• Nieuw perspectief rond de put. -52-

Organisator: Ds. Sita Hofstra 

Op Verhaal Komen is een methode van contextueel bijbellezen die we leren van partnerkerken in verschillende delen van de wereld. Je begint niet bij de bijbeltekst maar bij het leven. Bij wat er speelt in de omgeving, in de samenleving, en welke rol we daarin hebben. Deze levensthema’s spiegelen we aan een bijbelverhaal om te ontdekken welk licht het verhaal werpt op onze realiteit. Zien, in gesprek met de tekst en handelen. Deze interactieve manier van samen bijbellezen brengt nieuwe verbinding en maakt dat we met andere ogen naar het verhaal kijken en nieuwe inzichten opdoen. Meer informatie vind je op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

•