INTERACTIEF EN DIALOOG

Interactieve momenten in groter en kleiner verband, op allerlei plekken. Om met elkaar in gesprek te gaan om te: delen, bevragen, debatteren, scherpen, dromen,  …… Een vrije gedachtewisseling in gesprek met elkaar, luisteren, elkaar niet veroordelen of willen overtuigen. Samen kijken, zoeken, zin ervaren met wederzijds respect. Conversatie, discussie & debat en flow (creativiteit).

• Vluchtelingen en migranten deel twee : Het gesprek in de kerk. -20C-

19-04-2021

organisator: Karel Jungheim, medewerker kennisplatform van de Protestantse Kerk in NederlandéVluchtelingen en migranten: Ook in de kerk leidt het tot heftige gesprekken. Of we lopen er liever met een boogje omheen. Hoe voer je dat gesprek, met respect voor ieder inbreng? En hoe bepaalt de landelijke kerk wanneer er gesproken moet worden, ook in het publieke debat? Een leerweg met interactieve werkvormen en praktijkervaringen.  Deel twee van een tweeluik.  Deel éen :Vluchtelingen en mijn rugzakje (‘ik’ in gesprek).

• Als je weleens met mensen in je gemeente hebt gesproken over vluchtelingen, heb je vast ontdekt hoe uiteenlopend er wordt gedacht. De één gaat het liefst vandaag nog helpen in een vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden, de ander houdt de grens graag gesloten voor ‘gelukszoekers’. Wat kun je dan doen om toch tot een goed gesprek te komen. En wat is dat eigenlijk, een goed gesprek? Moet je het eens worden, of kun je elkaar respecteren in het oneens zijn? We zoeken naar motieven en beelden, die onze houding kleuren. En we horen hoe de Protestantse Kerk haar plek in het debat bepaalt.

 

Tip: Volg in de workshop Vluchtelingen en migranten I een persoonlijke leerweg over de betekenis van vluchtelingen en migranten voor uw eigen houding. 

 

Bezoek ook de pelgrimage van gerechtigheid, waar INLIA een statie verzorgt over het vluchtelingenbeleid. 

 

 

Lees verder

• Vluchtelingen en migranten deel één : Vluchtelingen en mijn rugzakje (‘ik’ in gesprek). -20D-

19-04-2021

Organisator: Dorottya Nagy, hoogleraar theologie en migratie, missioloog aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

 

“Vluchtelingen en migranten”: gepraat, ervaring, geschiedenis, beelden, berichten, mensen, overtuiging, vermoeden, vragen. Wat doet dat met u/jou? Wat doet u/je hiermee? Ik nodig u/je uit voor een interactieve leerweg, met persoonlijke, verdiepende gesprekken en inzichten uit een geleefde theologie die zich laat voeden door menselijke ontmoetingen. Deel éen van een tweeluik... Deel twee: Het gesprek in de kerk.

 

• Migratiebeleid, komst en vertrek, het verwelkomen en wegsturen van mensen in de samenleving daagt ons, Christenen, burgers, uit om na te denken over wat we van “vluchtelingen en migranten” vinden. De kernvraag is “hoe gaan we om met elkaar?” Wie is de ander, wie zijn de anderen wanneer het over migratie en leven met zeventien miljoen mensen op 41.543 km² gaat? Wat en wie bepaalt de maakbaarheid van onze samenleving? Wie en wat bepaalt ons leven met anderen? Wie word ik door anderen en wie worden anderen door mij? Waar is God in dit alles? 

Twijfels en angst, vertrouwen en liefde, nieuwsgierigheid en zoveel meer zit in ons rugzakje en bepalen wat en hoe we denken en handelen. In deze workshop pakken we ze voorzichtig uit. Onder ons. Zodat we vanuit de anders denkenden en handelenden onder ons, de ontmoeting met de ander op een nieuwe manier tegemoet kunnen gaan.

 

Tip: In de workshop Vluchtelingen en migranten II kunt u zich verdiepen in wat de komst van vluchtelingen en migranten betekent voor het gesprek in uw kerkelijke gemeente / groep. 

Bezoek ook de pelgrimage van gerechtigheid, waar INLIA een statie verzorgt over het vluchtelingenbeleid. 

