45 • Menswaardig samenleven creëren - Spelend verkennen vanuit Jona. De 7evende hemel

Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek ,7evende hemel

Onze roeping is: een samenleving scheppen die ons en anderen goed doet. Daartoe roept de Levende ons op in het profetenboekje Jona. Via expressie, beweging en spel verkennen we de reikwijdte van deze teksten. Aan de hand van fragmenten uit Jona 3 en 4 verkennen we wat het van ons vraagt om de Levende na te volgen. 

• Hoe ontdekken wij onze roeping in het vormgeven aan een leven dat ons en anderen goed doet? Hoe zetten wij ons daarvoor in als zinzoekers? En hoe betrekken we anderen daarbij? Fragmenten uit het profetentenboekje Jona, een midrasj, zijn hierin onze gids. 
Jona heeft als opdracht om de inwoners van de grote stad Ninevé op te roepen om zich om te keren van hun kwade en tot onheil leidende weg naar een goed en rechtvaardig samenleven met elkaar. Als de bevolking van Ninevé zich omkeert, zit dat de profeet Jona niet lekker. Hij vraagt zich af of hij zijn roeping wel goed begrijpt. Het handelen van de Levende begrijpt hij niet. 
Naast spel en beweging is er ruimte voor onderlinge bezinning. Daarin brengen wij onze eigen levensverhalen in gesprek met de bronverhalen.

Bas van den Berg is medewerker van de 7evende hemel, maker van spel- en lesprogramma's rond levensoriëntatie vanuit de werkplaats Esprit de la Finesse, verhalenmaker en dichter.
Cocky Fortuin-van der Spek is adviseur en trainer van Spirit in School, ze begeleidt scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie.