• LAUDEN, meditatief ochtendgebed . -86-

Organistor :Broeder Michaël-Dominique Magielse O.P. en broeder Augustinus Aerssens O.P (op zaterdag)

 

Al eeuwen klinkt op gezette tijden het getijdengebed. Een dagelijks ritueel waarin de oude teksten, net als eb en vloed tweemaal daags over de kustlijn, over ons heen komen en ons verzadigen. Zoals het zand op het strand verzadigd worden door het water geven de stiltes ons tijd om ons te laven aan de woorden, ons te verzadigen, ze op te nemen en weer terug te laten spoelen.

 

Eeuwenoude teksten worden opgezegd of gezongen afwisselend met stille meditatie. Twee jonge Dominicaanse broeders nemen u mee in hun traditie en melodieën

De orde van de dominicanen is in 1216 gesticht door de Spaanse priester Dominicus Guzman om het Evangelie van Christus te verkondigen en omwille van het geluk van de mensheid. De broeders houden zich bezig met studie, onderwijs, media, kunst, pastoraat en allerlei andere vormen van verkondiging. Eén van de zonen die de orde heeft voortgebracht is Thomas Aquino die het motto van de orde samenvat in: Contemplare et contemplata aliis tradere. (overwegen en de vrucht daarvan overdragen aan anderen)  De orde telt momenteel zo`n 6000 broeders, 3000 slotzusters, 27000 actieve zusters 144000 leken broeders en zusters en 400 parochie priesters.