37 • Duurzaamheid in Bijbel en liederen - Een stap richting Groene Kerk

Kick Bras

Wat is de plek van de mens in de schepping? Hoe kunnen we in een kerkdienst aandacht besteden aan duurzaamheid? We verdiepen ons in enkele Bijbelgedeelten die vaak verkeerd begrepen zijn en bespreken liederen die het thema duurzaamheid aansprekend verwoorden. GroeneKerken streeft ernaar dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en in het dagelijkse leven

• Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het boekje ´Bijbel & duurzaamheid´ uitgebracht. Dr. Kick Bras laat zien hoe je dit boekje in de voorbereiding van kerkdiensten kan gebruiken. Het boekje is ook geschikt voor bijeenkomsten in de gemeente. Het is een opstap richting Groene Kerk en een goede manier om duurzaamheid in de kerk bespreekbaar te maken.

Dr. Kick Bras is emeritus predikant en auteur van het boek over groene spiritualiteit