Performers

We hebben al vele toezeggingen met fantastische en spraakmakende performers (sprekers, schrijvers, theatermakers, zangers, theologen, documentairemakers, koren, korpsen, verhalenvertellers, muzikanten, kerkleiders, politici: Meditatief platform, de 7evendehemel, diverse muziek- en theatergroepen, docenten van de Protestantse Theologische universiteit. Leiders uit allerlei kerken, Platforms uit het dienstencentrum van de Protestantse Kerk,  Leden van de Generale Synode, theologen des vaderlands, medewerkers ter ondersteuning van gemeenten en parochies, ongebonden inspirerende podia uit het hele land. Bevlogen voorgangers uit de brede oecumene van de Raad van Kerken Nederland.

Je wilt namen horen? 

Kijk naar en volg het programma dat bijna iedere dag wordt aangevuld.

Het gaat om de ontmoeting: Jij en ik, met z’n allen, vrijwilligers, inspireerders, bevlogenen, gelovigen en twijfelaars, zoekers en dromers in geloof en leven. Gezicht krijgen voor en met elkaar omdat we inspiratie willen delen!

 

Klinkende namen die naast dit alles ook nog een programma-onderdeel gaan invullen