Erik Borgman   lekendominicaan en hoogleraar Pubieke Theologie aan Tilburg University

‘Alle dingen nieuw, een theologische visie voor de 21e eeuw’ in het hart van de hedendaagse cultuur presenteert Borgman het christelijk geloof en dat God liefde is. Daarvoor gaat hij in gesprek met een brede waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden. Waar komt theologie vandaan, het gaat het in haar werk en waarop is zij gericht? Theologie opent de wereld als plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont en zo alle dingen nieuw maakt.

Gert-Jan Segers politicus/ChristenUnie

Wat betekent het verhaal van de verloren zonen eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen we een gemeenschappelijk thuis vormen waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden?)

Stefan Paas (Theoloog des Vaderlands 2018/2019)hoogleraar interculturele theologie aan de VU en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen

‘Zoeken naar het goede leven’, de toekomst van de theologie. Over zaken als God en geloof heeft iedereen wel een mening. Onze diepste motivaties blijken zelfs religieus van aard. Het is volgens hem om die reden belangrijk dat er goede theologie is en blijft bestaan.

René van Loon  protestants predikant in Rotterdam 

Is ‘zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten’.Het boek heeft een sterk autobiografisch en lokaal gekleurde aanleiding. Van Loon vertelt hoe hij als predikant in Rotterdam de vrijwel totale leegloop en (vaak letterlijk) de afbraak van kerken heeft gezien, maar sinds ongeveer twintig jaar weer groei ziet. Vooral de Rotterdamse bezoeken zijn opmerkelijk. Daar vinden de meest opvallende lente-momenten van het boek plaats: ‘Lente in de Kerk’. Vanuit dit boek is een beweging op gang gekomen: ‘Weet wat je gelooft’. Ook deze beweging wil indien gevraagd komen en meedoen op het inspiratiefestival

Remmelt Meijer & Peter Wierenga schreven het boek: ‘Herkerken’

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerk-zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en versterkt. Op een toegankelijke wijze nemen zij uitdagingen voor de kerk van vandaag onder de loep. Scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen. Een pleidooi voor de kerk als oefenplaats van de liefde.

Karel Eykman werd bekend met zijn kinderbijbel ‘Woord voor Woord’.

Hij brengt in zijn gedichten en verhalen de personages uit de bijbel al hervertellend tot leven in een vaak geestige, alledaagse spreekstijl. Eykman is een speelse en lichtvoetige, maar ook kritische dichter en verhalen verteller, voor wie de bijbel niet zonder meer het woord van God is.

Van NBV naar NBV2Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het Nederlands Bijbelgenootschap iedereen op om feedback op de vertaling te geven.

Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. De respons was overweldigend. Een overweldigend aantal bijbellezers heeft meegedacht over de vertaling. Het laat zien hoe de Bijbel leeft en hoe intensief die gelezen wordt. En voor het NBG bood dit een unieke kans. Mede dankzij de inbreng van bijbellezers kon de vertaling sterk verbeterd worden. De NBV is een vertaling voor iedereen, de NBV21 is ook ván iedereen. Dit najaar wordt NBV21 gelanceerd en dus ook op het inspiratiefestival!

Willem Blonk. Als kerkmusicus uitermate veelzijdig, dat blijkt alleen al uit de variatie aan workshops die hij dit weekend leidt.                                      

Als zingende zeezeiler kwam hij vaak op Terschelling en met diverse koren. Ditmaal met Koor Hemelsbreed en de Open Hof Cantorij. In de Rotterdamse kerk waar hij de muziek leidt, wordt door mensen van alle leeftijden gezongen en gespeeld in diverse stijlen. Opgeleid in drie hoofdvakken aan het Koninklijk Conservatorium als organist, pianist en dirigent heeft hij zich ook kunnen ontplooien als breed georienteerd concertmusicus. 
Hij heeft een grote liefde voor het zingen, in vele vormen. Voor de kerk heeft hij veel vocale muziek gecomponeerd, vaak grensverleggend, maar ook laagdrempelig. Dat zal blijken in de diverse workshops en concerten. Van spiritueel modern tot aan Pop in de kerk, van Bach tot wat een improvisatie op een uniek moment oplevert.

René de Reuver is predikant en sinds 2016 scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de protestantse Kerk in Nederland. Dit is het hoogste ambt binnen de Protestantse kerk. 

In zijn boek ‘Anders verder’ dat in 2012 verscheen, stelde De Reuver dat de kerk  verschillende vormen moet aannemen om iedereen te bereiken. In deze lastige corona-tijd zien we ds. René de Reuver veelvuldig in de media en op digitale podia om de kerken te bemoedigen. Hij is mede auteur van de nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’. René is het hele weekend aanwezig en aanspreekbaar en zal in menig debat zijn steentje bijdragen.

Nieuwe leiders, Roek Lips Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en in verwarring is? Hoe ga je om met de toegenomen onzekerheid? 

Er zijn nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we opgeslokt door werkdruk, dwingende systemen en de waan van de dag. Waar vinden we moed en vertrouwen om verder te gaan en hoe blijf je op koers? Al vóór de coronapandemie ging Roek Lips daarover in gesprek met bestuurders, wetenschappers, kunstenaars, denker en vele anderen, op zoek naar inspiratie en houvast. Een zoektocht naar zinvol leven, nieuw leiderschap en in transitie zijn. We kunnen op het festival een interactieve inspiratiesessie tegemoet zien. (Zie: www.nieuweleiders.nl)

 

Het muzikale bos, olv. Diet Gerritsen

Muziek- & tTheater-Werkplaats met een groep professionele musici ( John Hondorp, Anneke van Wassenhove, Frank Deiman, Tom Grondman, Melvin Massaquoi) , vocaal ensemble met begeleiding van een variëteit aan instrumenten uit Enschede. Vanuit deze werkplaats ondernemen zij allerlei culturele activiteiten, van zangles geven tot aan het opzetten van een Balkon festival. Kortom geen uitdaging is hen te groot. Zij houden zich bezig met muziekprojecten waar ze graag een theatraal tintje aan geven. Op het inspiratiefestival zullen zij ons muzikaal verrassen op spannende buitenlocaties die hun inspiratiebron vormen.  Muzikale nomaden met een shelter voor de muzikanten, als podium waar een spreker, acteur, dichter of muzikant een persoonlijke ontboezeming kan delen met het wandel publiek. (www.dietgerritsen.nl)

AVIV DANCE COMPANY! AVIV is een uniek dansplatform dat vanuit haar identiteit verbinding legt tussen dansers in Nederland en buitenland

 Zij geeft getalenteerde dansers, afgestudeerde dansers  en choreografen een plek om te ontwikkelen en op te treden om zo anderen weer tot inspiratie te zijn. Het danscollectief komt naar Terschelling om bewegend te vertellen en te vertalen verhalen van geloof en leven. (www.avivdancecmpany.com)