18 • Godly Play - Bijbelverhalen tot belevenis maken

Tytsje Hibma, Yna Visser

Een Godly Play-bijeenkomst maakt een Bijbelverhaal tot een belevenis, voor jong en oud. Ben je klaar voor een verhaal? Je voelt iets van de heilige ruimte waarin het verhaal zich afspeelt. Je aandacht wordt getrokken, je verbeelding op gang gebracht, verwondering gewekt, creativiteit aangesproken, samen delen gestimuleerd. Al doende ontdek je waar het verhaal raakt aan je eigen ervaringen en hoe God daarin heel dichtbij komt. 

 • Bij Godly Play wordt een Bijbelverhaal als het ware speelruimte voor de ontmoeting met God. Alle elementen van de bijeenkomst helpen daaraan mee: het verwelkomen, een aandachtige manier van vertellen met sprekende materialen en gebaren, vragen vol verwondering, je eigen verwerking met creatieve materialen, samen iets delen en vieren. In dit programma voor jong en oud ontdek je hoe een eeuwenoud verhaal tot leven komt, je aanraakt en zich verbindt met je eigen ervaring. Al doende ontstaat er die speelruimte waarin God ontmoet kan worden. En juist in die ontmoeting wordt jij uitgenodigd de mens te worden die je mag zijn.

Tytsje Hibma is Godly Play-verteller, predikant van de Protestantse Gemeente Arum-Kimswert, practicumdocent van de opleiding Geestelijke Begeleiding van de PThU en werkzaam als geestelijk begeleider.
Yna Visser is verteller in de Kloosterkerk en in de Kinderwinkel van Stek, Den Haag.

___