Visienota: ‘Van U is de toekomst’ -88-

Organisator: In gesprek met René de Reuver (scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland) (op zaterdag)

In gesprek met René de Reuver (scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland) (op zaterdag)

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Met deze woorden en met de visie-nota verwoordt de Protestantse Kerk waar de kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

René de Reuver wil met u hierover in gesprek. Hij signaleert het volgende: ´De toekomst baart ons zorgen. Jongeren houden hun hart vast. Zij starten met een studieschuld. En hoe zal het gaan met het milieu en het klimaat. Zorgen te over. In de kerk is het doorgaans niet beter. Is er na de huidige generatie nog wel een volgende om het roer over te nemen? Als kerk geloven we dat de toekomst van God is. Hoe inspireert dit geloof ons om vreugdevol en met perspectief toekomstgericht kerk te zijn? ´