Saldo   

Realisatie 2020 Stichting Inspiratiefestival Terschelling

Ontvangsten 2020                                               Uitgaven 2020

Deelnemersbijdragen    € 712,20            Administratiekosten                                           €   250,52

Startkapitaal PThU       € 2 3.879,46       Bankkosten                                                         €  97,26

Subsidie                       € 1 0.000,00        Voorschot Projectcoordinatie Geref Kerk        € 10.000,00

                                                                 Bestuurdersaansprakelijkheid                           €     381,15

                                                                Website en PR                                               €  1.638,04

Totaal                          € 34.591,66

Totaal €  12.366,97

Banksaldo 01/01/2020 € 

 

Banksaldo 31/12/2020 € 2 2.224,69

]