Deelnemers aan vorige edities doen hun verhaal

Jan Willem Nieboer 

(50) is voor het eerst op het Inspiratiefestival. De predikant uit Sneek is hier niet met een vooropgezet plan. ,,Als je geïnspireerd wilt worden, dan moet je open staan.” Iemand uit zijn gemeente opperde om naar het festival te gaan. Vanuit de kerk is er toen geld beschikbaar gesteld voor gemeenteleden die naar het festival wilden: ,,Mensen in de kerk die veel geven moeten ook gevoed worden”. Uiteindelijk zijn er zestien mensen mee. Nieboer geeft aan zelf ook voeding nodig te hebben. Dat haalt hij uit het festival, maar ook uit de groep. Ieder gaat zijn eigen weg tijdens het weekend, maar ze hebben ook een aantal momenten samen van terugkoppeling. Nieboer weet zeker dat er op het festival iets ontstaat. ,,Dat klinkt heel vaag”, geeft hij lachend toe. Maar dat wil hij ook zo hebben, zodat er ruimte blijft. Door het programma van het festival heen, maar ook daar buiten. ,,Met elkaar op een kamer in een hostel slapen, dat doet al iets.”

Bron: Friesch Dagblad

Jannie van Maldegem

(60) Wat betekende het inspiratieweekend in 2018 voor mij? Het was drie dagen lang ‘op adem komen.’ De sfeer proeven van hoe creatief, helend en verbindend ‘samen kerk zijn’ kan zijn. Ik groeide op in de Vrijplaats, een experimentele vieringen en jongerenpastoraatgroep in de tachtiger jaren in Lelystad. Nu sinds 1992 vrouwenvieringvrouw in Zoetermeer. Wat ik in beide groepen meemaakte was ook wat ik ervaren heb op Terschelling: Elkaar inspireren door oprecht ontmoeten. Met hulp van creatieve werkvormen: Dans, muziek, natuur, meditatie, symbolen en rituelen. Wat gun ik het mijzelf en iedereen in en om de kerk om dat nog eens te beleven op Terschelling: Lucht, Licht en Liefde aan zee! 

Jannie van Maldegem Vrouwenvieringen Zoetermeer

Els Sytema-Homan Sjouke Sytema uit Utrecht

Het inspiratiefestival op Terschelling is als een tulpentuintje in het voorjaar. Eerst is de tuin woest en ledig en dan ineens komt de tulp in al haar pracht naar boven. Mooi van vorm, vrolijkstemmend en stilmakend. We komen nu voor de derde keer. Steeds vergeten we tijdens festival onze sores. Dan steekt het Groninger Kop-dr-veur-gevoel en de Friese no-trochsette  mantra zijn kop weer op. Dan kunnen we voorwaarts in Utrecht!

Meta en Rien Landeweerd 

(beiden 71) zijn twee jaar geleden ook naar het festival geweest. Dat is zo goed bevallen dat ze er nu weer zijn. Volgens Rien is het programma passend bij de ontwikkeling van ontkerkelijking. ,,Men is uitgekeken op de strakke liturgie.” Tijdens het festival krijgt hij nieuwe impulsen voor nieuwe vormen van kerk-zijn, tegen de leegloop. Meta geeft aan vooral zelf weer opgeladen te willen worden. Beiden zijn ze zeer actief in hun kleine, vergrijsde, protestantse gemeente in het Brabantse Deurne.

Auke Walda 

(59) is met elf andere gemeenteleden uit het Gelderse Velp naar het festival gekomen. Hij krijgt hier ideeën om op andere manieren kerk te zijn. Daar wordt hij enthousiast van en dat is volgens hem belangrijk voor de kerk, want: ,,Als je enthousiast bent kan niemand daar tegenop.” In het bedrijfsleven merkt Walda dat steeds meer mensen zoeken naar zingeving. Hij is naar eigen zeggen geen evangelist, maar hij schroomt niet om te vertellen waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Hij merkt dat mensen steeds bewuster gaan geloven. Walda kiest er dit weekend voor om maar een paar onderdelen van het programma te volgen en vooral ook te genieten van het eiland. De prachtige natuur doet hem goed. Hij geniet van dit weekendje ,,ontspannen in de Geest”. Vanuit zijn werk waarin hij als leidinggevende bezig is met de energietransitie, is hij met name geïnteresseerd in een workshop over duurzaam kerk-zijn.

Bron: Friesch Dagblad

 

Meta: ,,Op een gegeven moment raak je leeg als vrijwilliger.” Het festival geeft volgens haar een ‘boost’. Ze wil gemotiveerd worden om weer als christen de wereld in te trekken. Vorige keer hebben ze samen na het festival een avond voor de kerk georganiseerd om er over te vertellen. Rien: ,,Je probeert wat mee te nemen naar je eigen kerk.” Hij hoopt weer nieuwe inspiratie op te doen om ,,dat oude verhaal bij mensen van vandaag te brengen”.

Bron: Friesch Dagblad