Download hieronder

Inkomsten

Deelnemersbijdragen                                        € 25.000

Sponsorgelden                                                  € 44.000

Sponsorcontracten                                            € 28.000

Taakstelling                                                          € 8.000

                                                                          € 105.000

Uitgaven

Programma                                                        €  35.000

Projectleiding                                                    €  15.000

Locatie en logies                                               €    7.500

Catering                                                             €    7.500

Communicatie en PR                                         € 12.000

Uitvoering sponsorcontracten                          € 28.000

 

 

 

 

nspiratiefestival 2021 Begroting 2021

Inkomsten

Deelnemersbijdragen                                        € 25.000

Sponsorgelden                                                  € 44.000

Sponsorcontracten                                            € 28.000

Taakstelling                                                       € 8.000

€ 105.000

Uitgaven

Programma                                                        € 35.000

Projectleiding                                                    € 15.000

Locatie en logies                                                  € 7.500

Catering                                                              € 7.500

Communicatie en PR                                         € 12.000

Uitvoering sponsorcontracten                            € 28.000

 € 105.000