gottfrid van Eck is verhalenverteller, theatermaker, muzikant en (kerk)pionier in Utrecht.

 

Lees verder

04 • De enige echte Inspiratiefestival Pubquiz - Editie 2023

22-04-2021

Mieke Wiegeraad  

De enige echte Inspiratiefestival -Pubquiz 2023 wordt gespeeld in zes ronden en bestaat uit zes categorieën: Proeven, Bezielen, Bewegen, Verbinden, Beleven en Delen.
Je kunt deelnemen met een groep van maximaal vijf personen. Als je als individu wilt deelnemen, kun je je op locatie aansluiten bij andere festivalgangers en een groepje vormen. 
Welke team wint de Inspiratiefestivalcup 2023?

Mieke Wiegeraad is jeugd- en jongerenwerker in een protestantse gemeente. In haar vrije tijd maakt ze quizzen en spellen, die ze ook presenteert.

____ 

 

 

Lees verder