Steun het Inspiratiefestival op Terschelling

Verbinden & bezielen doe je samen. Om deze inspirerende landelijke oecumenische beweging op gang te brengen en in beweging te houden is er behalve veel geloof natuurlijk ook veel gezamenlijke verbondenheid, ondersteuning, drive en spirit nodig. Bijdragen van zielsverwanten, vrienden en vriendinnen uit fondsen, subsidies, particuliere of zakelijke bijdragen, collectes, giften, schenkingen, etc. zijn heel belangrijk voor het scheppen van de mogelijkheden voor het ontplooien van dit (hopelijk tweejaarlijkse) festival.

Zie jij één van de vele mogelijkheden om te delen of te doneren?
Wij hopen op uw steun!

U kunt ons altijd steunen met een éénmalige Donatie. Stichting Inspiratiefestival op Terschelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

U kunt uw donatie overmaken op banknummer NL66 TRIO 0788876570 ten name van Inspiratiefestival Terschelling.

 

Nu al ondersteunende fondsen en instanties: