INTERACTIEF EN DIALOOG

Interactieve momenten in groter en kleiner verband, op allerlei plekken. Om met elkaar in gesprek te gaan om te: delen, bevragen, debatteren, scherpen, dromen,  …… Een vrije gedachtewisseling in gesprek met elkaar, luisteren, elkaar niet veroordelen of willen overtuigen. Samen kijken, zoeken, zin ervaren met wederzijds respect. Conversatie, discussie & debat en flow (creativiteit).

• Corona. Zorg. God. Zoektocht naar hun onderlinge relatie -65-

03-08-2021

Organisator: Anne-Claire Mulder  (op vrijdag)

De golven van de coronacrisis zijn aan het wegebben. Langzaam verdwijnen de beelden van vermoeide zorgmedewerk(st)ers naar de achtergrond. Toch heeft de coronacrisis aan het licht gebracht dat je zonder zorg niet kunt (over-)leven: van begin tot einde is het leven ingebed in zorg-relaties.  In deze workshop gaan we dieper in op de plaats van zorg in het bestaan en zoeken we wat God daarmee te maken zou kunnen hebben

• In de workshop Corona. Zorg. God wordt de relatie tussen deze woorden/ begrippen onderzocht met behulp van verschillende vormen van associatief schrijven en input door de inleidster. De ervaringen met Corona dienen als beginpunt van de verkenning. Corona bracht immers het belang van zorg aan het licht, en ook de vele manieren waarop voor elkaar gezorgd werd. Met die ervaringen, beelden en herinneringen komt een portret tot stand – een wolk van woorden, die samen iets vertellen over wat zorg is, wat zorgen inhoudt en….

En God? Wat heeft die ermee te maken? We beginnen met de liedregel ‘ubi caritas et amor, Deus ibi est’ , maar gaan de stelling ’God is zorg’ niet uit de weg.  

dr Anne-Claire Mulder
UD Vrouwen- en Genderstudies Theologie, & Stagedocente
PTHU Groningen

 

 

 

Lees verder

• NBV21 – Nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw -81-

03-08-2021

Organisator:  Jaap van Dorp (vertaler bij vertaalteam van het NBG)    (op vrijdag)

Het Nederlands Bijbelgenootschap komt dit jaar met een nieuwe bijbelvertaling: NBV21.

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw. Deze bijbel is bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. De vertaling is pas verschenen en aanwezig op het inspiratiefestival. 

Deze presentatie is bedoeld voor alle bijbellezers die nieuwsgierig zijn naar de keuzes achter de vertaling. Je krijgt een indruk van het werk aan de NBV21, zo kom je dichter bij de bron.

 

• De vertaling bouwt voort op de NBV en is daarmee de afronding van een groot traject. Het vertaalteam van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft gedurende vier jaar heel zorgvuldig gewerkt aan deze verbeterde versie van de vertaling. Dit werk is gedaan omdat revisie nodig is en waardevol, en vanwege het inzicht dat het nog beter, scherper en krachtiger kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw.  

Jaap van Dorp, lid van het vertaalteam van het NBG, neemt je mee in het vertaalproces. Hij doet dat met verschillende voorbeelden uit de NBV21. Hij biedt je een kijkje achter de schermen van het vertaalwerk, en reikt je vijf inzichten aan waarmee je zelf praktisch aan de slag kunt als je in de Bijbel

 

Lees verder

Lente in de kerk. -57-

03-08-2021

Organisator: René van Loon. (op vrijdag)

 

René is protestants predikant in Rotterdam en is ‘zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten’. Hij heeft als predikant in Rotterdam de vrijwel totale leegloop en (vaak letterlijk) de afbraak van kerken heeft gezien, maar ziet sinds ongeveer twintig jaar weer groei. Zijn eigen wijkgemeente De Samaritaan vertoont die groei, maar vanuit zijn kerk en veel ruimer om zich heen in de stad ziet hij kerken en kerkplantingsprojecten serieuze aantallen nieuwe mensen trekken. 

