• Pop in de kerk. -30A-

Organisator: Willem Blonk met koor Hemelsbreed (op zaterdag)

In deze workshop worden inhoudsrijke popnummers gekoppeld aan bijbelse thema’s en liederen uit de traditionele kerkmuziek.

De popnummers worden live uitgevoerd in mooie koorarrangementen. 
In de daarmee corresponderende samenzang zingt iedereen mee.

Een vernieuwende en samenbindende vorm, die nu kan meeliften op de populariteit van de Top2000-vieringen. De relaties qua tekst, thema en spirituele verrijking worden hier uitgediept en expliciet gemaakt 

 

Voorbeelden van verbindingen:

- ‘Ik zal er zijn’. Deze godsnaam zit in de popnummers ‘Will you be there’ en I’ll be there’. 
We zingen de litanie ‘Ik zal er zijn’ (‘Alle denkbare …’ van Oosterhuis/Oomen) en ‘Het lied van Gods naam’ (Bouma/Mehrtens).
- ‘Scheur toch de wolken’. Dit adventsthema komt uit de profeet Jesaja (45:8) en wordt bezongen in het gregoriaanse Rorate caeli, Cloudbusting van Kate Bush en als strofelied.

- ‘U kent mij’. Psalm 139 wordt in twee versies uit het Liedboek gezongen, als gospelsong  - Lord, you heave searched me and known me - en als popnummer: True Colors.

- ‘Dit gebeurt’. Voor tijden van bezinning is deze vertaling van Another Day In Paradise echt confronterend. De boodschap (Mattheüs 25: 31 e.v.!) komt terug in liederen als O liefde die verborgen zijt (Lb 561) en Zie de mens die in zijn lijden (Lb 586).