De inschrijving is nog steeds open! 

Van begin  tot en met het einde

Vrijdag begint de eerste openingsceremonie om 13.00 uur. Het programma begint aansluitend en loopt door 22.30 uur

Zaterdag starten we om 9.00 en sluiten af rond 22.30 uur.

Zondag sluiten we af met gezamenlijke vieringen, die om 10.00 uur beginnen en eindigen om 11.30 uur. 

Zondagmiddag is er voor de deelnemers die lekker blijven tot aan de laatste boot (vertrek: 17.30 uur of 18.30 uur.) de hele middag nog interessante programmaonderdelen te volgen.
Voor alle tijden en plaatsen raadpleeg het blokkenschema.


 

Dat kan nu !

Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op Terschelling

 

Geloven in beweging

Ben jij geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar het Inspiratiefestival op Terschelling! Laat je door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand verrassen door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de tijd. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn naar de kerk van de toekomst en die hun ervaringen met je willen delen.

Verbinden, verdiepen, vernieuwen

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Op het eiland kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving zich een weekend lang laten inspireren door mix van activiteiten die een opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor verbinding,  verdieping  en vernieuwing wil het Inspiratiefestival een brede oecumenische beweging op gang brengen door christelijk Nederland bijeen te brengen en in gelovig enthousiasme te inspireren. 

We hopen je in oktober te ontmoeten!

Persinformatie voor dag- week- maand - en kerkbladen  klik hierboven

Het Inspiratiefestival wordt georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Raad van Kerken in Nederland en de gezamenlijke kerken van Terschelling. 

Steun ons met een donatie!

Dat kan door gebruik te maken van deze QR code. Het minimumbedrag voor een donatie is € 5,00

.

Ticket aanpassen?: informatie volgt.