• In je dorp of stadswijk Kerst, Pasen en Gedachtenis beleven. -77-

Organisator:  Burret Olde. (op zaterdag)

Hoe beleef je samen met stadswijk- of dorpsbewoners een betekenisvol feest of ritueel, zoals een gedachtenismoment, lokale Passion of een kerstwandeling? Hoe kan je de betekenis van hoop en troost en het gevoel van saamhorigheid ervaren? De kerk heeft betekenisvolle momenten in huis, zoalsgedachtenismomenten in november, lokale Passions en kerstwandelingen, waar de boodschap van het evangelie voelbaar en zichtbaar wordt. Waarom organiserenkerk en dorp/stadswijk dit niet samen? Kerk in het publieke domein!

De deelnemers ervaren een live-ritueel. Daarnaast laat Burret Olde laat de processie met een wit kruis met buurt-vertegenwoordigers in Zaandam zien. Een fragment uit de Kersttheatertour 2010 op straat in Hoorn, waar 750 mensen aan deelnamen. De engel Gabriel, gespeeld door Gerda Havertong in de kersttheatertour Amsterdam 2019. Het gedenken van overledenen kan in de publieke ruimte vorm gegeven worden, zoals bij de watertoren in Zoetermeer. Draaiboeken en scripts zijn,na overleg, beschikbaar.