Toekomstgericht kerk-zijn: wat betekent dat eigenlijk? -89-

Organisator : Julia van Rijn, Classispredikant Zuid-Holland Noord; Jan Hommes, classispredikant Groningen-Drenthe; Wim Beekman, classispredikant Friesland. (op zaterdag)

 

Er zijn op veel verschillende plekken enthousiaste en betrokken mensen die op hun manier vorm geven aan de kerkelijke gemeente. Als classispredikanten spreken we veel met gemeenten over mogelijkheden hierin met andere gemeenten samen te werken. Immers, soms beseffen gemeenten dat samenwerken de enige mogelijkheid is om van betekenis te blijven in het dorp, je stadswijk of regio. Vaak ontbreekt het gevoel van urgentie: we zingen het (financieel) nog wel even uit…

 

Daarom is het belangrijk samenwerking te zoeken gevoed door een levend en geïnspireerd geloof. Wie weet komen er dan ook andere dan financiële en organisatorische motieven naar boven om samen te werken, bijvoorbeeld omdat we ons ertoe geroepen voelen. Of omdat we samen beter kerk kunnen zijn, voor onze eigen gemeenten én voor het dorp of de stad waar we kerk zijn. Of omdat het leuk en inspirerend is. 

We zullen met elkaar de mogelijkheden en de motivatie verkennen om tot samenwerking van - kleine en grote - gemeenten te komen.