Debat / Verdieping

• GroeneKerken in actie

03-04-2020

Organisator: Lokale Groene kerk

Lees verder

• Migratie 1 Hoe bouw je communities met mensen uit verschillende culturen?

03-04-2020

Vlucht Voorwaarts is een initiatief dat ‘nieuwe’ Nederlanders (statushouders) en ‘gevestigde’ Nederlanders bij elkaar brengt – niet op conceptueel of beleidsniveau maar met de voeten in de klei. In de afgelopen 4 jaar heeft Vlucht Voorwaarts een rijke ervaring opgebouwd in het vormen, faciliteren en toerusten van interculturele vriendschappen en gemeenschappen. Doel is wederzijdse integratie: dat stads- of dorpsgenoten elkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar kunnen ondersteunen. In deze workshop vertellen leiders van Vlucht Voorwaarts over hun ervaring met het opbouwen van 

interculturele communities. Ze vertellen hun verhaal niet alleen om te inspireren, maar ook om praktische tools mee te geven waar zowel individuen als kerkgemeenschappen die contact met statushouders in hun stad of dorp willen ontwikkelen mee aan de slag kunnen.

 

Organisator: 

Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren) i.s.m. Vlucht Voorwaarts

 

Lees verder

• Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal

03-04-2020

Wie lijdt aan moral injury heeft niet alleen lichamelijke wonden maar is ook verwond op het morele vlak. Dat roept intense vragen op over verantwoordelijkheid en schuld en gaat gepaard met gevoelens van pijn, woede en schaamte. Deze gevoelens zijn geen tekenen van een ziektebeeld, maar wijzen erop dat er diepe morele waarden op het spel staan. Dat raakt niet alleen de directbetrokkenen, maar ook de samenleving als geheel. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren? Hoe zouden kerk en samenleving betrokken kunnen zijn op teruggekeerde militairen? Wat zou je als kerkelijk betrokkene kunnen betekenen voor mensen die moreel verwond zijn? En wat zou je van hen kunnen leren? In deze workshop verkennen we deze vragen aan de hand van verhalen uit de praktijk en de literatuur.

 

Organisator: Pieter Vos, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU

 

Ko Sent, Protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht

 

Lees verder

• Migratie 5: Theaterstuk over vluchteling zijn

03-04-2020

Dit wordt verder aangevuld wanneer de afspraken met de artist/Toneelhuis definitief worden. 

 

Organisator: Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren)

 

Lees verder

• Migratie 4 Nieuwe Buren en het leven zonder angst

03-04-2020

Dit wordt later ingevuld.

 

Organisator: 

Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren) i.s.m. Karel Jungheim

Specialist binnenlands diaconaat – Vluchtelingen en migranten (Kerk in Actie)

Lees verder

• Migratie 3. “We moeten dóór - niet met ontkenning maar met besef”- gezamenlijke verwerking slavernijverleden in Nederland

03-04-2020

300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen en is deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving. Deze erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de maatschappij. Ons culturele archief bestaat uit de vooronderstellingen, interpretatiekaders, angsten en denkbeelden die ons met de paplepel zijn ingegeven. Letterlijk bijna; het begint in de wieg en gaat ons hele leven door via de omgeving waarin wij leven, het onderwijs dat wij volgen, de boeken die wij lezen, de films en theaters die wij bezoeken en de TV-programma’s die wij bekijken. Dit heeft een functie: ieder mens moet weten hoe hij of zij zich kan handhaven te midden van anderen. 

Ons cultureel archief lijkt op een gewoon archief. Er zit van alles in, en vaak zijn wij er ons niet bewust van wat wij hebben opgeborgen. Maar het gaat verder. Ons culturele archief bepaalt ook onze manier van denken, de manier waarop ‘wit’ denkt over ‘zwart’, maar ook de manier waarop ‘zwart’ denkt over ‘wit’. 

In deze workshop wordt gewerkt met beelden, verhalen en gesprek.

 

Organisator:

Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren) i.s.m. Mw. Bianca Gallant

 

Lees verder

• Migratie 2: Samen kerk zijn in Nederland: Internationale en migrantenkerken

03-04-2020

Dit wordt verder aangevuld wanneer onze sprekers definitief zijn.

 

Organisator: 

Prof. Dr. Dorottya Nagy & Dr. Daniëlle Phillips-Koning (coördinatoren) i.s.m. SKIN (Samen Kerk in Nederland)

 

Lees verder

• Parelvissen met De Zalige Zalm

03-04-2020

Bij binnenkomst maken we een foto van u die de cover van uw eigen blad zal sieren. Vervolgens kunt u op uw gemak langs een collectie van pareltjes lopen die we voor u opdiepten uit de zee van kerkbladen. Na afloop krijgt u uw eigen kerkmagazine mee.

Zo doet u ideeën op voor uw eigen kerkblad. Naast alle informatie die het kerkblad biedt is het immers ook een medium voor inspiratie. Met uw kerkblad bereikt u gemeenteleden of parochianen die weliswaar geen regelmatige kerkgangers zijn, maar die wel tot uw kerkgemeenschap behoren. 

Wees missionair, ook binnen uw eigen kerk. Laat álle gemeenteleden of parochianen delen in het verhaal van geloof, hoop en liefde. Verleid ze tot kerkelijke betrokkenheid door oog te hebben voor iedereen die tot uw kerkgemeenschap behoort. Kom parelvissen bij De Zalige Zalm. We zien naar u uit!

Organisator:

De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie

Lees verder

• Het goede leven

03-04-2020

Bij Luther thuis was het doorgaans een vrolijke boel, met etende en drinkende gasten. In huize Calvijn was het stukken stiller, somberder zelfs. Calvijn was bepaald geen feestbeest. Ook zijn volgelingen tot in onze tijd hebben soms moeite het leven voluit te vieren. Een zekere zwaarmoedigheid hangt over hun bestaan: het leven is om te beginnen geen pretje. 

Toegegeven: dat is vaak waar. De moderne wereld stelt ons voor oneindig veel nieuwe vragen, uitdagingen en beslissingen, op persoonlijk vlak en op maatschappelijk terrein. Hoe reageer je daarop, als je ‘het goede leven’ wilt leiden? 

Kees Posthumus zoekt in liedjes en verhalen naar antwoorden op de vraag hoe het goede leven er uit kan zien voor mensen van vandaag. Hij gaat daarvoor te rade bij verhalen uit de Bijbel en andere wereldliteratuur, bij theologen en koks, filosofen en activisten, feestvarkens en grappenmakers. En bij zichzelf. 

Organisator: Kees Posthumus 

 

Lees verder