Tijdens het festival  zijn artikelen geschreven over ons Festival. Per rubriek staan ze vermeld. Ook de opnamen van Trouw op het ei-land vindt u hier.

Ontstaan op Terschelling : Friesch Dagblad 29 oktober 2021

Landelijk initiatief

Donderdag werd bekend dat ook de landelijke Raad van Kerken nadenkt over een plan om de energiecompensatie terecht te laten komen bij huishoudens die het echt nodig hebben. Dat plan groeide het afgelopen weekend op het Inspiratiefestival op Terschelling, zegt Klaas van der Kamp, voormalig secretaris van de landelijke Raad van Kerken en tegenwoordig classispredikant van de Classis Overijssel-Flevoland. 

Landelijk plan ontstaan op Terschelling

Klaas van der Kamp, classispredikant van de Classis Overijssel-Flevoland, werd vorige week donderdag gebeld door Kest Jelsma, predikant in Ommen. „Jelsma had het idee om een oproep te plaatsen waarin we mensen met een royaal inkomen vragen om de 230 euro die ze als vaste bijdrage van de overheid krijgen in een diaconaal fonds te storten. Mensen die amper kunnen rondkomen zouden dan aanvullend op de overheidsbijdrage een solidariteitssubsidie kunnen vragen aan de kerken."
Van der Kamp publiceerde er over op zijn website, en nam het idee mee naar het Inspiratiefestival. „Daar op Terschelling is het zaadje ontkiemd; ik sprak er onder meer over met mensen van de Raad van Kerken."
Brede coalitie per plaats
Betrokkenheid van de Raad van Kerken kan vooral stimulerend werken, aldus Van der Kamp. „Het staat of valt uiteindelijk met wat de plaatselijke diaconieën en caritasinstellingen doen. Volgens mij moet je streven naar een zo breed mogelijk coalitie per plaats, dus niet stoppen bij de grenzen van de eigen kerk."
Vakantie
Van der Kamp waarschuwt niet alleen naar de energieprijzen te kijken. „Die prijzen werken door, bijvoorbeeld de voedselprijzen worden er ook door opgedreven." Dit is komend halfjaar een van de grootste problemen waar we als samenleving voor staan, denkt Van der kamp. „Maar er zijn denk ik genoeg mensen die zeggen: ik hoef niet op vakantie van de energievergoeding, ik maak het bedrag over naar de diaconie. Als de politiek het moeilijk vindt om maatwerk te leveren en het geld bij de mensen terecht te laten komen die het nodig hebben, dan kunnen wij als kerken daarbij een handje helpen."