33 • Nieuw Kerkelijk Peil - Werken aan toekomstgericht kerk-zijn

Henk de Roest, Trix Vahl, Egbert van der Stouw

Nieuw Kerkelijk Peil is een diagnose-instrument dat de geloofsgemeenschap kan helpen in haar oriëntatie op de toekomst. Het brengt in kaart wat de gemeente in huis heeft en waar zij naar verlangt. Henk de Roest schetst de achtergrond van deze vitaliteitsscan en de waarderende insteek ervan in relatie tot toekomstgericht kerk-zijn.

 • Trix Vahl vertelt hoe haar gemeente in Rotterdam-Zuid er mee gewerkt heeft en wat de vrucht daarvan is.Egbert van der Stouw geeft een toelichting op de dienstverlening die de Protestantse Kerk bij dit instrument aanbiedt. In het programma is er gelegenheid om met de inleiders en onderling in gesprek te gaan over het thema.

Henk de Roest is hoogleraar Praktische Theologie aan de PThU, Trix Vahl is scriba van de algemene kerkenraad van de PG Rotterdam-Zuid, Egbert van der Stouw werkt voor de dienstenorganisatie PKN en houdt zich bezig binnen het kennisplatform bezig met het thema ´Leidinggeven aan verandering´ en is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van) dienstverlening bij het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil,