47 • GA MEE in samenzang - Liederen uit de wereldwijde kerk

Marcel den Dulk

Een actieve workshop waarin we veel samen zingen. We verrijken ons liedrepertoire met liederen uit verschillende geloofsculturen en voelen hoe dat helpt om samen in beweging te komen en je met elkaar verbonden te voelen. 

Marcel den Dulk begeleidt gemeenten in het versterken van onderlinge betrokkenheid door gebruik te maken van muziek  In deze workshop geeft hij dan ook praktische tips hoe je muziek ook in jouw gemeente zodanig kunt inzetten, dat muzikale diversiteit als een waardevolle kans wordt benut om er een inclusieve gemeente mee op te bouwen. Een gemeente waarin mensen worden uitgenodigd om mee te gaan in de gezongen geloofsbeleving van de ander.

 
Marcel den Dulk is dirigent, pianist, organist, voorzanger en muzikaal leider van kerkmuziekprojecten in lokale gemeenten. Vanuit zijn expertise op het gebied van inspirerend leiderschap en muziek- en organisatiepsychologie is hij gemeenteconsulent voor de(weder-)opbouw van gefuseerde gemeenten.

 

 

Ga mee in de gezongen geloofswereld van de ander. Ontdek wat muziek teweegbrengt in en tussen mensen. Ervaar hoe het meebeleven van zang en muziek uit andere geloofsculturen jou kunnen inspireren tot het groeien in verbondenheid. Muziek heeft de kracht om mensen samen te brengen en in beweging te zetten. Maar dat leidt niet altijd en vanzelfsprekend tot een harmonische beweging. Met zang uit de wereldwijde kerk belooft dit programmaonderdeel een actieve en verbindende muzikale beleving te worden. 

• ‘Zing mee in de stoet van gelovigen, samen getuigend van geloof, hoop en liefde´, daartoe roept de Protestantse Kerk in Nederland met het nieuwe jaarthema op. De kerk van Christus wil ruimte bieden aan een veelheid van kleuren. Het Evangelie komt zingend tot leven in een regenboog van talen en culturen. Dit programma neemt u mee in de samenbindende kracht van het delen in elkaars gezongen geloofsbelevingen.

Marcel den Dulk voerde een onderzoek uit onder protestantse gemeenten in ons land naar verbondenheid en de rol die muziek daarbij kan vervullen. Vanuit zijn expertise als dirigent, organisatiepsycholoog en zijn brede muzikale ervaring in het samenbinden van gemeenteleden in muzikale projecten, geeft hij tevens praktische tips die helpen om met muziek tot elkaar te komen en te leren afstemmen op de ander.

Marcel den Dulk is dirigent, pianist, organist, voorzanger en muzikaal leider van kerkmuziekprojecten in lokale gemeenten. Vanuit zijn expertise op het gebied van inspirerend leiderschap en muziek- en organisatiepsychologie is hij gemeenteconsulent voor de(weder-)opbouw van gefuseerde gemeenten.