• Corona. Zorg. God. Zoektocht naar hun onderlinge relatie -65-

Organisator: Anne-Claire Mulder  (op vrijdag)

De golven van de coronacrisis zijn aan het wegebben. Langzaam verdwijnen de beelden van vermoeide zorgmedewerk(st)ers naar de achtergrond. Toch heeft de coronacrisis aan het licht gebracht dat je zonder zorg niet kunt (over-)leven: van begin tot einde is het leven ingebed in zorg-relaties.  In deze workshop gaan we dieper in op de plaats van zorg in het bestaan en zoeken we wat God daarmee te maken zou kunnen hebben

• In de workshop Corona. Zorg. God wordt de relatie tussen deze woorden/ begrippen onderzocht met behulp van verschillende vormen van associatief schrijven en input door de inleidster. De ervaringen met Corona dienen als beginpunt van de verkenning. Corona bracht immers het belang van zorg aan het licht, en ook de vele manieren waarop voor elkaar gezorgd werd. Met die ervaringen, beelden en herinneringen komt een portret tot stand – een wolk van woorden, die samen iets vertellen over wat zorg is, wat zorgen inhoudt en….

En God? Wat heeft die ermee te maken? We beginnen met de liedregel ‘ubi caritas et amor, Deus ibi est’ , maar gaan de stelling ’God is zorg’ niet uit de weg.  

dr Anne-Claire Mulder
UD Vrouwen- en Genderstudies Theologie, & Stagedocente
PTHU Groningen