• Doe Even Moraal. Op zoek naar een moreel kompas. -69A-

Organisator: Nachtzon Media en Moral Compass Project (PThU)   Interactieve theatervoorstelling Lang zal hij leven?

Een interactief drama in het midden van een maatschappelijk debat. Dirk-Jan (80) heeft vergevorderde dementie. Toen Alzheimer bij hem geconstateerd werd, 5 jaar geleden, heeft hij een wilsverklaring opgesteld. Hij wil niet naar een verpleeghuis en ook niet inde situatie belanden waarin hij zijn autonomie en zijn verstand kwijt is. Boven alles, wil deze voormalige onderwijzer zijn waardigheid houden: liever dood dan zichzelf kwijtraken. Nu lijkt het zover te zijn. Dirk Jan is bij flarden helemaal de weg kwijt en de situatie thuis is niet meer houdbaar. Zo kan het niet langer. In een toneelvoorstelling van 50 minuten volg je Dirk-Jan en zijn naaste familie. Ze vieren Dirk-Jans 80 ste verjaardag en zingen Lang zal hij leven. Maar niet iedereen zingt dit van harte mee. Had Dirk-Jan niet zelf in zijn wilsverklaring gezegd dat hij dit nooit zou willen? Op verschillende pauzemomenten in het drama krijgen deelnemers de vraag: wat zou jij doen? Met theologische en filosofische input ga je op zoek naar een (gedeeld) moreel kompas. Zijn verschillen in morele opvattingen overbrugbaar?

• Dit is een pilot van de Maand van de Moraal, die in 2022 plaatsvindt. Met mensen uit het hele land gaan wij in gesprek over moraal. Juist in een tijd waarin de polarisatie groot lijkt. Kunnen we elkaar vinden in een gedeeld besef van wat goed is? Als we het eens zijn over abstracte waarden als bijvoorbeeld goedheid of rechtvaardigheid, kunnen we het dan ook in concrete situaties eens worden over wat goed of rechtvaardig is, bijvoorbeeld in deze casus over het medische hulp bijeen zelfgekozen levenseinde?

Met dit interactieve drama zoomen we in op een moreel thema waarover uiteenlopende meningen bestaan. Door in te zoomen, komen we onderliggende ethische vragen op het spoor, zoals: zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is? Of: ben je als familie aan elkaar gegeven? En wat houdt die ‘gegevenheid’ dan concreet in?