40 • Vieren: Metten of Vespers - Inspiratie door delen en ontvangen

André van der Stoel en Margo Jonker 

Vieren Metten of Vespers in de klassieke kerkmuzikale traditie. Ons samen richten tot de kern - een woord uit de bijbel, een lied uit de traditie, muziek, stilte en gebed. En ook, het ontvangen van brood en wijn - leven uit de hand van de levende God. Welkom om samen in een korte viering woord en sacrament te ontvangen. De lutherse traditie viert met woord en sacrament, en muziek is daar onlosmakelijk mee verbonden. In korte vieringen, aan het einden en begin van de dag wordt stil gestaan bij de kern van leven en geloof, en wordt gedeeld van brood en wijn. Samen aan tafel zitten is elkaar willen kennen. En het avondmaal willen vieren betekent dat je voor God staat - God die ieder mens wil kennen in het leven.  
Heel hartelijk welkom om aan deze tafel te gaan!

André van der Stoel is predikant in de Evangelische- Lutersche gemeente te Amsterdan, Margo Jonker is predikant in de Lutersche Kerk Zwolle.