nr. 1808, donderdag 28 oktober 2012

 

 

Veel bezoekers bij Inspiratiefestival

 

De kerken op het eiland verzorgden het afgelopen weekend het tweejaarlijkse Inspiratiefestival voor kerkelijk betrokkenen uit het hele land. Het werd voor de ongeveer 750 deelnemers een geslaagd feest van ontmoeting, experiment, bezieling en verbinding. 

 

Onzeker

De vierde editie van het Inspiratiefestival zou vorig jaar al plaatsgevonden hebben. Corona gooide roet in het eten. Lang was het onzeker of het dit jaar wél doorgang kon vinden. “Maar op een gegeven ogenblik moet je de knoop doorhakken, anders krijg je de organisatie niet rond”, vertelt Eerde de Vries, de stille kracht achter planning en logistiek van het programma. “In de loop van het voorjaar gingen we aan het werk gegaan alsof alles door zou gaan. Natuurlijk wisten we dat er een kans was dat we op het laatst opnieuw moesten uitstellen. We gingen er toen maar vanuit dat degenen die dan al onderdak geregeld hadden, er hier in ieder geval een mooi herfstweekend aan over zouden houden.” 

 

Tevreden

Zover kwam het niet. Maar liefst 750 mensen uit diverse plaatsen uit heel Nederland namen deel aan bijna 70 workshops, lezingen, kerkelijke vieringen, theatervoorstellingen, bezinnende wandelingen en andere inspirerende programmaonderdelen. Ze vonden plaats op diverse plekken in West Terschelling, Midsland en Hoorn, maar ook in het bos, in de duinen en op het strand. 

Dominee Mathilde de Graaff van de Protestantse gemeente ET-10, één van de initiatiefnemers, festivalcoördinator en het enthousiaste gezicht van het evenement, is tevreden. “Dat zoveel mensen hierheen gekomen zijn, meer nog dan drie jaar geleden, geeft aan hoeveel behoefte er is aan bezieling en inspiratie – aan samen nadenken over hoe je kerk kunt zijn in deze tijd.” 

 

Geloven in beweging

Net als bijvoorbeeld het verenigingsleven, heeft ook de kerk te maken met veranderingen. Mensen komen anders in het leven te staan en de vertrouwde manieren van doen passen soms niet meer. Vooral jonge mensen hebben behoefte aan nieuwe vormen. Wil de kerk haar schatkist vol verhalen en rituelen betekenisvol kunnen inzetten voor de samenleving van morgen, dan zullen ze daarvoor nieuwe wegen moeten vinden. Dat is zoeken en uitproberen – uitwisselen ook van wat goed of minder goed werkt. Het Inspiratiefestival is een plek waar dat gebeurt, dit jaar niet voor niets met als thema ‘Geloven in beweging’.

 

Workshops

Tussen 22 en 24 oktober fietsten velen dus over het eiland van de ene naar de andere workshop. Naar een meditatieve stiltewandeling op strand of naar een theatervoorstelling van jongeren die de huidige klimaatcrisis verbeelden als een escaperoom waaruit het lastig vluchten is. Elders viel te ervaren hoe Bijbelverhalen uitwerken wanneer je ze samen naspeelt of danst. Onder meer de clownsworkshop ‘van water naar wijn’, over het Bijbelse verhaal van de bruiloft te Kana, kwam terug in de slotviering in ET-10. Sommigen stortten zich op geloofsthema’s in de popmuziek, kloosterkerkdiensten werden bezocht, ervaringen met nieuwe vormen van kerk-zijn werden uitgewisseld en creatievelingen konden een ode aan de schepping vormgeven. Theologieprofessor Erik Borgman betoogde dat we in het Westen af moeten van het idee dat alles maakbaar is, waardoor we automatisch schuldig zijn aan wat anders loopt. CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers gaf zijn visie op de prestatiemaatschappij, de groeiende ongelijkheid en de veelheid aan culturele veranderingen in onze tijd. Als experimenteel ritueel werden kaarsjes aangestoken en zelfgeschreven zegenwensen uitgewisseld. Om een kleine indruk te geven. 

 

Hulde aan Terschelling

Overal waar iets plaatsvond, moest van alles geregeld. Veel eilanders waren daarbij betrokken. Locaties moesten gereedgemaakt, koffie en thee moesten gezet en er werden warme maaltijden bereid voor deelnemers die een programmaonderdeel verzorgden – misschien wel 200. Dat er naderhand altijd weer opgeruimd moet worden, bleek bij de kerkdienst ter afsluiting van het festival op zondagochtend in ET-10. Met een knipoog werden de 250 kerkgangers – ze zaten tot in de hal – gewezen op het muziekfestijn dat op maandag ingelast was. Wie graag eens de stofzuiger of de dweil wilde bespelen, was van harte welkom.

Karin van den Broeke, voorzitter van het algemeen bestuur van het festival, was het niet ontgaan. In haar slotwoord dankte ze allen die er op de achtergrond aan bijgedragen hadden dat het festival één groot feest van bezieling en verbinding geworden was. Een lang en warm applaus kregen ze. Hulde aan Terschelling en graag tot ziens. 

(met dank aan Dick Vos.)