Nieuwsgierig geworden naar dit fenomeen, dat tegen de ‘seculariseringstrend’ lijkt in te gaan, besloot hij onderzoek te doen en het bezoeken en in kaart brengen van frisse initiatieven in de kerk in Nederland, plekken van nieuwe hoop. Daarbij vroeg hij mensen steeds: is er sprake van lente in de kerk? Zijn eigen antwoord is een voorzichtig, maar duidelijk uitgesproken ‘ja’. Wij horen over zijn ontdekkingsreis op het festival.

Lees verder

• Geloven in de toekomst van de Kerk App gebruik -75-

03-08-2021

Organisator: Henrik Wienen (op vrijdag)

We leven tijdens een van de grootste communicatierevoluties uit de geschiedenis van de mensheid. Naast een enorme uitdaging op allerlei vlakken is dit een grote kans voor de kerk. Vanuit de praktijk van een digitaal bedrijf ga ik in op de kansen.

Het christelijke verhaal is zó goed - dat moet op de best mogelijke manier worden verteld. Toch zien we dat de kerk in Nederland nog lang niet altijd (optimaal) gebruik maakt van de mogelijkheden die de digitale revolutie biedt. Denk aan het vertellen van verhalen, opbouwen van bereik, mensen binden en nieuwe verdienmodellen. Wat kunnen Tinder en de kerk bijvoorbeeld van elkaar leren? Hoe maak je goede podcasts? Hoe bedenk je een effectief digitaal concept dat bij je past? Wat zijn de eisen van de nieuwe tijd.

Lees verder

• Herkerken: van lege gebouwen naar gevulde tafels. -60-

03-08-2021

Organisator: Remmelt Meijer (op vrijdag)

Weet je het verschil tussen het klassieke hotel en AirBnB? Wat denk je dan van een KerkBnB? Een manier van kerk-zijn waar beweging is, waar mensen weer elkaar vinden en groepen rond tafels ontstaan? Deze workshop gaat over meer dan de zondagse kerkdiensten: groepen, samen eten en weer iets van familie ervaren. Ga samen aan de slag met hoe je kunt ‘herkerken’ in jouw dorp of buurt.

Deze workshop is gebaseerd op het boekje Herkerken van Peter Wierenga en Remmelt Meijer. Vanuit zijn achtergrond in de Amsterdamse Bijlmer neemt Remmelt en zijn teamgenoten je mee in de zoektocht naar nieuwe vormen voor bestaande kerken. Hoe kun je geloven verbinden met gewone onmoetingen en relaties? Hoe kun je weer een community bouwen als mensen verschillend zijn? Hoe verander je als je al zo lang dingen gewend bent in je kerk? Hoe kun je missionair zijn als kerk, zonder drammerigheid, maar vanuit liefde en verbondenheid? En hoe kan jouw kerk eruit zien als je denkt vanuit huizen, groepen en een mozaïek van kleinere verbanden?

Een boeiende combinatie van informatie vanuit kerkbegeleiding in bestaande kerken én ervaringen met pionieren in een multiculturele wijk. En tegelijk met een interactieve werkvorm aan de slag gaan om zelf out of the box te denken voor je eigen kerk en je eigen woonplaats.

 

Lees verder

• Kliederkerk -interactieve lezing. -13B-

03-08-2021

Organisator: Iris Goudkamp, startbegeleiderKliederkerk bij de Protestantse Kerk (op zaterdag)

Wil je alles weten over de Kliederkerk? Nelleke Plomp vertelt over de aanpak en doelstellingen en laat je proeven aan Kliederkerk! Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een Kliederkerk duurt anderhalf a twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 

Lees verder

Toekomstgericht kerk-zijn: wat betekent dat eigenlijk? -89-

02-08-2021

Organisator : Julia van Rijn, Classispredikant Zuid-Holland Noord; Jan Hommes, classispredikant Groningen-Drenthe; Wim Beekman, classispredikant Friesland. (op zaterdag)

 

