‘Onze’ militairen na Afghanistan

‘Onze’ militairen mogen Afghanistan dan verlaten hebben, de ervaringen in Afghanistan hebben vee Nederlandse militairen nog niet losgelaten. Op Terschelling komen we erover te praten hoe we

vanuit de kerken om kunnen gaan met militairen (en hun familie) die het lastig hebben met de naweeën van het confronterende onrecht dat ze hebben meegemaakt. ‘Hoe kunnen we als kerk en samenleving betrokken kunnen zijn op deze teruggekeerde militairen’, zegt Pieter Vos, geestelijkverzorger bij de krijgsmacht, ‘de kerk moet een gemeenschap zijn waar ook militairen zich welkom en gehoord voelen, maar de kerk zou ook een plaats kunnen zijn van erkenning en heling.’

Zaterdagmorgen de 23 e om 9 uur over ‘wij’ als kerk en de vragen en verhalen van ‘onze’ militairen in Afghanistan.

Kerk-Lab:

hoe kies ik de kerk die bij mij past

Op Terschelling is ook een Kerk-Lab actief, een groep studenten die probeert om jongeren en de kerk met elkaar in verbinding te brengen. Tim Spanjersberg is één van die studenten die het programma mee helpt ontwikkelen. ‘Er zijn veel lokale geloofsgemeenschappen diegraag jongeren in de kerk willen hebben en er zijn studenten die op zoek zijn naar een kerk.

Jongeren vinden het lastig om een kerk te vinden waar ze zich thuis voelen en willen aansluiten, ze zoeken een eigen ontwikkeling van hun geloof. De kerk van hun ouders is mooi, maar zou ik niet meer uit een andere kerk kunnen halen, is vaak de onderliggende gedachte.’’

In het dagelijks leven is Tim als student scheikunde in Utrecht nu druk met zijn masterscriptie over katalyse van CO2 naar methaan. Daarbij komt nu de voorbereiding op het Kerk-Lab. Om hun zoektocht in beeldendetaal te vangen, maakt Tim een uitstapje naar de biologie.

Hij wijst op een ’bij’ die helpt bij het bestuiven van bloemen. ‘Om vrucht te dragen moeten de pollen bij de stampers komen, Kerk-Lab wil helpen dat studenten en kerkelijke gemeenten elkaar ontmoeten.

Nieuwe Bijbelvertaling21

toegelicht op Terschelling 20.000 suggesties leiden tot 12.000 aanpassingen. We hebben het over de Nieuwe Bijbelvertaling die na het verschijnen in 2004 is herzien en op vrijdag 22 oktober als NBV21 op Terschelling wordt gepresenteerd en toegelicht door Jaap van Dorp, lid van het vertaalteam van het NBG. Wat is er zoal gewijzigd? Nu alle verwijswoorden naar God zijn weer met een hoofdletter, en als voorbeeld, Genesis 3 vers 15 luidt in de NBV21: Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Wat er veranderd is, ziet u als u de oude tekst erop naslaat. Over het waarom hoort u meer vrijdag de 22 e om 16.30 uur op het Inspiratie-Festival op Terschelling.

Kerk-Lab: vervolg

Op het Inspiratie-Festival is het ‘Kerk-Lab’ voor alle bezoekers een aanrader. Aan de hand van verhalen wordt de bezoeker meegenomen naar nieuwe vormen en mogelijkheden voor de kerk in de toekomst. ‘Kerk-Lab, toekomst van de kerk’ bestaat uit 5 programma’s (die ieder apart een verhaal vertellen). Het zijn studenten die ons deelgenoot maken en mee opweg nemen naar de schier oneindige mogelijkheden voor de toekomst van ook uw kerk. In het Kerk -Lab hoeft u niet alleen te luisteren, u bent ook onderdeel van het experiment om het kerk-zijn voor de toekomst te creëren. Wat de studenten met Kerk-Lab willen is dat u na afloop van de bijeenkomst een ‘zaadje’ meekrijgt om thuis na te denken over ook uw kerkvan de toekomst.

Tim en de andere studenten schrijven over Kerk-Lab: De kerken in het westen bevinden zich in een overgangstijd. Wat we zijn kwijtgeraakt weten we, maar het is nog niet zo duidelijk hoe het christendom in Europa er over pakweg vijftig jaar aan toe zal zijn. In deze tijd van overgang is vernieuwing van de kerk in Nederland nodig. We moeten veel afleren:  structuren en reflexen die ons zijn overgeleverd uit een eeuwenlange periode waarin het christendom Europa stempelde. Anderzijds moet de kerk opnieuw leren hoe zij een aanbiddende en getuigende gemeenschap kan zijn in een diep-geseculariseerde samenleving.