• "Een kerk als een tempel heeft de toekomst!” -15-

organisator : Prof. dr. Henk de Roest (op zaterdag)

Eeuwenlang heeft de kerk gewerkt aan de opbouw van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Vandaag zijn deze geloofsgemeenschappen vaak klein geworden…  Niettemin, er ontstaan activiteiten die de kerk doen lijken op een tempel. Je gaat ernaar toe met je offergaven, je steekt een kaarsje aan, je ontvangt een zegen, er zijn tijden voor meditatie en gebed, en je kunt weer naar huis. Geen preek. Wel een zegen. Heeft de kerk als tempel toekomst?”

• De beroemde socioloog Max Weber onderscheidde verschillende typen religieuze gemeenschappen. Eén daarvan is de tempel. Er is een offercultus, er zijn priesters of priesteressen, en er is een gebouw dat grote indruk maakt op de mens die de tempel binnentreedt. Mensen ontvangen er een zegen. Ook in de Bijbel vinden we er mooie beschrijvingen van! In het boek Ezechiël bijvoorbeeld, maar ook in psalm 84. Tempels bestaan in alle culturen en zijn van alle tijden. Zouden lokale kerken in dorpen en steden in Nederland zich ook moeten ontwikkelen tot een tempel? Henk de Roest meent dat een christelijke tempel toekomst heeft.