Biblio / Dans / Drama /  

Bibliodrama, bibliodans, biblioclown en vertelkunst helpen je verhalen en thema’s uit de christelijke traditie te beleven met al je zintuigen, gevoelens en creativiteit. Een bijbelverhaal niet alleen met je verstand, maar ook met je hart en ziel beleven. Daartoe nodigen we elkaar uit. Een speelse en verdiepende manier om gelovigen en andere zinzoekers in aanraking te brengen met verhalen en thema’s uit de christelijke traditie.

.

naar het Programma-overzicht >>

37 • Duurzaamheid in Bijbel en liederen - Een stap richting Groene Kerk

24-05-2023

Kick Bras

Wat is de plek van de mens in de schepping? Hoe kunnen we in een kerkdienst aandacht besteden aan duurzaamheid? We verdiepen ons in enkele Bijbelgedeelten die vaak verkeerd begrepen zijn en bespreken liederen die het thema duurzaamheid aansprekend verwoorden. GroeneKerken streeft ernaar dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en in het dagelijkse leven

• Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het boekje ´Bijbel & duurzaamheid´ uitgebracht. Dr. Kick Bras laat zien hoe je dit boekje in de voorbereiding van kerkdiensten kan gebruiken. Het boekje is ook geschikt voor bijeenkomsten in de gemeente. Het is een opstap richting Groene Kerk en een goede manier om duurzaamheid in de kerk bespreekbaar te maken.

Dr. Kick Bras is emeritus predikant en auteur van het boek over groene spiritualiteit

 

 

Lees verder

38 • Biblioloog - De Bijbel tot leven brengen

26-04-2023

Annette Merz

Wil je een Bijbeltekst intens van binnenuit beleven door het verhaal door de ogen van de personages erin te beleven? De Biblioloogleider neemt je mee naar de tijd waarin het verhaal speelt en helpt de groep zich in de verschillende personen te verplaatsen. Dan verken je samen aan de hand van vragen wat er speelt. Daardoor komt het verhaal op een speelse manier binnen en verbind zich met je eigen ervaringen en vragen. Voor predikanten, kerkelijk werkers, leiders van Bijbelstudies enz. is het een beproefde en eenvoudige methode om de Bijbel op een leuke manier tot leven te brengen.

Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

 

 

 

Lees verder

45 • Menswaardig samenleven creëren - Spelend verkennen vanuit Jona. De 7evende hemel

26-04-2023

Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek ,7evende hemel

Onze roeping is: een samenleving scheppen die ons en anderen goed doet. Daartoe roept de Levende ons op in het profetenboekje Jona. Via expressie, beweging en spel verkennen we de reikwijdte van deze teksten. Aan de hand van fragmenten uit Jona 3 en 4 verkennen we wat het van ons vraagt om de Levende na te volgen. 

• Hoe ontdekken wij onze roeping in het vormgeven aan een leven dat ons en anderen goed doet? Hoe zetten wij ons daarvoor in als zinzoekers? En hoe betrekken we anderen daarbij? Fragmenten uit het profetentenboekje Jona, een midrasj, zijn hierin onze gids. 
Jona heeft als opdracht om de inwoners van de grote stad Ninevé op te roepen om zich om te keren van hun kwade en tot onheil leidende weg naar een goed en rechtvaardig samenleven met elkaar. Als de bevolking van Ninevé zich omkeert, zit dat de profeet Jona niet lekker. Hij vraagt zich af of hij zijn roeping wel goed begrijpt. Het handelen van de Levende begrijpt hij niet. 
Naast spel en beweging is er ruimte voor onderlinge bezinning. Daarin brengen wij onze eigen levensverhalen in gesprek met de bronverhalen.

Bas van den Berg is medewerker van de 7evende hemel, maker van spel- en lesprogramma's rond levensoriëntatie vanuit de werkplaats Esprit de la Finesse, verhalenmaker en dichter.
Cocky Fortuin-van der Spek is adviseur en trainer van Spirit in School, ze begeleidt scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie.


