Beleving binnen of buiten 

Niet alleen praten en denken maar ook doen of voelen. Vaardigheden delen die kunnen helpen om mensen met heel hun hart, ziel en verstand te betrekken bij wat er speelt en als wezenlijk wordt beleefd. Dat kan binnen gebeuren maar ook midden in de inspirerende natuur van het eiland.

naar het Programma-overzicht

 

 

 

52 • Ruimte en rust ervaren – Bewegingsseries aan zee

24-08-2023

Ingrid  Boer

Net als de zee kennen we in onszelf een beweging van eb en vloed. De sterke vloed brengt creativiteit, initiatief en enthousiasme met zich mee. De kalme en terugtrekkende ebstroom geeft momenten van rust, reflectie en inzicht.
Verschillende bewegingsseries op het strand en aan zee laten je de rust en ruimte in jezelf ervaren.

Lees verder

53 • De 5 elementen ervaren – Meditatie in beweging

24-08-2023

Ingrid  Boer

De vlag van Terschelling en de vijf Tibetaanse gebedsvlaggen hebben dezelfde kleur. Dat kan geen toeval zijn… Met de bewegingsserie van de 5 Tibetanen gaan we gaan de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht, ruimte) ervaren - buiten ons, maar ook in ons.

De groet aan de vier windstreken laat ons door middel van een meditatie in beweging ervaren: acceptatie, dankbaarheid, vrij geven, met de stroom van het leven meegaan, en vertrouwen.

 

 

 

Lees verder

51 • Met je ziel als kompas - Lopend mediteren

24-08-2023

Ingrid Boer.

In plaats van achter jezelf aan te lopen, loop je in het hier en nu. In stilte met vertraagde pas volg je met elke voetstap je ademhaling. Je keert terug naar de werkelijkheid van het moment. Het hier en nu. Je ervaart ontspanning en ruimte. Het is één van de oudste meditatievormen. Met je ziel als kompas, weten je voeten waar te gaan.

Lees verder

39 • Verder kijken - Vogels, natuur en landbouw in gelovig perspectief

26-04-2023

Gert van Klinken en Ciska Stark

In deze workshop bezoeken we de Boschplaat met een Terschellingse boer. We spotten najaarstrek en zien hoe kwelders en weilanden de basis vormen voor het bestaan van vogels en veeteelt.

 • Na de ochtendwandeling is er koffie en gesprek. Kunnen botsende belangen van boeren en natuurbeschermers kunnen bij elkaar gebracht worden? Kunnen kerk en geloof daarbij helpen? De trekkende vogels nodigen ons daarbij uit om over grenzen heen te kijken.

Gert van Klinken is lid van de lutherse kerk Zwolle, docent kerkgeschiedenis PThU en vrijwilliger broedvogelinventarisatie SOVON. Ciska Stark is docent praktische theologie PThU en predikant PKN. Beiden participeren in het onderzoeksproject 'Grond' dat gaat over een theologische basis voor de omgang met de grond in het licht van de klimaatverandering en vragen die dat op veel terreinen oproept

Lees verder

29 • 'Ik en jij' - Theaterworkshop dialoog. De 7evende hemel

25-04-2023

Kees van der Zwaard

Je kunt elke tekst op meer manieren uitspreken. De manier waarop je spreekt doet iets met de ruimte waarin je tekst klinkt. En met de ander die je hoort en die op haar/zijn beurt weer reageert. Kortom: de dialoog van 'ik en jij'; kan zowel makkelijk mislukken als uiterst veelstemmig zijn. Vandaar dit speelse onderzoek rondom de vragen: 

Wat is jouw ruimte?
Wat is mijn ruimte?  
Hoe bepaalt jouw stem mijn ruimte?  
En mijn stem de jouwe?                                                                                      
Hoe stemmen we af op wat groter is dan wij?  
En welke rol speelt ons lijf daarbij?

Kees van der Zwaard is schrijver, theoloog en theatermaker en sinds 2019 parttime voorganger in de Oecumenische Janskerkgemeente te Utrecht.

 

Lees verder

31 • De gemeente op ontdekking - Trektocht met Efeze

25-04-2023

Renske Bakker en Cors Visser

Waar ben je als gemeente eigenlijk naar toe onderweg en doe je dat wel samen? In dit event ervaar je iets van hoe het kan zijn als je als groep van alle generaties samen op ontdekking gaat: richting kiezen en je laten verrassen door elkaar en het woord van God. Zo ontdek je voor jezelf en je gemeente nieuwe horizonnen.

  Met de brief aan de Efeziërs als gids, gaan we met elkaar op reis. De trektocht leidt je langs een verschillende vergezichten zoals vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen je ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen sta je stil bij wat je in Christus hebt ontvangen en hoe je dat kunt doorgeven. Laat je verrassen en inspireren in de buitenlucht!

Cors Visser is godsdienstsocioloog en directeur bij Kerkpunt. Kerkpunt inspireert, adviseert en begeleidt kerken om voorproefjes te zijn van het Koninkrijk van God. Opgericht door de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Renske Bakker is HBO-studente Theologie en adviseur actief voor Kerkpunt.

Lees verder

16 • Hier ben ik - Bewegen en mediteren op het strand. De 7evende hemel

19-04-2023

Susanne de Jong-Tennekes

Begin de dag in stilte op het strand. Voel het zand onder je voeten, de wind in je haren, en ruik de zilte zee. Wie z'n zintuigen opent, oefent zich in ontvankelijkheid, de basishouding in gebeden meditatie. Met simpele bewegingen maken we het lijf los en oefenen ons in een milde blik. Een lied leidt ons: 'Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind.'

• Deze workshop brengt bewegen, mediteren en bidden samen. De beweging brengt je meer in je lijf en meer in het hier en nu. In de meditatie open je jezelf voor de stilte in en om je heen. Een stilte die door de geluiden heen klinkt. Het gebed vertrouwt op Gods verborgen aanwezigheid. Het is de dragende grond waarop je kunt zeggen: hier ben ik.

Susanne de Jong-Tennekes is docent bibliodans, theoloog en haptotherapeut. Ze werkt als geestelijk verzorger bij Careyn Utrecht en heeft een praktijk voor haptotherapie in Barneveld. Vanuit de7evende Hemel geeft ze workshops bibliodans.

Lees verder