10 • In gesprek over racisme - Contextueel Bijbellezen

Kirsten van der Ham en María León Olarte

Racisme is één van de moeilijke maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Hoe zit het met racisme en kerken? Bespreken we dit onderwerp ook binnen de kerkmuren? In deze workshop gaan we hierover in gesprek aan de hand van een Bijbelverhaal: een contextuele Bijbelstudie, waarin rechtvaardigheid en recht doen aan mensen, ongeacht afkomst en kleur, centraal staan. Kom op ideeën om in uw gemeente ook deze thematiek te bespreken!

 •  De Bijbelstudie bestaat uit drie stappen: zien, lezen en doen. 
Stap 1: Zien. We bespreken het onderwerp racisme en leren van elkaars inzichten en ervaringen. 
Stap 2: Lezen. We lezen een Bijbelverhaal en gaan daar dieper op in. Wie zijn de mensen in dit verhaal? Wat doen ze en waarom? Wat herkennen wij in dit verhaal van wat we besproken hebben over racisme? 
Stap 3: Doen. We worden uitgedaagd om in actie te komen! Wat kunnen wij zelf doen om bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld? Waartoe inspireert dit Bijbelverhaal ons?

Kirsten van der Ham is promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ze doet onderzoek naar het bespreekbaar maken van racisme in kerken, in het bijzonder in relaties tussen PKN-kerken en internationale kerken, door middel van contextuele Bijbelstudies.
María León Olarte is promovenda aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en onderzoekt de bijdrage van vrouwelijke spiritualiteit aan het vredesproces in Colombia.

___