• Ontmoeting met moslims, Filmbespreking -74-

Organisator : Daniëlle Leder, projectleider Ontmoeting met moslims  (op zaterdag)

Met de filmbespreking bekijken we een jonge moslim die in Nederland zoekt op welke manier hij zijn islamitische identiteit vorm geeft. Daarna bespreken wij met elkaar na hoe wij in het fragment  momenten van herkenning en vervreemding beleefden. Herkennen wij de vragen uit de film? Hebben wij, christenen, ook moeite met de uiting van onze religieuze identiteit in een seculiere samenleving? Wat doet dat met je? En wat herkennen wij absoluut niet?

Het stellen van deze vragen is belangrijk na een interreligieuze ontmoeting omdat het aanleiding geeft tot reflecteren op je eigen religieuze identiteit. Door deze workshop worden de deelnemers ervan bewust dat als men een interreligieuze ontmoeting organiseert in de eigen kerkgemeenschap, het proces van reflectie erna ertoe doet. De deelnemers doen hiermee ervaring op en krijgen tools aangereikt om dit zelf te organiseren. 

www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/in-gesprek-met-moslims/