Er zijn op veel verschillende plekken enthousiaste en betrokken mensen die op hun manier vorm geven aan de kerkelijke gemeente. Als classispredikanten spreken we veel met gemeenten over mogelijkheden hierin met andere gemeenten samen te werken. Immers, soms beseffen gemeenten dat samenwerken de enige mogelijkheid is om van betekenis te blijven in het dorp, je stadswijk of regio. Vaak ontbreekt het gevoel van urgentie: we zingen het (financieel) nog wel even uit…

 

Daarom is het belangrijk samenwerking te zoeken gevoed door een levend en geïnspireerd geloof. Wie weet komen er dan ook andere dan financiële en organisatorische motieven naar boven om samen te werken, bijvoorbeeld omdat we ons ertoe geroepen voelen. Of omdat we samen beter kerk kunnen zijn, voor onze eigen gemeenten én voor het dorp of de stad waar we kerk zijn. Of omdat het leuk en inspirerend is. 

We zullen met elkaar de mogelijkheden en de motivatie verkennen om tot samenwerking van - kleine en grote - gemeenten te komen.

 

Lees verder

Visienota: ‘Van U is de toekomst’ -88-

02-08-2021

Organisator: In gesprek met René de Reuver (scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland) (op zaterdag)

In gesprek met René de Reuver (scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland) (op zaterdag)

Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Met deze woorden en met de visie-nota verwoordt de Protestantse Kerk waar de kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

René de Reuver wil met u hierover in gesprek. Hij signaleert het volgende: ´De toekomst baart ons zorgen. Jongeren houden hun hart vast. Zij starten met een studieschuld. En hoe zal het gaan met het milieu en het klimaat. Zorgen te over. In de kerk is het doorgaans niet beter. Is er na de huidige generatie nog wel een volgende om het roer over te nemen? Als kerk geloven we dat de toekomst van God is. Hoe inspireert dit geloof ons om vreugdevol en met perspectief toekomstgericht kerk te zijn? ´

 

Lees verder

• TROUW op het ei-land. -82-

02-08-2021

organisator : Inspiratie bij dagblad TROUW (op zaterdag)

Wat betekent inspiratie voor een krant als Trouw? Is dat te merken aan de artikelen? Wat motiveert en drijft verslaggevers en columnisten bij deze krant? Kun je inspiratie opwekken of is er gewoon? Hoe ben je geïnspireerd in een tijd dat de journalistiek soms letterlijke en figuurlijk onder vuur ligt? En wat is de maatschappelijke rol van de journalistiek in deze tijd?

 

Over deze en andere vragen kunt u onder leiding van Wilfred Scholten van gedachten wisselen met 

  • Hoofdredacteur Cees van der Laan
  • Jan Kleinnijenhuis, de verslaggever die de toeslagenaffaire aan het rollen bracht
  • Maaike van Houten, redacteur religie en filosofie
  • Monic Slingerland, over wat lezers van Trouw inspireert
  • Janne Chaudron, chef van De Verdieping
  • Roek Lips, freelancer voor Trouw. In oktober verschijnt zijn boek: ‘Wie kies je om te zijn, gedachten over een nieuwe tijd’.

 

Columnist Stijn Fens leest een column voor over inspiratie.

 

Lees verder

• De kerk is er niet om te helpen. -66-

02-08-2021

Organisator: Robert Colijn en Jonna van den Berge-Bakker (op zaterdag)

Wat gebeurt er als je in het diaconaat de relatie centraal stelt en niet meer denkt in termen van hulp bieden of ontvangen? Leer van de kerken die dit doen hoe je dat kunt doen én hoe het je eigen kerk-zijn verandert. Bijv: De Woonkamer in Leeuwarden doet iets tegen de toenemende sociale eenzaamheid, armoede en uitsluiting van kwetsbare groepen, zoekt de verbindingmet de omgeving en zoekt de samenwerking.  

 

De Protestantse dienstenorganisatie volgt de ontwikkeling van de presentieplekken in een actieonderzoek, zodat we vanuit de praktijk leren wat belangrijk is en dat kunnen delen met andere kerken.

