Biblio / Drama / Bijbel

Bibliodrama, bibliodans, biblioclown en vertelkunst helpen je verhalen en thema’s uit de christelijke traditie te beleven met al je zintuigen, gevoelens en creativiteit. Een bijbelverhaal niet alleen met je verstand, maar ook met je hart en ziel beleven. Daartoe nodigen we elkaar uit. Een speelse en verdiepende manier om gelovigen en andere zinzoekers in aanraking te brengen met verhalen en thema’s uit de christelijke traditie.

• Van water en wijn – clown workshop. -29D-

02-08-2021

OrganisatorJoyce Schoon. (op zaterdag)

Het eerste wonder dat Jezus doet, is op een bruiloft in het dorpje Kana. Maria roept zijn hulp in, de wijn is op en ze is bezorgd dat het op een teleurstelling zal uitdraaien. Dan verandert Jezus water in wijn, zodat het feest kan doorgaan. Iedereen op het feest is verwonderd over de smaak, de kleur en de vreugde van de goede wijn. 

In deze workshop gaan we dit verhaal verkennen vanuit de clown. De clown is het kleine kind in ons dat de wereld verwonderd en transparant tegemoet treedt. Open en nieuwsgierig maakt de clown contact met het verhaal en met de medespelers. We gaan spelen met verwarring, teleurstelling, de kunst van het proeven, de verwondering, nieuwsgierigheid en zich kunnen laten verrassen. Dat smaakt naar meer!

 

 

Lees verder

• Heimwee naar het paradijs? -21B-

02-08-2021

OrganisatorRiëtte Beurmanjer. (op zaterdag)

Je geniet van de paradijselijke natuur van Terschelling. Tegelijkertijd weet je: deze paradijselijkheid wordt bedreigd. De schepping klaagt om wat haar aantast. Je voelt haar roep om respect en herstel. Liefde, angst of heimwee naar het ongerepte – wat nodigt je uit om op haar roep in te gaan? Een workshop om ‘groene’ inspiratie op te doen d.m.v. bibliodans. 

• Bibliodans is: creatief dansen geïnspireerd door Bijbelteksten. Je hoeft geen ballerina te zijn om mee te kunnen doen. Nieuwsgierig-heid naar deze werkvorm is genoeg. Je danst in een ontspannen sfeer. Je krijgt duidelijke aanwijzingen hoe je een tekst in dans kunt verbeelden. Wereldmuziek zet de toon en geeft plezier.

https://www.7evendehemel.nl/wp-content/uploads/2019/11/36A0391.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

• Tijd voor alles? -22B-

02-08-2021

Organisator: Sigrid Braam. (op zaterdag)

Op een speelse en intuïtieve manier ga je als groep de lege ruimte in en ontstaat er op muziek verbinding tussen woord en beweging. Ongedwongen maak je samen een theatrale compositie die betekenis krijgt door de kracht van het juiste moment. Om mee te doen is ervaring met theater of dans niet nodig, voldoende nieuwsgierigheid wel.

• 

Lees verder

• ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon" -23-

02-08-2021

Organisator: Susanne de Jong-Tennekes  (op zaterdag)

Bij dit danslied uit het liedboek (839) kun je niet blijven zitten. De aanstekelijke melodie uit de traditie van de Shakers zet je aan tot bewegen. Laat je ook de woorden op in je werken, dan openen zich nieuwe lagen. Want wie danst hier eigenlijk? Een lichtvoetige dansworkshop op diepzinnig bodem, waarin vrije dans afgewisseld wordt met meditatie en gebed. 

 In bibliodans beweeg je op een vrije manier met een bijbelse thema. Het is geloven met hart, hoofd, lijf en leden. Mensen die nooit dansen, mensen die schroom hebben om te dansen, mensen die van dansen houden, mensen die puur nieuwsgierig zijn, - iedereen kan meedoen, want iedereen zoekt z’n eigen beweging. 

Susanne de Jong-Tennekes is theoloog, bibliodansdocent en in opleiding tot haptotherapeut. Ze werkt in het Dominicanenklooster Zwolle en maakt deel uit van de Zevende Hemel (www.7evendehemel.nl)

 

 

 

Lees verder

• Waag het (Gods) verbond te maken. -24B-

02-08-2021

Organisator: Leonie van Straaten. (op zaterdag)

De wind en het water, het land en het water… Het eiland brengt ons tot rust én woelt ons leven om. De aarde is ons in handen gegeven, een regenboog tussen hemel en aarde, wat een prachtig aanbod deed God aan Noach en alle generaties na hem! Op het eiland kun je het intens ervaren, het besef dat dit aanbod een geschenk is, kan diep tot je doordringen. 

 

 Maar wat doen wij met dit aanbod in ons eigen leven, op de plaatsen waar wij wonen en werken? In deze workshop Bibliodans onderzoeken we dit aanbod en ons antwoord in beweging. Bibliodans is een methode om door beweging teksten of afbeeldingen te onderzoeken en in relatie te komen met jezelf, met de aarde, de ander en de Ander. Ervaring is niet nodig. Levendige en verstillende muziek maakt het bewegen tot een beleving: speels en serieus. 

 

 

 

Lees verder

• Verhalen in Beweging. -29C-

02-08-2021

Organisator: Bas van den Berg en Cocky Fortuin van der Spek (op zaterdag)

Met bibliodrama breng je een bijbelverhaal opnieuw tot leven. Je onderzoekt het verhaal met al je vermogens: fysiek, mentaal, sociaal, moreel en spiritueel. Zo verken je met anderen jouw verhouding tot het verhaal in de speelruimte die we met elkaar creëren. Het verhaal dat wij onderzoeken in deze werkplaats is het verhaal van Naäman [2 Kon 5]. 

 In het nagesprek is er ruimte om te delen met elkaar tot welke inzichten je komt door een verhaal op deze manier te ervaren en beleven. Bas van den Berg en Cocky Fortuin van der Spek zijn ervaren spel- en bibliodrama docenten, verbonden met Stichting de 7evende Hemel. De 7evende Hemel is een netwerk van creatieve theologen en andere professionals die actief zijn op de snijvlakken van kerk, bijbel, creativiteit en kunst.

 

Lees verder

• Verhalen creëren en vertellen. -29A-

02-08-2021

Organisator: Cocky Fortuin-van der Spek en Bas van den Berg, 7evende Hemel  (op zaterdag)

Via een duidelijke opdracht leer je hoe je een nieuw verhaal kan laten ontstaan. Daarbij maak je gebruik van alle zintuigen. Je deelt verhalen met elkaar en ervaart welke mogelijkheden je hebt om te werken met responsies op je verhaal. Zo zie je hoe verhalen in samenspel tot leven komen. Verhalen verbinden mensen verhalen verbinden momenten in de tijd verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld.

Bas  van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek zijn beiden auteur van het boek Verhalen verbinden, ruimte voor vertellen op school en Bas schreef het boek: Wijs worden met bronverhalen, een praktijk- en visieboek voor leraren in het basisonderwijs. 

 

 

 

 

Lees verder