• Doe Even Moraal. Op zoek naar een moreel kompas. -19A-

Organisator: Nachtzon Media en Moral Compass Project (PThU)

Welke waarden zijn belangrijk voor jou in je dagelijkse morele afwegingen? Aan de hand van een moraliteitstest kom je hier meer over te weten. Vul de test in en ga later met een tegenpool in gesprek. Samen maak je kennis met allerlei denkers die hun licht laten schijnen over het vinden van een gedeelde moraal. Zijn verschillen in morele opvattingen onoverbrugbaar? Of blijken jullie dichter bij elkaar te staan dan verwacht?

• Dit is een pilot van de Maand van de Moraal, die in 2022 plaatsvindt. Met mensen uit het hele land gaan wij in gesprek over moraal. Juist in een tijd waarin de polarisatie groot lijkt. Kunnen we elkaar vinden in een gedeeld besef van wat goed is? Als we het eens zijn over abstracte waarden als bijvoorbeeld goedheid of rechtvaardigheid, kunnen we het dan ook in concrete situaties eens worden over wat goed of rechtvaardig is. In de moraliteitstest krijg je aan de hand van allerlei dilemma’s zicht op waarden die voor jou belangrijk zijn. Vervolgens ga je in gesprek met mensen die andere keuzes gemaakt hebben. Samen krijg je theologische en filosofische input aangereikt. Met denkers van vroeger en nu gaan jullie op zoek naar een (gedeeld) moreel kompas. Wij zijn erg benieuwd: hebben jullie elkaar aan het eind van het gesprek gevonden? Of kom je geen steek vooruit?