DE AMBASSADEURS

Mechteld Jansen

rector Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen

 

Stel je voor dat we weer echt feest van inspiratie door de Geest kunnen vieren:  vrijheid in expressie, geen social distancing meer! 

Stel je voor dat we dat doen met het ruisen van de zee op de achtergrond en dat het eiland alle mensen op de fiets met gejuich begroet.  

Stel je voor dat de onbekende naast je in de kring, bij de muziek, de lezing, ineens zo vreemd niet is, maar een nabije zwemmer, danser, bidder. 

Fulco Timmers

Voormailg programmaleider Lokaal kerk-zijn bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Dit festival spreekt me aan omdat je als ambts- of taakdrager, kerkelijk werker, pionier of predikant kun je je soms het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het festival brengt mensen samen om verhalen te delen en inspiratie op te doen. Door de ontmoetingen metanderen, ook actief in de kerk, gaat er een wereld open. De boot naar en van het eiland enhet festival zelf doet ons beseffen in hetzelfde schuitje te zitten. Maar dat is een bemoedigend besef, omdat je ontdekt er juist niet alleen voor te staan. Te meer omdat door de waaier aan activiteiten we de Geest voelen waaien en we ervaren dat God ons en het schip van de kerk niet alleen laat.

Ineke van Keulen

Als theologe en vrijwilligster actief in de Tuindorpkerk, Utrecht

Doe ook mee! Het Inspiratiefestival geeft mij en zoveel anderen een nieuwe impuls voor geloof en gemeenteleven anno nu. Sprankelende nieuwe ideeën, rituelen, beelden, taal en tekens: hetwordt je zomaar aangereikt. Het maakt je stil, verwonderd en enthousiast. Niet voor niets opTerschelling! Zoiets lukt niet zomaar in je thuisomgeving. Het eiland biedt je de mogelijkheid omvrij van alle ballast en met een schoongewaaid hoofd je geloof letterlijk nieuw leven in te blazen,biddend op het strand, mediterend in de duinen en dansend op een psalm. Ik verheug me er alweer op; maak je ook los van de wal en kom over!

Laetitia van der Lans

Directeur/uitgever De Zalige Zalm

Het inspiratiefestival op Terschelling ademt frisheid en creativiteit. Een plek om op te laden vooral die kerkelijke vrijwilligers die het cement zijn van hun gemeente of parochie. Onder protestanten is dit Oerol voor kerkelijk Nederland al bekend en daarom breng ik het graag onder de aandacht van alle katholieken die op zoek zijn naar goede beproefde ideeën om zelf mee aan de slag te gaan. Terschelling is het eiland waar de Heilige Geest voelbaar is.

Jasja Nottelman

Studentenpastor in Utrecht/Academiepastor aan de PThU

Terschelling is al een feestje op zich, in combinatie met ‘geloven in beweging’ spannend en inspirerend. Ik lever er graag een bijdrage aan, vooral in het studentenprogramma en hoop samen met een groept e genieten van wat dit festival te bieden heeft.

Marten van der Meulen

Universitair Docent Godsdienstsociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit

Op het festival loop ik altijd met een blij gezicht rond, omdat ik zoveel leuke mensen en inspirerende activiteiten tegenkom. Elke editie neem ik iets mee naar huis wat mij, en andere mensen in mijn kerk, helpt het werk van de Geest in mijn omgeving te ontdekken. Waar God is daar is liefde en vreugde.

Kees Posthumus 

Verteller, kerkjournalist 

Trappelend, briesend als ongeduldige paarden in een stal staan wij in ons repetitielokaal: wij willen weer spelen! En dat kan, in oktober op het Inspiratiefestival op Terschelling. Je beleeft er het beste, meest diepzinnige, meest creatieve dat kerk en christelijke traditie te bieden hebben, ter inspiratie voor het werk in de lokale gemeente. Accordeonist Dirk Overbeek brengen een gloednieuwe voorstelling naar het eiland: Alle 7 goed!, over de zeven werken van barmhartigheid. We hebben er nu al zin in

 

Gottfrid van Eck

Verhalenverteller/

schrijver/

muzikant in Odijk 

 

Het Inspiratiefestival Terschelling is een prachtige broedplaats van creativiteit, experiment en ontdekking. Elke keer weer verheug ik me erop, omdat er zoveel nieuwsgierige mensen rondlopen die ontvankelijk zijn voor verdieping en vernieuwing in de kerk. Het is echt broodnodig om fris van geest te blijven en te blijven zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, geloven en het leven vieren. Tijdens het Inspiratiefestival kan je geest (en hopelijk ook de Geest) heerlijk alle kanten op waaien.

 

Klaas van der Kamp

Classispredikant Overijssel-Flevoland

Als je bij Harlingen vertrekt, begint de wind te waaien. De eiland-ervaring kondigt zich aan. Je neemt afstand van de vaste wal. Je kijkt met frisse blik naar dat wat komt. Het Inspiratie-Festival op Terschelling geeft impulsen, nieuw elan, een onbevangen kijk. Of je nu in gesprek raakt op de fiets, een lied instudeert in de kerk van Midsland of een Bijbelverhaal bespreekt op het wad: Het is weldadig. 

 

Burret Olde

Burret Olde genoot in 2018 van het Inspiratie-Festival op Terschelling. 

Hij is in de echt verbonden aan Mirjam Sloots. Hij werkt op het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk: hij ondersteunt kerkgemeenten en beleidsprocessen. Hij is predikant. Burret is adviseur van het Beraad Grote Steden, Kerk&Wereld en  verbonden aan het Inspiratiefestival. Hij werkt vrijwillig voor het Huis van Verbinding Amsterdam en een Diaconaal Noodfonds en is betrokken bij stichting Leergeld. 

Karin van den Broeke

Karin is predikant voor de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting” op het Zeeuwse Noord-Beveland en ook lid van het uitvoerde comité van de Wereldraad van Kerken

Vrolijkmakend en inspirerend evenement voor diegenen die in Nederland bijdragen aan de vormgeving van het kerkelijk leven. Een rijk geschakeerd aanbod van activiteiten zorgt ervoor dat je een paar aangename dagen tegemoet gaat. Tegelijkertijd zorgt je deelname aan het programma ervoor dat je tal van ideeën opdoet die je mee kunt nemen naar je eigen dagelijkse context. Je doet er inspiratie op die je als vanzelf ook door zult gaan geven.