VEERKRACHT, RECREATIE en SAMENSPEL

Drie kern-woorden als uitdrukking van ons verlangen:

VEERKRACHT is wat we nodig hebben, meebewegen met de (wind)kracht van muziek, stilte, wandelen, genieten en delen. 

RECREATIE is de frisse wind die we willen vangen als echte vernieuwing, herschepping van ons leven en samenleven op deze aarde, aangedreven door de hemel. 

SAMENSPEL ontstaat spontaan zo gauw wij ons durven overgeven aan de speelse dynamiek van de wind; met hart en ziel, met ons lichaam en onze geest. 

Ze blijken meer nodig dan ooit. Woorden om de vlieger op te spannen die we tijdens het festival laten zweven tussen hemel en aarde, dan kunnen we energie opdoen.

Een beetje inspiratie geeft veer-kracht en kan wat hebben. De geestkracht van de Levende werkt op vele wijzen voor wie er oor en oog voor heeft. 

Vanuit dat élan treffen wij intussen voorbereidingen voor het feest over twee jaar en hopen we jullie allemaal te ontmoeten!