 

www.protestantsekerk.nl/kerk-in-de-buurt/

 

Lees verder

• In je dorp of stadswijk Kerst, Pasen en Gedachtenis beleven. -77-

02-08-2021

Organisator:  Burret Olde. (op zaterdag)

Hoe beleef je samen met stadswijk- of dorpsbewoners een betekenisvol feest of ritueel, zoals een gedachtenismoment, lokale Passion of een kerstwandeling? Hoe kan je de betekenis van hoop en troost en het gevoel van saamhorigheid ervaren? De kerk heeft betekenisvolle momenten in huis, zoalsgedachtenismomenten in november, lokale Passions en kerstwandelingen, waar de boodschap van het evangelie voelbaar en zichtbaar wordt. Waarom organiserenkerk en dorp/stadswijk dit niet samen? Kerk in het publieke domein!

De deelnemers ervaren een live-ritueel. Daarnaast laat Burret Olde laat de processie met een wit kruis met buurt-vertegenwoordigers in Zaandam zien. Een fragment uit de Kersttheatertour 2010 op straat in Hoorn, waar 750 mensen aan deelnamen. De engel Gabriel, gespeeld door Gerda Havertong in de kersttheatertour Amsterdam 2019. Het gedenken van overledenen kan in de publieke ruimte vorm gegeven worden, zoals bij de watertoren in Zoetermeer. Draaiboeken en scripts zijn,na overleg, beschikbaar.

Lees verder

• Ontmoeting met moslims, Filmbespreking -74-

02-08-2021

Organisator : Daniëlle Leder, projectleider Ontmoeting met moslims  (op zaterdag)

Met de filmbespreking bekijken we een jonge moslim die in Nederland zoekt op welke manier hij zijn islamitische identiteit vorm geeft. Daarna bespreken wij met elkaar na hoe wij in het fragment  momenten van herkenning en vervreemding beleefden. Herkennen wij de vragen uit de film? Hebben wij, christenen, ook moeite met de uiting van onze religieuze identiteit in een seculiere samenleving? Wat doet dat met je? En wat herkennen wij absoluut niet?

Het stellen van deze vragen is belangrijk na een interreligieuze ontmoeting omdat het aanleiding geeft tot reflecteren op je eigen religieuze identiteit. Door deze workshop worden de deelnemers ervan bewust dat als men een interreligieuze ontmoeting organiseert in de eigen kerkgemeenschap, het proces van reflectie erna ertoe doet. De deelnemers doen hiermee ervaring op en krijgen tools aangereikt om dit zelf te organiseren. 

www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/in-gesprek-met-moslims/

Lees verder

• Ethiek en aandacht. -69B-

02-08-2021

organisator: Rob Compaijen. (op zaterdag)

Ethiek gaat over het maken van de juiste keuzes, toch? Nou, niet helemaal! Welke opties we denken te hebben, en hoe belangrijk we die opties achten, wordt namelijk beïnvloed door hoe we naar de wereld kijken. Ethiek moet zich daarom allereerst inspannen om ons beter te leren kijken. In deze lezing leg ik, in gesprek met de mystieke moraalfilosofie van Iris Murdoch, uit wat dat betekent.

• Welke keuzes we maken, en welke concrete impact die keuzes hebben, is natuurlijk van groot belang. Maar, zo betoogt Murdoch, als we ons daarop blindstaren, vergeten we dat onze belangrijkste morele taak bestaat in het ontwikkelen van aandacht. Liefdevolle aandacht, stelt ze, is de poging om de wereld en de mensen om ons heen in al hun diversiteit en weerbarstigheid helder in het vizier te krijgen. Alleen door aandachtig te zijn, komen we het goede op het spoor. Wat betekent dat precies? Waarom is het zo moeilijk om echt aandachtig te zijn? Hoe kunnen we aandacht oefenen? En welke rol speelt het vertoeven in de natuur hierin?   