 

 

Lees verder

30 • Bewogen verhalen - Theaterworkshop. De 7evende hemel

25-04-2023

Kees van der Zwaard

Een workshop bewegingstheater waarin verhalen uit jouw leven en Gods grote verhaal met mensen elkaar raken. Je gaat aan de slag met schrijfopdrachten en ondekt hoe verhalen kunnen worden omgezet in beweging. De verhalen worden onderdeel van een fysieke werkvorm die gebaseerd is op de Viewpoints Methode. Vaste ruimtelijke kaders bieden vrijheid voor de groep om tot improvisatie te komen die betekenis krijgt door de kracht interactie.

  Ervaring met beweging, dans of schrijven is niet nodig; voldoende nieuwsgierigheid wel.

Kees van der Zwaard is schrijver, theoloog en theatermaker en sinds 2019 parttime voorganger in de Oecomensche Janskerkgemeente te Utrecht.

Lees verder

22 • Traag proeven en wegen - Lectio Divina-

24-04-2023

Margo Jonker

Rondom de Paaskaars, met stilte, concentratie en meditatie. Volgens de eeuwenoude methode van de Lectio Divina mediteren over een woord uit de Bijbel. Het is een vorm van 'Slow reading'. En dat langzame lezen brengt je in verbinding met inspiratie uit het gelezen woord, uit gedeelde gedachten en uit een gezamenlijke stilte. Voor als u de zee nog wilt horen in uw oren, en meer ruimte wilt scheppen voor stilte.

 • Lectio Divina is een methode waar je, zeer langzaam lezend met je hart, mediteert aan de hand van een Bijbelgedeelte. Dit verhaal wordt gelezen (lectio) en in een begeleide meditatie overweeg je die woorden (mediatio), verwoord je een gebed (oratio), en overdenk je het ten behoeve van je leven (contemplatio). Tijdens de meditatie deel je gedachten met anderen in de kring. 

Margo Jonkers is luthers predikant te Zwolle, en kenner van de spiritualiteit van de Lectio Divina.

____ 

 

Lees verder

18 • Godly Play - Bijbelverhalen tot belevenis maken

23-04-2023

Tytsje Hibma, Yna Visser

Een Godly Play-bijeenkomst maakt een Bijbelverhaal tot een belevenis, voor jong en oud. Ben je klaar voor een verhaal? Je voelt iets van de heilige ruimte waarin het verhaal zich afspeelt. Je aandacht wordt getrokken, je verbeelding op gang gebracht, verwondering gewekt, creativiteit aangesproken, samen delen gestimuleerd. Al doende ontdek je waar het verhaal raakt aan je eigen ervaringen en hoe God daarin heel dichtbij komt. 

 • Bij Godly Play wordt een Bijbelverhaal als het ware speelruimte voor de ontmoeting met God. Alle elementen van de bijeenkomst helpen daaraan mee: het verwelkomen, een aandachtige manier van vertellen met sprekende materialen en gebaren, vragen vol verwondering, je eigen verwerking met creatieve materialen, samen iets delen en vieren. In dit programma voor jong en oud ontdek je hoe een eeuwenoud verhaal tot leven komt, je aanraakt en zich verbindt met je eigen ervaring. Al doende ontstaat er die speelruimte waarin God ontmoet kan worden. En juist in die ontmoeting wordt jij uitgenodigd de mens te worden die je mag zijn.

Tytsje Hibma is Godly Play-verteller, predikant van de Protestantse Gemeente Arum-Kimswert, practicumdocent van de opleiding Geestelijke Begeleiding van de PThU en werkzaam als geestelijk begeleider.
Yna Visser is verteller in de Kloosterkerk en in de Kinderwinkel van Stek, Den Haag.

___ 

Lees verder

10 • In gesprek over racisme - Contextueel Bijbellezen

22-04-2023

Kirsten van der Ham en María León Olarte

Racisme is één van de moeilijke maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Hoe zit het met racisme en kerken? Bespreken we dit onderwerp ook binnen de kerkmuren? In deze workshop gaan we hierover in gesprek aan de hand van een Bijbelverhaal: een contextuele Bijbelstudie, waarin rechtvaardigheid en recht doen aan mensen, ongeacht afkomst en kleur, centraal staan. Kom op ideeën om in uw gemeente ook deze thematiek te bespreken!

