Muziek

Muziek met en zonder woorden vertelt een eigen verhaal. Spelen met noten en teksten, zingen, luisteren, zien, vertellen, vertalen, beleven, zinnen prikkelend.

 

 

• Inspiratieconcert. - 30F-

03-08-2021

organisator: Willem Blonk (op vrijdag)

Koren: Koor Hemelsbreed, Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk  Spelers: Hans de Jong, orgel; Tim van Oijen. Piano

Samen zingen geeft verbinding, plezier en energie! De Open Hof Cantorij en Koor Hemelsbreed laten dat horen en zien. Beide koren komen uit Rotterdam-Ommoord en staan onder leiding van Willem Blonk, cantor-organist van Open Hof. Inspiratie komt uit de rijke teksten en hemelse klanken van koormuziek, en soms juist in de ontspanning en meditatieve ruimte die de muziek biedt. Met een afwisselend palet aan muziekstijlen wordt deze inspiratie aan het publiek overgedragen.

 

 • Enkele aanduidingen van sfeer in het programma:

Vreugde – Singt dem Herrn (Taizé), Rejoice in the Lord (Rathbone), Verblijdt u (Blonk), Hallelujah 
(Händel én Milk & honey!)
Verstilling – Sure on this shining night (Lauridsen), God be in my head (Rutter), Northern Lights (Gjeilo), Aber du weißt den weg (Bonhoeffer/Taizé) Geloof – When you believe (Prince of Egypt), Psalm 19 (Blonk), The Lord bless you (Rutter). Liefde – Ubi caritas (Gjeilo), Put peace into each other’s hand (De Kort), I’ll be there (Jackson).

 

Lees verder

• Lechajim! Joodse feestverhalen en muziek. -70-

03-08-2021

Organisator :Trio Wilde Eend: Gottfrid van Eck (verteller en klarinetten), Juul Beerda (accordeon), Tessa Zoutendijk (viool). Gespecialiseerd in joodse muziek en verhalen. (op vrijdag)

Een drietal Joodse feesten kan in precies twaalf woorden worden samengevat: Vijand wil ons Joden doden. Dat mislukt. Laten we feesten. Eet smakelijk! 

Dit geldt voor het feest van Pesach met de bevrijding van de slavernij en de uittocht uit Egypte. Maar ook voor Poerim waar het Joodse volk ontkomt aan de massamoord die gepland was door de Perzische grootvizier Haman. Ten slotte is Chanoeka een feest van bevrijding: er komt een eind aan de vervolging door de Syrische koning Antiochus Epifanes. 

Deze drie feesten worden wereldwijd nog altijd door Joden gevierd. Naast de Bijbelse verhalen zijn er ook de nodige ‘midrasjiem’ (verhalende teksten uit de Talmoed) en volksverhalen over deze feesten overgeleverd. Met humor en muziek worden deze feestverhalen opnieuw tot leven gewekt.

De verhalen van Trio Wilde Eend zitten vol wijsheid en humor, ernst en lichtvoetigheid. Hun sprankelende muziek raakt een snaar; het is plezier om bij te huilen, verdriet om op te dansen. (www.wilde-eendproducties.nl)

 Na afloop: nazit met Kerk & Israël

 

 

Lees verder

• AVIV Alive Dance Company: ‘Speak Up’ -73A-

02-08-2021

Organisator: Dansers: Janai Bart, Kaya van Schravendijk, Sigrid Braam, Joelle Rozema, Elsbeth de Boer Choreograaf: Birgit Juch (op zaterdag)

Speak up’ is een dynamische danschoreografie met gesproken woord gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1:10 ‘Ik roep u op om allen eensgezind te zijn’. Een choreografie die tot nadenken zet en raakt, waarin schoonheid en rauwheid elkaar afwisselen. Een groep danst een prachtige dans in eenheid, maar plots verandert de dynamiek.Gesproken woord verandert de richting. Oordeel verandert de sfeer. Wat hebben al die woorden eigenlijk voor goeds voorgebracht?

