Performers

We hebben al een aantal toezeggingen binnen:

Vacare, de 7evendehemel, Docenten PThU, diverse muziek- en theatergroepen,  Pelgrimage voor gerechtigheid en Vrede/ Raad van Kerken Nederland, Medewerkers dienstenorganisatie PKN en een aantal theatermakers.