Impulsen, nieuw elan, een onbevangen blik, kortom het is weldadig.

 

Dominee Klaas van der Kamp heeft niet veel woorden nodig om te vertellen wat het Inspiratie-Festival op het Waddeneiland met hem doet. Van der Kamp is momenteel classispredikant voor Overijssel-Flevoland, hij kent de kerk ook door zijn eerdere functies als algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken en als bevlogen journalist bij het Friesch Dagblad. Om het Inspiratie-Festival mede vorm te geven werkt Van der Kamp mee als secretaris van het bestuur. 

Waarom is dit festival belangrijk?
Het laat trends zien, geeft je de mogelijkheid aan ontwikkelingen in kerk en geloof te proeven, met mensen te praten die daarop doorgaan. 

Maar ook waarom nu, na corona?
Corona heeft anderhalf jaar ons kerkelijk leven behoorlijk lam gelegd,  we moesten opnieuw contact maken. Online. Nieuwe beelden voor vieren. Nieuwe vormen van diaconaat. Nieuwe waardering van gemeenschap van heiligen. Een boek als Herkerken. Vraag die opkomt is: zijn we inderdaad toe aan een vernieuwde insteek? Is er sprake van een nieuwe geboorte? Waarin lijkt de nieuwe zuigeling op pa en ma? Is het oude DNA zo sterk dat het al snel de boventoon voert of kan je bewust kiezen voor een transitie? Ook eindelijk weer de kans een kerkelijk en spiritueel festival te bezoeken, waar dat anderhalf jaar op slot zat. 

Wat kunnen mensen met interesse voor het religieuze daar aantreffen?
Van 'achterkant van verhalen' op de boekenmarkt met auteurs als Jos van Remundt, die verhalen uit niet-christelijke tradities even serieus neemt als die uit de christelijke traditie, tot Jurjen de Groot en enkele classispredikanten die kijken naar charme en kansen voor de kleine gemeente. Van nieuwe liederen tot speelse werkvormen in de buitenlucht die refereren aan de Keltische spiritualiteit. 

Waar gaat jouw belangstelling vooral naar uit?
In ieder geval mensen als Erik Borgman, maar ook 'geloven in de toekomst van de kerk-app', de stiltewandeling, Lechajim over Joodse feestverhalen, het Kerklab waarin we experimenteren met een zee aan kerk-mogelijkheden, de gesprekken die worden georganiseerd door dagblad Trouw. 

Is het festival alleen maar voor 'kerkmensen', of is het breder?
Het is breder; zingeving, spiritualiteit, nieuwe diepgang. Het experiment buiten en binnen de kerk. 

Is er ergens een vergelijking te maken met Kirchentagen en RK-wereldjongerendagen?
Ja, en met de Scandinavische Almedalveckan, zie: https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-over-samenwerking/deense-versie-inspiratiefestival.

Ik kijk dan niet zozeer naar aantallen, maar naar diversiteit van programma, het festivalkarakter, de mogelijkheid je eigen route en ritme te bepalen, de variatie van mensen en bezoekers. 

Is het een feestje voor de protestanten in het land of gaat het breder?
Protestanten hebben in Nederland nogal eens de neiging voorop te lopen, zeker als er iets te organiseren valt. In die zin herken ik iets protestants. Tegelijk zorgt de variatie van kerken op het eiland, en de variatie in programma ervoor dat het oecumenisch is, van oosterse spiritualiteit tot keltische; van rooms-katholiek tot doopsgezind. 

En, wat hebben jongeren daar te zoeken? 
Jongeren doen er goed aan met een groepje te komen. Dan kunnen ze samen hun ontdekkingen doen en hun programma maken. Ze zullen ontdekken dat de dagen een belevenis zijn, die hun horizon verruimt en hun gevoel voor zingeving prikkelt. Het is handig als groepje er te zijn, dan deel je de ervaringen met leeftijdgenoten. Toch iets van een beschermende eigen bubbel waarmee je de diversiteit tegemoet treedt. 

Vanuit de eigen bubbel naar de ontmoeting op Terschelling

‘Het Inspiratie-Festival is een plaats voor ontmoeting, waar de veelkleurigheid van geloof en zingeving zichtbaar wordt.’ Aan het woord is Pim Boven, bestuurder, toezichthouder en inspirator op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en moreledilemma's. Maar als het gaat om het Inspiratie-Festival is Pim de man die in het bestuur vooral ook op de penningen let.

Hij wijst erop dat op talrijk plaatsen in Nederland nieuwe initiatieven te ontstaan die je live op Terschelling kunt ervaren: ‘Het is geweldig inspirerend om daarvan te proeven en ook de mensen achter deze initiatieven te kunnen spreken.’