AVIV Dance Company is een uniek dansplatform die vanuit haar christelijke identiteit verbinding legt tussen dansers in Nederland. Zij geeft getalenteerde dansers, afgestudeerde dansers en choreografen een plek om te ontwikkelen en op te treden om zo anderen weer tot inspiratie te zijn.

Daarnaast wil AVIV vanuit het hart creëren en producties realiseren met sociaal maatschappelijk relevante thema’s. Ons doel is een breed publiek van jong en oud te raken, bemoedigen en inspireren.

Met ons dansgezelschap ‘AVIV Alive Dance Company’ zullen we ‘Speak Up’ voor jullie optreden. Het dansgezelschap bestaat uit dansers die nog in een dansopleiding zitten of inmiddels afgestudeerd zijn. Birgit Juch ‘Artistiek leider van AVIV’ heeft deze choreografie gemaakt.

 

 

 

Lees verder

• AVIV Dance Company: ‘Blessed’ -73-

02-08-2021

voor dit programma hoef je je niet in te schrijven

 

Organisatie: Dansers: Jelina de Raad, Birgit Juch, Annemieke Riepma, Sigrid Braam, Thirza Schotanus, Roos de groot. Choreograaf: Lorenzo Capodieci. (op zaterdag)

 

‘Blessed’ is een choreografie waarin we dansers ontmoeten met verschillende verhalen. Zij delen hun worstelingen, enthousiasme, hoogt en dieptepunten en hun zoektocht naar steun. Steun van de grond onder hun voeten, steun van elkaar en steun van God. Wanneer we ondersteuning ontvangen, kunnen we maar één ding doen, vertrouwen. Vertrouwen op de grond, vertrouwen op elkaar en vertrouwen op de wil van God. 

 ‘Blessed’ is een choreografie waarin we dansers ontmoeten met verschillende verhalen. Zij delen hun worstelingen, enthousiasme, hoogt en dieptepunten en hun zoektocht naar steun. Steun van de grond onder hun voeten, steun van elkaar en steun van God. Wanneer we ondersteuning ontvangen, kunnen we maar één ding doen, vertrouwen. Vertrouwen op de grond, vertrouwen op elkaar en vertrouwen op de wil van God. 

 

Lees verder

• Pop in de kerk. -30A-

02-08-2021

Organisator: Willem Blonk met koor Hemelsbreed (op zaterdag)

In deze workshop worden inhoudsrijke popnummers gekoppeld aan bijbelse thema’s en liederen uit de traditionele kerkmuziek.

De popnummers worden live uitgevoerd in mooie koorarrangementen. 
In de daarmee corresponderende samenzang zingt iedereen mee.

Een vernieuwende en samenbindende vorm, die nu kan meeliften op de populariteit van de Top2000-vieringen. De relaties qua tekst, thema en spirituele verrijking worden hier uitgediept en expliciet gemaakt 

 

Voorbeelden van verbindingen:

- ‘Ik zal er zijn’. Deze godsnaam zit in de popnummers ‘Will you be there’ en I’ll be there’. 
We zingen de litanie ‘Ik zal er zijn’ (‘Alle denkbare …’ van Oosterhuis/Oomen) en ‘Het lied van Gods naam’ (Bouma/Mehrtens).
- ‘Scheur toch de wolken’. Dit adventsthema komt uit de profeet Jesaja (45:8) en wordt bezongen in het gregoriaanse Rorate caeli, Cloudbusting van Kate Bush en als strofelied.

- ‘U kent mij’. Psalm 139 wordt in twee versies uit het Liedboek gezongen, als gospelsong  - Lord, you heave searched me and known me - en als popnummer: True Colors.

- ‘Dit gebeurt’. Voor tijden van bezinning is deze vertaling van Another Day In Paradise echt confronterend. De boodschap (Mattheüs 25: 31 e.v.!) komt terug in liederen als O liefde die verborgen zijt (Lb 561) en Zie de mens die in zijn lijden (Lb 586).

