Biblio / Drama / Bijbel

• Fier en bevrijd op sabbat

03-04-2020

Bibliodrama is een samenspel tussen jou, een bijbelverhaal en de groep. Spelenderwijs en interactief onderzoek je hoe jij, met anderen een bijbelverhaal beleeft. Wat heeft de genezing van de vrouw met de sabbat te maken? Welke ervaringen van gebondenheid en bevrijding herkennen wij door het spelen van dit verhaal? Via duidelijke en creatieve opdrachten, kom je dichter bij de gebeurtenissen in dit verhaal en wissel je met anderen uit welk nieuw perspectief hierdoor ontstaat.

Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse-Theologische Universiteit en opgeleid als begeleider van bibliodrama

Cocky Fortuin-van der Spek is docent bibliodrama bij Stichting de 7evende Hemel en het Centrum voor Bibliodrama

Organisator: Cocky Fortuin-van der Spek en Annette Merz

 

Lees verder

• Nieuw perspectief rond de put

03-04-2020

Op Verhaal Komen is een methode van contextueel bijbellezen die we leren van partnerkerken in verschillende delen van de wereld. Je begint niet bij de bijbeltekst maar bij het leven. Bij wat er speelt in de omgeving, in de samenleving, en welke rol we daarin hebben. Deze levensthema’s spiegelen we aan een bijbelverhaal om te ontdekken welk licht het verhaal werpt op onze realiteit. Zien, in gesprek met de tekst en handelen. Deze interactieve manier van samen bijbellezen brengt nieuwe verbinding en maakt dat we met andere ogen naar het verhaal kijken en nieuwe inzichten opdoen. Meer informatie vind je op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Organisator: Ds. Sita Hofstra

 

Lees verder

• “voorbij de grenzen”

03-04-2020

Grenzen, je hebt ze in soorten:

hekken, muren, rivieren, kloven, zeeën…..

Ze brengen fysiek scheiding aan tussen hier en daar,

vaak op zo’n manier dat er geen doorkomen aan is.

Grenzen, je hebt ze ook in je hoofd.

Ook daar brengen ze scheiding aan, 

ook daar zijn ze soms niet om door te komen.

Tenzij…..

je ermee speelt:

in muziek, in poëzie, als een vogel.

Want: de gedachten zijn vrij!

Organisator: Muziek- en poëziegroep Achterom

 

Lees verder

• De Bijbel - geen gesloten boek dankzij bibliodrama!

03-04-2020

Organisator: Annette Merz en Bas van den Berg

 

Lees verder

• In zee met Jona, workshop Bijbelse verhalen vertellen

03-04-2020

We doen o.a. een rol-interview en andere korte opdrachten om van ons verhaal een ik-vertelling te maken. We leren zoveel mogelijk gebruik te maken van actieve, directe taal om je eigen inlevingsvermogen en de betrokkenheid van je publiek te verhogen.

 

Organisator: Gottfrid van Eck

 

Lees verder

• Verhalen in Beweging

03-04-2020

Met bibliodrama breng je een bijbelverhaal opnieuw tot leven. Je onderzoekt het verhaal met al je vermogens: fysiek, mentaal, sociaal, moreel en spiritueel. Zo verken je met anderen jouw verhouding tot het verhaal in de speelruimte die we met elkaar creëren. Het verhaal dat wij onderzoeken in deze werkplaats is het verhaal van Naäman [2 Kon 5]. In het nagesprek is er ruimte om te delen met elkaar tot welke inzichten je komt door een verhaal op deze manier te ervaren en beleven.

Bas van den Berg en Cocky Fortuin van der Spek zijn ervaren spel- en bibliodrama docenten, verbonden met Stichting de 7evende Hemel. De 7evende Hemel is een netwerk van creatieve theologen en andere professionals die actief zijn op de snijvlakken van kerk, bijbel, creativiteit en kunst.

Organisator: Bas van den Berg en Cocky Fortuin van der Spek

 

Lees verder

• Verhalen creëren en vertellen

03-04-2020

Via een duidelijke opdracht leer je hoe je een nieuw verhaal kan laten ontstaan. Daarbij maak je gebruik van alle zintuigen. Je deelt  verhalen met elkaar en ervaart welke mogelijkheden je hebt om te werken met responsies op je verhaal. Zo zie je hoe verhalen in samenspel tot leven komen. 

 Verhalen verbinden mensen

verhalen verbinden momenten in de tijd

verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld.

Bas  van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek zijn beiden auteur van het boek Verhalen verbinden, ruimte voor vertellen op school en Bas schreef het boek: Wijs worden met bronverhalen, een praktijk- en visieboek voor leraren in het basisonderwijs. 

Organisator: Cocky Fortuin-van der Spek en Bas van den Berg, 7evende Hemel

 

 

 

 

Lees verder