 

Lees verder

• Wie kies je om te zijn ? Nieuwe leiders! -64-

02-08-2021

organisator : Roek Lips. (op zaterdag)

Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en in verwarring is? Roek Lips is in gesprek gegaan met inmiddels meer dan 100 bestuurders, wetenschappers, kunstenaars en andere mensen met een bijzonder verhaal, op zoek naar inspiratie en houvast. Door gebruik te maken van stijlvol gefilmde fragmenten zet Roek in deze interactieve theatervoorstelling aan tot reflectie en dialoog. Aan de hand van opgedane inzichten, persoonlijke ervaringen en inspirerende verhalen neemt Roek je mee en daagt je uit met prikkelende vragen.

 

Het dagblad Trouw publiceert met regelmaat artikelen met verhalen uit de serie, die stuk voor stuk ‘best gelezen’ zijn. Medio oktober verschijnt bij uitgever AmboAnthos het gelijknamige boek ‘Wie kies je om te zijn’. Kijk voor een impressie van een aantal fragmenten op: www.nieuweleiders.nl.

‘Wie kies je om te zijn’ met medewerking van onder meer Ahmed Aboutaleb, Paul de Blot, Claudia de Breij, Louis van Gaal, Arnon Grunberg, Joke Hermsen, Reinbert de Leeuw, Irene van Lippe-Biesterfeld, Ivo van Hove, Typhoon, Paul Verhaeghe, Jan Terlouw en vele anderen. 

 

Lees verder

• De verloren zoon’, over de verweesde samenleving. -63-

02-08-2021

Organisator: Gert-Jan Segers (Christen Unie) (op zaterdag)

Het bekende verhaal van de verloren zoon is bijna 2000 jaar oud. Beide zonen maken andere keuzes en beide zonen verlangen naar de verbondenheid van thuis en aandacht van hun vader. De afgelopen eeuw hebben we een grote welvaartsstijging meegemaakt en een ongekende technologische ontwikkeling. Het gaat ogenschijnlijk beter dan ooit. Maar tegelijk groeit een gevoel van eenzaamheid en ontworteling. Corona heeft ons leven op de kop gezet.

Zal er een nieuw begin mogelijk zijn? Veel Nederlanders maken zich zorgen, over de groeiende ongelijkheid, het klimaat, het landsbestuur, de prestatiemaatschappij en de veelheid aan culturele veranderingen. Ze zijn somber over de toekomst. Gert-Jan Segers geeft zijn visie. Alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 

 

Lees verder

• Alle dingen nieuw, een theologische visie voor de 21e eeuw. -59B-

02-08-2021

Organisator: Erik Borgman (op zaterdag)

In het hart van de hedendaagse cultuur presenteert Borgman het christelijk geloof en dat God liefde is. Daarvoor gaat hij in gesprek met een brede waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden. Waar komt theologie vandaan, het gaat het in haar werk en waarop is zij gericht? 

Theologie opent de wereld als plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont en zo alle dingen nieuw maakt.  Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilurg University

 

Lees verder

• Zoeken naar het goede leven. -61-

02-08-2021

Organisator: Stefan Paas (Theoloog des Vaderlands 2018/2019). (op vrijdag)

Over zaken als God en geloof heeft iedereen wel een mening. Onze diepste motivaties blijken zelfs religieus van aard. Het is volgens hem om die reden belangrijk dat er goede theologie is en blijft bestaan. Paas betoogt verder dat theologie aan de universiteit thuishoort. Hoewel theologen geen keiharde data leveren, helpen zij om de bronnen van onze cultuur te verhelderen en kritisch te doordenken.

Stefan Paas, hoogleraar interculturele theologie aan de VU en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen. Schreef ‘Zoeken naar het goede leven’, de toekomst van de theologie

 

Lees verder

• In de knoop, uit de Knoop. -51-

02-08-2021

Organisator: Klaas Touwen (op zaterdag)

Een creatieve workshop waarin we al knopend verhalen en ideeën kunnen delen en op het spoor komen van verbindingen die al bestaan, maar die je tot nu toe niet zag. Wat kunnen de verschillende knopen ons leren over verbinding maken met het dorp, geloven in de dorpskerk, kerk en leefbaarheid en lichtere vormen van kerk-zijn? In deze workshop zul je ontdekken dat heel veel al voorhanden is, maar dat je soms in de knoop raakt door allerlei zaken, zoals tekort aan middelen of mensen.

