DE BESTUURSLEDEN

lees ook onder het kopje "Nieuws"  "even verder praten met..."

Karin van den Broeke

Karin is predikant voor de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting” op het Zeeuwse Noord-Beveland en ook lid van het uitvoerde comité van de Wereldraad van Kerken

Vrolijkmakend en inspirerend evenement voor diegenen die in Nederland bijdragen aan de vormgeving van het kerkelijk leven. Een rijk geschakeerd aanbod van activiteiten zorgt ervoor dat je een paar aangename dagen tegemoet gaat. Tegelijkertijd zorgt je deelname aan het programma ervoor dat je tal van ideeën opdoet die je mee kunt nemen naar je eigen dagelijkse context. Je doet er inspiratie op die je als vanzelf ook door zult gaan geven.

voorzitter

Pim Boven

Bestuurder, toezichthouder en inspirator op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en morele dilemma's.

In deze tijd merken we hoe lastig het is dat we zijn opgesloten in onze kleine bubbels. Op het inspiratiefestival hopen we elkaar weer echt te kunnen ontmoeten. Met het maken van de oversteek naar Terschelling kom je in een wereld die groter is dan die van jezelf. Het is een teken van hoop dat er zoveel mooie dingen gebeuren en dat je daar een weekend van mag proeven.

penningmeester

Klaas van der Kamp

Classispredikant Overijssel-Flevoland

Als je bij Harlingen vertrekt, begint de wind te waaien. De eiland-ervaring kondigt zich aan. Je neemt afstand van de vaste wal. Je kijkt met frisse blik naar dat wat komt. Het Inspiratie-Festival op Terschelling geeft impulsen, nieuw elan, een onbevangen kijk. Of je nu in gesprek raakt op de fiets, een lied instudeert in de kerk van Midsland of een Bijbelverhaal bespreekt op het wad: Het is weldadig. 

 

secretaris