Pim Boven kwam in aanraking met het Inspiratie-Festival via zijn vroegere werk bij de Protestantse Theologische Universiteit: ‘We waren als organisatie nauw betrokken bij het initiatief van dit festival en heb ik meegeholpen om de huidige structuur vorm te geven.’ 

Om werk en actie zit Pim niet verlegen, toch maakt hij tijd vrij om mee te helpen het Inspiratie-Festival te organiseren, waarom?

‘Ik vind het belangrijk dat we als christenen elkaar regelmatig ontmoeten. We zijn met elkaar onderweg en je kunt veel van elkaar leren. Terschelling is een mooi plaats voor die ontmoeting. Je bent er echt uit, je hebt ook een weekend tijd voor echte ontmoeting. Het geeft ook heel veel nieuwe perspectieven hoe je in je eigen gemeente dingen onder de aandacht kunt brengen en hoe je verschillende generaties in de kerk met elkaar in gesprek bent.’

Het festival op Terschelling is niet alleen om inspiratie op te doen, het is ook een plek omelkaar te ontmoeten. Pim Boven:

‘In deze tijd merken we hoe lastig het is dat we zijn opgesloten in onze kleine bubbels. Op het Inspiratie-Festival hopen we elkaar weer echt te kunnen ontmoeten. Met het maken van de oversteek naar Terschelling kom je in een wereld die groter is dan die van jezelf. Het is een teken van hoop dat er zoveel mooie dingen gebeuren en dat je daar een weekend van mag proeven.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het goed is, ben je na het festival flink opgeladen. 

‘Die aangename ervaring van een eiland vol met inspirerende activiteiten en ontmoetingen, dat is het eerste waar Karin van den Broeke aan denkt bij het Inspiratie-Festival. Karin is predikant voor de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting” op het Zeeuwse Noord-Beveland en ook lid van het uitvoerde comité van de Wereldraad van Kerken.

Aan het woord is ds. Karin van de Broeke, voorzitter van de stichting die het Inspiratie-Festival organiseert.

Terschelling, zo vertelt Van den Broeke, zorgt ervoor dat je met de boot echt loskomt van het leven op de vaste wal en je bijna automatisch een paar dagen helemaal overgeeft aan het vele waaruit te kiezen valt: debatten, muziek, theater, buitenactiviteiten: allemaal activiteiten die het in zich hebben om de deelnemers op een ontspannen manier te inspireren.

In de periode dat zij voorzitter was van de synode van de Protestantse Kerk Nederland begon het Inspiratiefestival zich te vormen. Van den Broeke: ‘Met het beeld van de Duitse Kirchentage voor ogen droomden we van een evenement in Nederland dat op een vrolijke en inspirerende manier een ontmoetingsplaats zou worden voor mensen die zich in dagelijks leven en werken betrokken weten bij kerk, geloof en theologie. Een ‘oplaadpunt’ voor kerkelijk Nederland.’

Behalve predikant op Noord-Beveland heeft Karin van den Broeke nog een aantal functies waaronder lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor het CDA en voorzitter van Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. Waarom toch ook nog de inzet voor het Inspiratie-festival?

‘Ik maak hier graag tijd voor vrij, omdat ik gezien heb hoe stimulerend en bemoedigend het is om met elkaar iets te proeven en vorm te geven van de rijkdom aan expressievormen die we in de kerkelijke traditie hebben. Met plezier denk ik terug aan de eerdere inspiratiefestivals. Een evenement met een fantastisch aanbod aan activiteiten, maar ook met de geweldige ervaring van een prachtig eiland waar je voortdurend met mensen samen bent die ook volop bezig zijn met levensbeschouwing en zingeving.’

Het mag duidelijk zijn, als het aan Karin van den Broeke ligt, komen we massaal in oktober naar Terschelling: ‘Het is een vrolijk makend en inspirerend evenement voor diegenen die in Nederland bijdragen aan de vormgeving van het kerkelijk leven. Een rijkgeschakeerd aanbod van activiteiten zorgt ervoor dat je een paar aangename dagen tegemoet gaat. Tegelijkertijd zorgt je deelname aan het programma ervoor dat je veel ideeën en inspiratie opdoet die je mee kunt nemen naar je eigen dagelijkse context.’

‘Of het nou een creatieve viering is, een verstild avondlied, een meditatieve wandeling, een scherp debat, een ontroerend theaterstuk of een oefening in Bijbellezen: je zult zelf waarschijnlijk een aantal malen aangenaam verrast worden. De wijze waarop jouw ziel geraakt en je verstand geprikkeld wordt, neem je vervolgens ook mee terug naar huis. Als het goed is, ben je na het festival flink opgeladen. Dat doet jou en je omgeving goed,’ concludeert Van den Broeke.