 

 

Lees verder

• Orgelconcert met Willem Blonk . -30C-

02-08-2021

Organisator: Willem Blonk (op zaterdag)

Willem Blonk deed zijn hoofdvakstudie Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Johann Th. Lemckert. Een inspirererende docent, ook in de richting van zijn ontwikkeling als improviserend en componerend organist. Elk jaar kijkt Willem als concert-organist uit naar componisten die speciale aandacht verdienen. Met werk van hen, van zijn docenten en altijd wel iets van Bach blijft er vast ruimte over voor een Wadden-improvisatie op het Witte-orgel.

 

Het ‘Witte-orgel’ van West-Terschelling heeft zijn volle glorie weer terug. Witte is de naam van de orgelmaker die het in 1892 bouwde. In 2011 bespeelde Willem Blonk het orgel en constateerde hij vele gebreken. Die waren ook de vaste bespeler, wijlen Piet Stobbe, al een doorn in het oog. Deze slaagde er in fondsen voor een restauratie te verwerven. In 2014 werd die gerealiseerd.

 

Componisten die dit jaar extra aandacht krijgen zijn Sweelinck en Saint-Saëns. Lieflijke klanken van de laatste zullen de ruimte vullen. Speels, maar ook stoer kun je de muziek van de grote Jan Pieterszoon noemen. Willem Blonk’s eerste orgelleraar Wim van der Reijden schreef onbeschroomd op wat hem echt aansprak. Zelfs in zijn Bicinium voert dat je al een andere wereld in. Bij de Frans georienteerde klanken van zijn conservatorium-docent Johann Th. Lemckert komen mildheid, virtuositeit en spiritualiteit samen. Maar ook Bach-liefhebbers worden verwend!

 

Lees verder

• Meerstemmig zingen uit het Liedboek. -30B-

02-08-2021

Organisator: Willem Blonk, samen met de deelnemers en de Open Hof Cantorij  (op zaterdag)

In het Liedboek 2013 staan veel liederen vierstemmig. In vele stijlen. Kijk je bijvoorbeeld naar lied 872, 874 en 875, dan zie je vlak bij elkaar al een lied uit Afrika, een Taizé-lied en lofprijzingslied. Ook liederen uit de Duitse traditie, pakkende canons en lichte bijbelliedjes komen aan bod. Onder leiding van een ervaren dirigent die zelf ook heel graag zingt wordt dit een heerlijk meerstemmig en spiritueel zang-uurtje. 

• Natuurlijk is het voor dit zangmoment niet nodig een halve professional in het zingen te zijn.  Maar om het voor alle deelnemers tot een fijne ervaring te maken, is enige ervaring in het meerstemmig zingen wel gewenst. Plus dat er een een redelijke balans tussen vrouwen- en mannenstemmen is. Twee keer zoveel vrouwen als mannen, dat kan nog nét, maar dat is de grens, waarbinnen bij de aanmelding voor deze workshop gewerkt wordt. 

In veel kerken komen de meerstemmige liederen uit het Liedboek maar weinig uit de verf, doordat er te weinig muzikale deskundigheid is. Daar zal het deze morgen niet aan liggen.

De leider van de workshop is Willem Blonk – in zijn kerk Open Hof te Rotterdam leidt hij al vele jaren een kindercantorij, een cantorij, een seniorenkoor en een kamerkoor.
Aan het begin van de workshop zal hij met iedereen ook lekker inzingen!

Lees verder

• Met Rilke van tentje naar tentje. -72-

02-08-2021

Dit programma is niet alleen Theater maar ook muziek en wandeling

Organistor: VET (Vocaal Ensemble Twente)Vocaal Ensemble Twente: Diet Gerritsen, Anneke van Wassenhove, Tom Grondman, Frank Deiman, Melvin Massaquoi, John Hondorp (op zaterdag en op zondag)

Een wandeling met het Vocaal Ensemble Twente. Aanvang wandeling  zaterdag 11:00 uur, startpunt voor Paviljoen “De Walvis” West-Terschelling en zondag om 13 uur. Op die dag vervalt het lunchconcertje en eindigt het programma derhalve om 14.00 uur.

