• Migratie 1 Hoe bouw je communities met mensen uit verschillende culturen?

20A Vlucht Voorwaarts is een initiatief dat ‘nieuwe’ Nederlanders (statushouders) en ‘gevestigde’ Nederlanders bij elkaar brengt – niet op conceptueel of beleidsniveau maar met de voeten in de klei. In de afgelopen 4 jaar heeft Vlucht  Voorwaarts een rijke ervaring opgebouwd in het vormen, faciliteren en toerusten van interculturele vriendschappen en gemeenschappen. Doel is wederzijdse integratie: dat stads- of dorpsgenoten elkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen. In deze workshop vertellen leiders van Vlucht Voorwaarts over hun ervaring met het opbouwen van 

interculturele communities. Ze vertellen hun verhaal niet alleen om te inspireren, maar ook om praktische tools mee te geven waar zowel individuen als kerkgemeenschappen die contact met statushouders in hun stad of dorp willen ontwikkelen mee aan de slag kunnen.

 

Organisator: 

Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren) i.s.m. Vlucht Voorwaarts