• Vluchtelingen en migranten deel één : mijn rugzakje . -20C-

Organisator: Dorottya Nagy, hoogleraar theologie en migratie, missioloog aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)  (op zaterdag)

 

“Vluchtelingen en migranten”: gepraat, ervaring, geschiedenis, beelden, berichten, mensen, overtuiging, vermoeden, vragen. Wat doet dat met u/jou? Wat doet u/je hiermee? Ik nodig u/je uit voor een interactieve leerweg, met persoonlijke, verdiepende gesprekken en inzichten uit een geleefde theologie die zich laat voeden door menselijke ontmoetingen. Deel éen van een tweeluik... Deel twee: Het gesprek in de kerk.

 

• Migratiebeleid, komst en vertrek, het verwelkomen en wegsturen van mensen in de samenleving daagt ons, Christenen, burgers, uit om na te denken over wat we van “vluchtelingen en migranten” vinden. De kernvraag is “hoe gaan we om met elkaar?” Wie is de ander, wie zijn de anderen wanneer het over migratie en leven met zeventien miljoen mensen op 41.543 km² gaat? Wat en wie bepaalt de maakbaarheid van onze samenleving? Wie en wat bepaalt ons leven met anderen? Wie word ik door anderen en wie worden anderen door mij? Waar is God in dit alles? 

Twijfels en angst, vertrouwen en liefde, nieuwsgierigheid en zoveel meer zit in ons rugzakje en bepalen wat en hoe we denken en handelen. In deze workshop pakken we ze voorzichtig uit. Onder ons. Zodat we vanuit de anders denkenden en handelenden onder ons, de ontmoeting met de ander op een nieuwe manier tegemoet kunnen gaan.

 

Tip: In de workshop Vluchtelingen en migranten II kunt u zich verdiepen in wat de komst van vluchtelingen en migranten betekent voor het gesprek in uw kerkelijke gemeente / groep. 

 

Bezoek ook de pelgrimage van gerechtigheid, waar INLIA een statie verzorgt over het vluchtelingenbeleid.