27 • De Kleine Goedheid - Vertelvoorstelling vanuit Levinas

Pauline Seebregts

Een vertelvoorstelling gebaseerd op de inspirerende gedachte van 'de kleine goedheid' van Levinas. De verhalen in deze vertelvoorstelling gaan over een wereld waarin zoveel aan de hand is en over (on)gewone menselijke daden die hoop en inspiratie bieden. Over 'hoe de kruimels van menselijkheid niet te vernietigen zijn door de pletwals van het kwaad'. (Dirk de Wachter)

 •  We leven in uitdagende tijden. Soms kunnen we de moed verliezen en ons hulpeloos voelen wanneer we geconfronteerd worden met het lijden, de conflicten en de verwarrende veranderingen die gaande zijn, of het nu dicht bij huis is of juist verder weg. Toch… ergens verborgen onder onze kwetsbaarheid, onder de pijn en het lijden die we soms ervaren, is een plek die ons herinnert aan wat we vergeten zijn. In welke levenssituatie we ons ook bevinden, daar spreekt de 'stille stem van het hart'. Daar komen verhalen uit voort. Verhalen van hoop en goedheid die klein en groots tegelijk zijn.

Pauline Seebregts is professioneel verhalenverteller, trainer en coach.