Wij worden inmiddels ondersteund door:

Wiersma-Reitsma Stichting

Een stichting voor Noord-Oost Fryslân

Donateurs en sponsoren gezocht

Verbinden en bezielen doe je samen. Om het Inspiratiefestival steeds weer op gang te brengen en in beweging te houden, is meer nodig dan enthousiasme en geloof. Financiële bijdragen van zielsverwanten, vrienden en vriendinnen en fondsen, subsidies, particuliere of zakelijke bijdragen, collectes, giften, schenkingen en andere donaties zijn van het grootste belang voor het in stand houden van dit tweejaarlijkse festival.

Zie jij een mogelijkheid  om te delen of te doneren? Wij hopen op je steun!

Steun ons met een donatie!

Dat kan door gebruik te maken van deze QR code. Het minimumbedrag voor een donatie is € 5,00

Desgewenst kun je je donatie ook zelf overmaken op Banknummer NL66 TRIO 0788 8765 70  ten name van Inspiratiefestival Terschelling.

Stichting Inspiratiefestival Terschelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gift is daarmee aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Fiets steun

Huur je tijdens het festival een fiets op het eiland ? Ook daarmee kun je het Inspiratie-festival steunen. Voor elke fiets die een festivalgangers huurt ontvangt de organisatie een kleine bijdrage.

      

Huur een fiets

Een fiets kun je, als je dat wilt, huren bij Zeelen. Mocht je hier gebruik van willen maken reserveer dan zo snel mogelijk.
Met elke gehuurde fiets steun je het festival.

Geef daarbij de volgende code door:
'Inspiratiefestival'

Rerveer vooraf