• Ethiek en aandacht. -69B-

organisator: Rob Compaijen. (op zaterdag)

Ethiek gaat over het maken van de juiste keuzes, toch? Nou, niet helemaal! Welke opties we denken te hebben, en hoe belangrijk we die opties achten, wordt namelijk beïnvloed door hoe we naar de wereld kijken. Ethiek moet zich daarom allereerst inspannen om ons beter te leren kijken. In deze lezing leg ik, in gesprek met de mystieke moraalfilosofie van Iris Murdoch, uit wat dat betekent.

• Welke keuzes we maken, en welke concrete impact die keuzes hebben, is natuurlijk van groot belang. Maar, zo betoogt Murdoch, als we ons daarop blindstaren, vergeten we dat onze belangrijkste morele taak bestaat in het ontwikkelen van aandacht. Liefdevolle aandacht, stelt ze, is de poging om de wereld en de mensen om ons heen in al hun diversiteit en weerbarstigheid helder in het vizier te krijgen. Alleen door aandachtig te zijn, komen we het goede op het spoor. Wat betekent dat precies? Waarom is het zo moeilijk om echt aandachtig te zijn? Hoe kunnen we aandacht oefenen? En welke rol speelt het vertoeven in de natuur hierin?