Nu al ondersteunende fondsen en instanties

Donateurs gezocht

Zie jij één van de vele mogelijkheden om te delen of te doneren? Wij hopen op uw steun!

U kunt ons altijd steunen met een eenmalige Donatie. Stichting Inspiratiefestival op Terschelling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Mocht u geen gebruik willen maken van het betaalformulier op deze pagina, dan kunt u direct uw donatie overmaken op >>

Wij hopen op uw steun

Gaat u tijden het festival een fiets huren? Dan kunt u daarmee het Inspiratie-festival steunen. Van de door festivalgangers gehuurde fietsen ontvangen wij een bijdrage.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat vertellen we in ieder geval vóór 1 jul als de inschrijvingopen gaat.

Rekeningnummer NL66 TRIO 0788876570

ten name van Inspiratiefestival Terschelling.