Lees verder

• "Een kerk als een tempel heeft de toekomst!” -15-

08-04-2021

organisator : Prof. dr. Henk de Roest

Eeuwenlang heeft de kerk gewerkt aan de opbouw van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Vandaag zijn deze geloofsgemeenschappen vaak klein geworden…  Niettemin, er ontstaan activiteiten die de kerk doen lijken op een tempel. Je gaat ernaar toe met je offergaven, je steekt een kaarsje aan, je ontvangt een zegen, er zijn tijden voor meditatie en gebed, en je kunt weer naar huis. Geen preek. Wel een zegen. Heeft de kerk als tempel toekomst?”

• De beroemde socioloog Max Weber onderscheidde verschillende typen religieuze gemeenschappen. Eén daarvan is de tempel. Er is een offercultus, er zijn priesters of priesteressen, en er is een gebouw dat grote indruk maakt op de mens die de tempel binnentreedt. Mensen ontvangen er een zegen. Ook in de Bijbel vinden we er mooie beschrijvingen van! In het boek Ezechiël bijvoorbeeld, maar ook in psalm 84. Tempels bestaan in alle culturen en zijn van alle tijden. Zouden lokale kerken in dorpen en steden in Nederland zich ook moeten ontwikkelen tot een tempel? Henk de Roest meent dat een christelijke tempel toekomst heeft. 

 

Lees verder

• Doe Even Moraal. Op zoek naar een moreel kompas. -19A-

24-03-2021

Organisator: Nachtzon Media en Moral Compass Project (PThU)

Welke waarden zijn belangrijk voor jou in je dagelijkse morele afwegingen? Aan de hand van een moraliteitstest kom je hier meer over te weten. Vul de test in en ga later met een tegenpool in gesprek. Samen maak je kennis met allerlei denkers die hun licht laten schijnen over het vinden van een gedeelde moraal. Zijn verschillen in morele opvattingen onoverbrugbaar? Of blijken jullie dichter bij elkaar te staan dan verwacht?

• Dit is een pilot van de Maand van de Moraal, die in 2022 plaatsvindt. Met mensen uit het hele land gaan wij in gesprek over moraal. Juist in een tijd waarin de polarisatie groot lijkt. Kunnen we elkaar vinden in een gedeeld besef van wat goed is? Als we het eens zijn over abstracte waarden als bijvoorbeeld goedheid of rechtvaardigheid, kunnen we het dan ook in concrete situaties eens worden over wat goed of rechtvaardig is. In de moraliteitstest krijg je aan de hand van allerlei dilemma’s zicht op waarden die voor jou belangrijk zijn. Vervolgens ga je in gesprek met mensen die andere keuzes gemaakt hebben. Samen krijg je theologische en filosofische input aangereikt. Met denkers van vroeger en nu gaan jullie op zoek naar een (gedeeld) moreel kompas. Wij zijn erg benieuwd: hebben jullie elkaar aan het eind van het gesprek gevonden? Of kom je geen steek vooruit?

Lees verder

• Ethiek en aandacht. -69B-

23-03-2021

organisator: Rob Compaijen

Ethiek gaat over het maken van de juiste keuzes, toch? Nou, niet helemaal! Welke opties we denken te hebben, en hoe belangrijk we die opties achten, wordt namelijk beïnvloed door hoe we naar de wereld kijken. Ethiek moet zich daarom allereerst inspannen om ons beter te leren kijken. In deze lezing leg ik, in gesprek met de mystieke moraalfilosofie van Iris Murdoch, uit wat dat betekent.

• Welke keuzes we maken, en welke concrete impact die keuzes hebben, is natuurlijk van groot belang. Maar, zo betoogt Murdoch, als we ons daarop blindstaren, vergeten we dat onze belangrijkste morele taak bestaat in het ontwikkelen van aandacht. Liefdevolle aandacht, stelt ze, is de poging om de wereld en de mensen om ons heen in al hun diversiteit en weerbarstigheid helder in het vizier te krijgen. Alleen door aandachtig te zijn, komen we het goede op het spoor. Wat betekent dat precies? Waarom is het zo moeilijk om echt aandachtig te zijn? Hoe kunnen we aandacht oefenen? En welke rol speelt het vertoeven in de natuur hierin?   

 

Lees verder

• Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal. -60-

05-03-2021

Pieter Vos, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU Ko Sent, Protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht

Als je geconfronteerd wordt met intens geweld of onrecht, kan dat aan je geweten knagen. Militairen op uitzending maken dat regelmatig mee. De gevoelens van schuld en schaamte over wat ze meegemaakt hebben of niet wisten te voorkomen, worden 'moral injury' genoemd. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren?

