Aan de drie bestuursleden van het Inspiratie-Festival hebben we vijf vragen voorgelegd. We leggen ze gezamenlijk en individueel  de vragen voor.

Gezamenlijk

Hoe zijn jullie  in aanraking gekomen met het Inspiratie-Festival?

Pim Boven (penningmeester)

Vanuit mijn vroegere werk bij de PThU. We waren als organisatie nauw betrokken bij het initiatief van dit festival en heb ik meegeholpen om de huidige structuur vorm te geven.  

Karin van den Broeke (voorzitter)

In de tijd dat ik preses was van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland begon het Inspiratie-Festival zich te vormen. Met het beeld van de Duitse Kirchentage voor ogen droomden we van een evenement in Nederland dat op een vrolijke en inspirerende manier een ontmoetingsplaats zou worden voor mensen die zich in dagelijks leven en werk betrokken weten bij kerk, geloof en theologie. Een ‘oplaadpunt’ voor kerkelijk Nederland.

Klaas van der Kamp (secretaris)

Ik werkte tot 2018 bij de landelijke Raad van Kerken. Daar kreeg ik de vraag voorgelegd of we als kerken wilden meedoen met het Inspiratie-Festival. Ik was direct voor. Ik zag er een mogelijkheid in om kerk-overstijgend ons te richten op vernieuwing van vormen, ontdekking van onze bronnen en het verlevendigen van geloof door oude piketpaaltjes te overstijgen.

Wat is voor jullie de reden om je in te zetten voor het Inspiratie-Festival?

Karin van den Broeke

Met plezier denk ik terug aan de eerdere inspiratiefestivals. Een evenement met een fantastisch aanbod aan activiteiten, maar ook met de geweldige ervaring van een prachtig eiland waar je voortdurend met mensen samen bent die ook volop bezig zijn met levensbeschouwing en zingeving. Ik ben inmiddels voorzitter van het bestuur van de Stichting Inspiratiefestival. Ik maak hier graag tijd voor vrij, omdat ik gezien heb hoe het stimulerend en bemoedigend het is om met elkaar iets te proeven en vorm te geven van de rijkdom aan expressievormen die we hebben in de kerkelijke traditie. 

 

Gezamenklijk (vervog)

Klaas van der Kamp

Ik werd gevraagd om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de achterkant van het borduurwerk van het inspiratiefestival. Ik vond dat mooi, omdat ik de doelen van het Inspiratie-Festival onderschrijf. De dagen op Terschelling bieden een kans om zingeving en diepgang van leven op een originele manier in de vitrine te zetten. 

Pim Boven

Ik vind het belangrijk dat we als christenen elkaar regelmatig ontmoeten. We zijn met elkaar onderweg en je kunt veel van elkaar leren. Terschelling is een mooi plaats voor die ontmoeting. Je bent er echt uit, je hebt ook een weekend tijd voor echte ontmoeting. Het geeft ook heel veel nieuwe perspectieven hoe je in je eigen gemeente dingen onder de aandacht kunt brengen en hoe je verschillende generaties in de kerk met elkaar in gesprek bent.

Indiviueel

Waarom zou iemand de oversteek naar Terschelling moeten maken om naar het Inspiratie- Festival in oktober te gaan?

Karin van den Broeke 

Of het nou een creatieve viering, een verstild avondlied, een meditatieve wandeling, een scherp debat, een ontroerend theaterstuk of een oefening in Bijbellezen is: je zult zelf waarschijnlijk een aantal malen aangenaam verrast worden. De wijze waarop jouw ziel geraakt en je verstand geprikkeld wordt, neem je vervolgens ook mee terug naar huis. Als het goed is, ben je na het festival flink opgeladen. Dat doet jou en je omgeving goed.Wat komt er als eerste in je op als je de naam Inspiratie-Festival hoort?

Wat komt er als eerste in je op als je de naam Inspiratie-Festival hoort?

Pim Boven

Het inspiratie-Festival is een plaats voor ontmoeting, waar de veelkleurigheid van geloof en zingeving zichtbaar wordt. Er blijken op talloze plaatsen in Nederland nieuwe initiatieven te ontstaan die je daar live op Terschelling kunt ervaren. Het is geweldig inspirerend om daarvan te proeven en ook de mensen achter deze initiatieven te kunnen spreken.

Hoe zou je in 1 a 2 zinnen het Inspiratie-Festival omschrijven?

Klaas van der Kamp 

Het Inspiratie-Festival is een kans om kennis te maken met nieuwe vormen van geloven en zingeving; het geeft ervaringen waarop je als werker in de kerk en als vrijwilliger kan terugvallen. De accu van het geloof laadt zich op. En je komt in aanraking met mensen en hun gedachtengoed die je helpen op toonhoogte te blijven in het geloof. Als je alleen bladen leest, krijg je wel nieuwe boeken onder ogen. Maar op Terschelling ontmoet je de schrijver. Je leest wel eens iets over nieuwe werkvormen, maar op Terschelling doe je mee met meditaties op het strand en Godly Play. Je zingt de nieuwste liederen in de kerk op Midsland. En je wisselt ervaringen uit terwijl je fietst met andere festivalgangers langs de haven in West op weg naar een duintop.