Rainer Maria Rilke (Duits dichter) werd geïnspireerd door de schoonheid van de natuur. Op deze wandeling staan we op verschillende plekken stil in die natuur. Met muziek op teksten van Rilke. We sluiten de muzikale wandeling af met een luchtig concertje in de stijl van de jaren dertig bij Doodemanskisten.

 

Natuur, woord en muziek: tijdens de wandeling verzamelen we momenten om te bewaren in hart en hoofd. De natuur is hier voorbeeld en inspiratiebron. De natuurlijke omgeving zal de muziek als vanzelf omarmen omdat de tekst in de natuur haar oorsprong vond.  Maar op zijn beurt geven wij de muziek weer terug aan de natuur door tijdens de wandeling, in onze tentjes, stil te staan bij de bijzondere plek waar we ons bevinden. Aan het eind van de wandeling geven de zes musici van het Vocaal Ensemble Twente een concertje. Misschien is dit ook een heel ontspannen plek om uw lunch aan te verbinden?  

Aanvang wandeling  zaterdag 11:00 uur,  startpunt voor Paviljoen “De Walvis” West-Terschelling. en zondag 13.00 uur

Aanvang concertje bij Doodemanskisten, naast het witte huisje, 12:00u. U kunt er dus ook voor kiezen om los van de wandeling alleen het concertje mee te maken. De wandeling zelf is niet geschikt voor minder-validen.Voor alle leeftijden.

 

Lees verder

• “Voorbij de grenzen”. -03-

02-08-2021

Dit progamma is niet alleen Muziek maar ook Poëzie

Organisator: Muziek- en poëziegroep Achterom (op zaterdag)

Grenzen, je hebt ze in soorten: hekken, muren, rivieren, kloven, zeeën….. Ze brengen fysiek scheiding aan tussen hier en daar, vaak op zo’n manier dat er geen doorkomen aan is.Grenzen, je hebt ze ook in je hoofd. Ook daar brengen ze scheiding aan, ook daar zijn ze soms niet om door te komen.Tenzij…..je ermee speelt: in muziek, in poëzie, als een vogel. Want: de gedachten zijn vrij!

• 

Lees verder

• Improvisatieconcert -30D-

01-08-2021

Organisator: Willem Blonk (op zondag)

Dit improvisatieconcert wordt gegeven in de Westerkerk. Op thema’s uit het festival en van het eiland. Niet alleen muzikale thema’s zoals de melodie van een lied of muziekstuk, maar ook spirituele thema’s die aan bod komen, uit welke workshop dan ook. En gegevenheden van het eiland zelf als een ‘groene kathedraal’. Mensen kunnen de thema’s zelf aandragen  gedurende het hele weekend, uiterlijk direct na de zondagmorgendiensten bij het infomatiepunt bij de Westerkerk,

Willem Blonk deed zijn hoofdvakstudie Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Johann Th. Lemckert. Een inspirererende docent, ook in de richting van zijn ontwikkeling als improviserend en componerend organist. Hij bouwde zijn improvisatie-vaardigheden verder uit binnen de Haarlemse Zomeracademie en wordt gewaardeerd om zijn creatieve omgang met orgels, ook kleinere zoals het Witte-orgel op Terschelling.
Hij studeerde ook als bijvak piano en zal indien mogelijk tevens de kerkpiano bespelen.

Aan het einde van het Inspiratiefestival past het met klanken naar huis en verder op weg te gaan die het eilandgevoel bij je houden. Ruimtelijkheid en rust, licht en weidsheid, maar ook het borrelen en pruttelen van de Geest, uitlopende op een meeslepende cadans, het kan allemaal gebeuren in dit concert. Wel afhankelijk van wat de bezoekers aandragen. Is dat een lied, dan zo mogelijk wel met de noten, vanwege de korte voorbereidingstijd!

 

Lees verder