 •  De Bijbelstudie bestaat uit drie stappen: zien, lezen en doen. 
Stap 1: Zien. We bespreken het onderwerp racisme en leren van elkaars inzichten en ervaringen. 
Stap 2: Lezen. We lezen een Bijbelverhaal en gaan daar dieper op in. Wie zijn de mensen in dit verhaal? Wat doen ze en waarom? Wat herkennen wij in dit verhaal van wat we besproken hebben over racisme? 
Stap 3: Doen. We worden uitgedaagd om in actie te komen! Wat kunnen wij zelf doen om bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld? Waartoe inspireert dit Bijbelverhaal ons?

Kirsten van der Ham is promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ze doet onderzoek naar het bespreekbaar maken van racisme in kerken, in het bijzonder in relaties tussen PKN-kerken en internationale kerken, door middel van contextuele Bijbelstudies.
María León Olarte is promovenda aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en onderzoekt de bijdrage van vrouwelijke spiritualiteit aan het vredesproces in Colombia.

___ 

 

Lees verder

07 • Geroepen tot omkeer - Spelend verkennen vanuit Hosea. De 7evende hemel

21-04-2023

Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek

Hoe komen wij juist nu onze vitale roeping op het spoor? Wat houdt ons tegen en waar willen wij gehoor aan geven? We onderzoeken deze vragen vanuit een tekst van Hosea, een van de kleine profeten. Via expressie, beweging en spel verkennen we de reikwijdte van deze profetie, om zo de innerlijke strijd en de bemoediging die hierin verborgen is op te delven en te doordenken voor onszelf. 

 • Hosea reikt ons innerlijke overwegingen van de Levende aan, waarin woede en liefde met elkaar strijden. Vanuit deze worsteling komt de Levende sterk naar voren als de Heilige die in ons midden wil en zal blijven. We bekijken wat deze kritische profetische stem betekent voor ons geloof en de richting waartoe wij ons geroepen voelen. 

Wij laten ons hierbij inspireren door het recent verschenen boek Omkeer naar de Levende. De twaalf kleine profeten vertaald en toegelicht van Gerard Swüste.

 Bas van den Berg is medewerker van de 7evende hemel, maker van spel- en lesprogramma's rond levensoriëntatie vanuit de werkplaats Esprit de la Finesse, verhalenmaker en dichter.
Cocky Fortuin-van der Spek is medewerker van de 7evende hemel daarnaast is zij adviseur en trainer van Spirit in School, ze begeleidt scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie.

 

Lees verder

02 • Levend water! - Les dansend je dorst en laat je inspireren De 7evende hemel

20-04-2023

Susanne de Jong-Tennekes

Soms verdroogt het land. Soms dorst onze ziel. Beiden verlangen naar water, naar iets dat vervult. Bij de Jakobsbron spreekt Jezus met een vrouw over 'levend water'. Wat bedoelt hij? Welke dorst wil hij lessen? Dat ontdekken we door hun ontmoeting dansend te verbeelden. Het zal ons geloof en ons handelen in het dagelijks leven (water!) inspireren. Danservaring is niet nodig - wel nieuwsgierigheid naar deze beweeglijke vorm van mediteren. 

   Droog land, snakkend naar water - we zien het in onze omgeving vaker dan voorheen. Dorstige zielen, verlangend naar een stroom van leven, levenslust en zin - zo verlangt onze ziel en die van mensen om ons heen. Water: aards, concreet, tastbaar, ongrijpbaar - en tegelijkertijd een spiritueel symbool. In een gesprek tussen Jezus en een niet bij name genoemde vrouw (Johannes 4) valt de term 'levend water'. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wil Jezus met 'levend water' aan haar en aan ons geven? Op welk verlangen is het een antwoord? Dat gaan we ontdekken door delen uit hun gesprek dansend te verbeelden. In de hoop dat het ons geloof inspireert en ons handelen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld het omgaan met water. Danservaring is niet nodig - wel nieuwsgierigheid naar deze beweeglijke vorm om je in een bijbelverhaal in te leven.  

Susanne de Jong-Tennekes is docent bibliodans, theoloog en haptotherapeut. Ze werkt als geestelijk verzorger bij Careyn Utrecht en heeft een praktijk voor haptotherapie in Barneveld. Vanuit de 7evende Hemel geeft ze workshops bibliodans.

 

Lees verder