• Klaas Touwen knoopt het verhaal van de Dorpskerkenbeweging aan elkaar, weeft visie en aanpaker door heen zien en laat de verbinding tussen het dorp, kerk en leefbaarheid zien. Daarna nodigt hij de deelnemers uit na te gaan of de Dorpskerken-aanpak een verrijking kan zijn voor hun eigen kerkgemeenschap en welke stappen daarvoor nodig zijn. In deze workshop leer je te kijken vanuit vanuit kansen. Gegarandeerd een bevrijdende ervaring. Dus: trossen los!

Lees verder

• Vluchtelingen en migranten deel één : mijn rugzakje . -20C-

02-08-2021

Organisator: Dorottya Nagy, hoogleraar theologie en migratie, missioloog aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)  (op zaterdag)

 

“Vluchtelingen en migranten”: gepraat, ervaring, geschiedenis, beelden, berichten, mensen, overtuiging, vermoeden, vragen. Wat doet dat met u/jou? Wat doet u/je hiermee? Ik nodig u/je uit voor een interactieve leerweg, met persoonlijke, verdiepende gesprekken en inzichten uit een geleefde theologie die zich laat voeden door menselijke ontmoetingen. Deel éen van een tweeluik... Deel twee: Het gesprek in de kerk.

 

• Migratiebeleid, komst en vertrek, het verwelkomen en wegsturen van mensen in de samenleving daagt ons, Christenen, burgers, uit om na te denken over wat we van “vluchtelingen en migranten” vinden. De kernvraag is “hoe gaan we om met elkaar?” Wie is de ander, wie zijn de anderen wanneer het over migratie en leven met zeventien miljoen mensen op 41.543 km² gaat? Wat en wie bepaalt de maakbaarheid van onze samenleving? Wie en wat bepaalt ons leven met anderen? Wie word ik door anderen en wie worden anderen door mij? Waar is God in dit alles? 

Twijfels en angst, vertrouwen en liefde, nieuwsgierigheid en zoveel meer zit in ons rugzakje en bepalen wat en hoe we denken en handelen. In deze workshop pakken we ze voorzichtig uit. Onder ons. Zodat we vanuit de anders denkenden en handelenden onder ons, de ontmoeting met de ander op een nieuwe manier tegemoet kunnen gaan.

 

Tip: In de workshop Vluchtelingen en migranten II kunt u zich verdiepen in wat de komst van vluchtelingen en migranten betekent voor het gesprek in uw kerkelijke gemeente / groep. 

 

Bezoek ook de pelgrimage van gerechtigheid, waar INLIA een statie verzorgt over het vluchtelingenbeleid. 

Lees verder

• Vluchtelingen en migranten deel twee : Het gesprek in de kerk. -20D-

02-08-2021

organisator: Karel Jungheim, medewerker kennisplatform van de Protestantse Kerk in Nederland  (op zaterdag)

Vluchtelingen en migranten: Ook in de kerk leidt het tot heftige gesprekken. Of we lopen er liever met een boogje omheen. Hoe voer je dat gesprek, met respect voor ieder inbreng? En hoe bepaalt de landelijke kerk wanneer er gesproken moet worden, ook in het publieke debat? Een leerweg met interactieve werkvormen en praktijkervaringen.

 Deel twee van een tweeluik. Deel éen :Vluchtelingen en mijn rugzakje (‘ik’ in gesprek).

