• In de knoop, uit de Knoop. -51-

Organisator: Klaas Touwen (op zaterdag)

Een creatieve workshop waarin we al knopend verhalen en ideeën kunnen delen en op het spoor komen van verbindingen die al bestaan, maar die je tot nu toe niet zag. Wat kunnen de verschillende knopen ons leren over verbinding maken met het dorp, geloven in de dorpskerk, kerk en leefbaarheid en lichtere vormen van kerk-zijn? In deze workshop zul je ontdekken dat heel veel al voorhanden is, maar dat je soms in de knoop raakt door allerlei zaken, zoals tekort aan middelen of mensen.

• Klaas Touwen knoopt het verhaal van de Dorpskerkenbeweging aan elkaar, weeft visie en aanpaker door heen zien en laat de verbinding tussen het dorp, kerk en leefbaarheid zien. Daarna nodigt hij de deelnemers uit na te gaan of de Dorpskerken-aanpak een verrijking kan zijn voor hun eigen kerkgemeenschap en welke stappen daarvoor nodig zijn. In deze workshop leer je te kijken vanuit vanuit kansen. Gegarandeerd een bevrijdende ervaring. Dus: trossen los!