• Wie lijdt aan moral injury heeft niet alleen lichamelijke wonden maar is ook verwond op het morele vlak. Dat roept intense vragen op over verantwoordelijkheid en schuld en gaat gepaard met gevoelens van pijn, woede en schaamte. Deze gevoelens zijn geen tekenen van een ziektebeeld, maar wijzen erop dat er diepe morele waarden op het spel staan. Dat raakt niet alleen de directbetrokkenen, maar ook de samenleving als geheel. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren? Hoe zouden kerk en samenleving betrokken kunnen zijn op teruggekeerde militairen? Wat zou je als kerkelijk betrokkene kunnen betekenen voor mensen die moreel verwond zijn? En wat zou je van hen kunnen leren? In deze workshop verkennen we deze vragen aan de hand van verhalen uit de praktijk en de literatuur.

 

Lees verder

• Recht doen -

23-02-2021

Organisator Herman Bouma

Recht doen. Wat betekent dat voor jou? Over welk onrecht, dichtbij, of ver weg, maak jij je druk?  Wat kun je doen om een verschil temaken? Met deze vragen willen we in deze workshop aan de slag gaan. Doel van deze workshop is om jouw woede en frustratie over onrecht te gebruiken als brandstof om een verschil te kunnen maken.

• 

Lees verder

• Nieuw perspectief rond de put. -52-

03-04-2020

Organisator: Ds. Sita Hofstra 

Op Verhaal Komen is een methode van contextueel bijbellezen die we leren van partnerkerken in verschillende delen van de wereld. Je begint niet bij de bijbeltekst maar bij het leven. Bij wat er speelt in de omgeving, in de samenleving, en welke rol we daarin hebben. Deze levensthema’s spiegelen we aan een bijbelverhaal om te ontdekken welk licht het verhaal werpt op onze realiteit. Zien, in gesprek met de tekst en handelen. Deze interactieve manier van samen bijbellezen brengt nieuwe verbinding en maakt dat we met andere ogen naar het verhaal kijken en nieuwe inzichten opdoen. Meer informatie vind je op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

• 

 

Lees verder

• Parelvissen met De Zalige Zalm. -49-

03-04-2020

Organisator: De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie

Bij binnenkomst maken we een foto van u die de cover van uw eigen blad zal sieren. Vervolgens kunt u op uw gemak langs een collectie van pareltjes lopen die we voor u opdiepten uit de zee van kerkbladen. Na afloop krijgt u uw eigen kerkmagazine mee.Allemaal ideeën voor uw eigen kerkblad. Naast alle informatie die het kerkblad biedt is het immers ook een medium voor inspiratie.

• Met uw kerkblad bereikt u gemeenteleden of parochianen die weliswaar geen regelmatige kerkgangers zijn, maar die wel tot uw kerkgemeenschap behoren. Wees missionair, ook binnen uw eigen kerk. Laat álle gemeenteleden of parochianen delen in het verhaal van geloof, hoop en liefde. Verleid ze tot kerkelijke betrokkenheid door oog te hebben voor iedereen die tot uw kerkgemeenschap behoort. Kom parelvissen bij De Zalige Zalm. We zien naar u uit!

Lees verder

• Pubquiz over geloofsleven, Terschelling en het Festival (hart, ziel, bezieling). -11-

02-04-2020

Organisator: Mieke Wiegeraad

Groepen van 4 tot 6 spelers spelen de Pubquiz op het Inspiratiefestival. Zij strijden tegen elkaar in quizvorm . Ze krijgen vragen die ze moeten oplossen. Deze gaan over Inspiratie, geloof, leven en Terschelling. Welke groep wordt  kampioen? Het is een sociale activiteit: je kennis testen op gebied van ( chr.) geloof, leven en Terschelling. In de plaatselijke gemeente is deze activiteit ook goed toepasbaar, gericht op hun eigen kerk, dorp, buurt en wijk.  Iedereen vanaf 13 jaar is welkom.

• Wil je graag je verstand met Hart en Ziel inzetten en je kennis over geloof, leven en Terschelling testen en in een team er plezier aan beleven? Dan is de Pubquiz op jouw lijf geschreven. Iedereen vanaf 13 jaar is welkom. Individueel of in groepen van 4 tot 6 personen. Als je je individueel inschrijft, dan word je in een groep ingedeeld. Welke groep wordt de Pubquizkampioen van het Inspiratiefestival?

Lees verder