Steun ons

Verbinden & bezielen doe je samen. Om deze inspirerende landelijke oecumenische beweging op gang te brengen en in beweging te houden is er behalve veel geloof natuurlijk ook veel gezamenlijke verbondenheid, ondersteuning, drive en spirit nodig. Bijdragen van zielsverwanten, vrienden en vriendinnen uit fondsen, subsidies, particuliere of zakelijke bijdragen, collectes, giften, schenkingen, etc. zijn heel belangrijk voor het scheppen van de mogelijkheden voor het ontplooien van dit (hopelijk tweejaarlijkse) festival.

Zie jij één van de vele mogelijkheden om te delen of te doneren? Wij hopen op uw steun!

U kunt ons altijd steunen met een eenmalige Donatie. Stichting Inspiratiefestival op Terschelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Mocht u geen gebruik willen maken van de betaal methode op deze pagina, dan kunt u ook uw donatie overmaken op

Banknummer NL66 TRIO 0788876570 ten name van Inspiratiefestival Terschelling.

Donateurs en Sponsoren zijn belangrijk voor het Inspiratie-Festival.

 

Nu al ondersteunende fondsen en instanties: