• Orgelconcert met Willem Blonk . -30C-

Organisator: Willem Blonk (op zaterdag)

Willem Blonk deed zijn hoofdvakstudie Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Johann Th. Lemckert. Een inspirererende docent, ook in de richting van zijn ontwikkeling als improviserend en componerend organist. Elk jaar kijkt Willem als concert-organist uit naar componisten die speciale aandacht verdienen. Met werk van hen, van zijn docenten en altijd wel iets van Bach blijft er vast ruimte over voor een Wadden-improvisatie op het Witte-orgel.

 

Het ‘Witte-orgel’ van West-Terschelling heeft zijn volle glorie weer terug. Witte is de naam van de orgelmaker die het in 1892 bouwde. In 2011 bespeelde Willem Blonk het orgel en constateerde hij vele gebreken. Die waren ook de vaste bespeler, wijlen Piet Stobbe, al een doorn in het oog. Deze slaagde er in fondsen voor een restauratie te verwerven. In 2014 werd die gerealiseerd.

 

Componisten die dit jaar extra aandacht krijgen zijn Sweelinck en Saint-Saëns. Lieflijke klanken van de laatste zullen de ruimte vullen. Speels, maar ook stoer kun je de muziek van de grote Jan Pieterszoon noemen. Willem Blonk’s eerste orgelleraar Wim van der Reijden schreef onbeschroomd op wat hem echt aansprak. Zelfs in zijn Bicinium voert dat je al een andere wereld in. Bij de Frans georienteerde klanken van zijn conservatorium-docent Johann Th. Lemckert komen mildheid, virtuositeit en spiritualiteit samen. Maar ook Bach-liefhebbers worden verwend!