• Als je weleens met mensen in je gemeente hebt gesproken over vluchtelingen, heb je vast ontdekt hoe uiteenlopend er wordt gedacht. De één gaat het liefst vandaag nog helpen in een vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden, de ander houdt de grens graag gesloten voor ‘gelukszoekers’. Wat kun je dan doen om toch tot een goed gesprek te komen. En wat is dat eigenlijk, een goed gesprek? Moet je het eens worden, of kun je elkaar respecteren in het oneens zijn? We zoeken naar motieven en beelden, die onze houding kleuren. En we horen hoe de Protestantse Kerk haar plek in het debat bepaalt.

 

Tip: Volg in de workshop Vluchtelingen en migranten I een persoonlijke leerweg over de betekenis van vluchtelingen en migranten voor uw eigen houding. 

 

Bezoek ook de pelgrimage van gerechtigheid, waar INLIA een statie verzorgt over het vluchtelingenbeleid. 

 

 

Lees verder

• "Een kerk als een tempel heeft de toekomst!” -15-

02-08-2021

organisator : Prof. dr. Henk de Roest (op zaterdag)

Eeuwenlang heeft de kerk gewerkt aan de opbouw van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Vandaag zijn deze geloofsgemeenschappen vaak klein geworden…  Niettemin, er ontstaan activiteiten die de kerk doen lijken op een tempel. Je gaat ernaar toe met je offergaven, je steekt een kaarsje aan, je ontvangt een zegen, er zijn tijden voor meditatie en gebed, en je kunt weer naar huis. Geen preek. Wel een zegen. Heeft de kerk als tempel toekomst?”

• De beroemde socioloog Max Weber onderscheidde verschillende typen religieuze gemeenschappen. Eén daarvan is de tempel. Er is een offercultus, er zijn priesters of priesteressen, en er is een gebouw dat grote indruk maakt op de mens die de tempel binnentreedt. Mensen ontvangen er een zegen. Ook in de Bijbel vinden we er mooie beschrijvingen van! In het boek Ezechiël bijvoorbeeld, maar ook in psalm 84. Tempels bestaan in alle culturen en zijn van alle tijden. Zouden lokale kerken in dorpen en steden in Nederland zich ook moeten ontwikkelen tot een tempel? Henk de Roest meent dat een christelijke tempel toekomst heeft. 

 

Lees verder

• Proeven aan Kliederkerk. -13A-

02-08-2021

Organisator: Iris Goudkamp, startbegeleider Kliederkerk bij de Protestantse kerk (op zaterdag)

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een Kliederkerk duurt anderhalf a twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Tijdens anderhalf uur ervaar je met hart, hoofd en handen wat Kliederkerk is. Nelleke Plomp stond aan de wieg van Kliederkerk en coördineert de Kliederkerkbeweging van nu al bijna 200 lokale Kliederkerken. 

 

pratijkverhaal: https://www.youtube.com/watch?v=ehYeML2CIB4&t=1s 

Voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/

Lees verder

• Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal. -26-

02-08-2020

Organisator: Pieter Vos, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU,Ko Sent, Protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht (op zaterdag)

Als je geconfronteerd wordt met intens geweld of onrecht, kan dat aan je geweten knagen. Militairen op uitzending maken dat regelmatig mee. De gevoelens van schuld en schaamte over wat ze meegemaakt hebben of niet wisten te voorkomen, worden 'moral injury' genoemd. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren?

• Wie lijdt aan moral injury heeft niet alleen lichamelijke wonden maar is ook verwond op het morele vlak. Dat roept intense vragen op over verantwoordelijkheid en schuld en gaat gepaard met gevoelens van pijn, woede en schaamte. Deze gevoelens zijn geen tekenen van een ziektebeeld, maar wijzen erop dat er diepe morele waarden op het spel staan. Dat raakt niet alleen de directbetrokkenen, maar ook de samenleving als geheel. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren? Hoe zouden kerk en samenleving betrokken kunnen zijn op teruggekeerde militairen? Wat zou je als kerkelijk betrokkene kunnen betekenen voor mensen die moreel verwond zijn? En wat zou je van hen kunnen leren? In deze workshop verkennen we deze vragen aan de hand van verhalen uit de praktijk en de literatuur.

 

 

 

Lees verder